All about shogi at

Shogi-L and 81Dojo

Sponsored by

Shogi.Net
The portal to the wonderful world of shogi.

Webmasters

トーマス &
アンドレアス

Print      Feed 

Last updated

06 May 2020
9:28 pm

Tournament results for Spring 2015

One day Shogi tournament, Kiev
2014-12-28

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu16754+2+3+5+6+5+14
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu15476+1-4+3+5+4+5
3YashchurMykola4 Kyu13905+6+1-2-4+3+0
4LitvinenkoDima5 Kyu12211-5+2-6+3-2-5
5LaptevaAlina9 Kyu10853-4-6+1-2-1+1
6LaptevErnest 1*2-3-5-4-1-0 
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-01-18

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu16894+2+3+5+6+5+13
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu15526+1-4+3+5+4+5
3YashchurMykola4 Kyu13905+6+1-2-4+3+0
4LitvinenkoDima5 Kyu12161-5+2-6+3-2-4
5LaptevaAlina9 Kyu10863-4-6+1-2-1+1
6LaptevErnest 1*2-3-5-4-1-0 
 
Promoting Lapteva Alina to 8 Kyu
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-01-25

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu17024+2+3+5+6+5+13
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu15576+1-4+3+5+4+5
3YashchurMykola4 Kyu13905+6+1-2-4+3+0
4LitvinenkoDima5 Kyu12121-5+2-6+3-2-3
5LaptevaAlina8 Kyu10873-4-6+1-2-1+0
6LaptevErnest 1*2-3-5-4-1-0 
 
Promoting Lapteva Alina to 7 Kyu
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-02-01

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu17154-2+3+5+6+4-10
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu15626+1-4+3+5+4+6
3YashchurMykola4 Kyu13905+6+1-2-4+3+3
4LitvinenkoDima5 Kyu12091+5+2-6-3-2+64
5LaptevErnest 669*3-4-6+1-2-1 
6LaptevaAlina7 Kyu10872-3-5-4+1-1+23
 
Promoting Laptev Ernest to 13 Kyu
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-02-22

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu15684+2+3+5+6+5+30
2BaydenkoBoris1 Kyu17056+1-4+3+5+4-9
3YashchurMykola4 Kyu13935+6+1-2-4+3+3
4LaptevaAlina7 Kyu11101-5+2-6+3-2+35
5LitvinenkoDima5 Kyu12733-4-6+1-2-1-36
6LaptevErnest13 Kyu6692-3-5-4-1-0+23
 
Promoting Laptev Ernest to 12 Kyu
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-03-22

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu16964+2+3+5+0-4+15
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu15980-1-4+3+5+3+2
3YashchurMykola4 Kyu13965+0-1-2-4+2+2
4LaptevaAlina7 Kyu11451-5+2-0-3-1+21
5LitvinenkoDima5 Kyu12373-4-0-1-2-0-33
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-03-22

NrNameNatGradeELO1234567Pts+/-
1BelasAndrey2 Kyu15712+3+4+5+6+7+0-6+41
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu16001-5+3+6+4+0-7+5+13
3BaydenkoBoris1 Kyu17114+1-2-7+0-5+6+4-24
4YashchurMykola4 Kyu13983-7+1-0-2-6+5+3-3
5LitvinenkoDima5 Kyu12046+2-0-1-7-3-4-1-30
6LaptevaAlina7 Kyu11665-0-7+2-1-4-3-1-5
7LaptevErnest12 Kyu6920-4-6-3-5+1-2-1+145
 
Promoting Lapteva Alina to 6 Kyu
Promoting Laptev Ernest to 11 Kyu
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-04-26

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu16872+3+4+3+14
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu16131-4+3+2-2
3YashchurMykola4 Kyu13954+1-2-1-4
4LitvinenkoDima5 Kyu11953-2-1-0-12
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-05-03

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1BelasAndrey2 Kyu16122+3+4-2+7
2RyasnyanskayaViktoriya2 Kyu16111-4+3+2+9
3BaydenkoBoris1 Kyu17014+1-2-1-25
4YashchurMykola4 Kyu13913-2-1+1+31
 
Promoting Ryasnyanskaya Viktoriya to 1 Kyu
Promoting Yashchur Mykola to 3 Kyu
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-05-29

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ShcheslionokPeter2 Dan18912+3+4+3+12
2IkonnikovValery1 Kyu16051-4+3+2+18
3LysenkaAndrey1 Dan17594+1-2-1-23
4LesnevskyGeorgy6 Kyu12023-2-1-0+4
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-05-10

NrNameNatGradeELO1234567Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu16762+3-4+5+6+7+0-5-6
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu16201-5+3+6+4+0-7+5+1
3YashchurMykola3 Kyu14224+1+2-7+0-5+6+5+45
4LaptevErnest10 Kyu8183-7+1-0-2-6+5+3+159
5LaptevaAlina6 Kyu11476+2-0-1-7-3-4-1-22
6LitvinenkoDima5 Kyu11835-0-7+2-1-4-3-1-44
7AbdukadyrovaSuzanna 934*0-4-6-3-5+1-2-1 
 
Promoting Laptev Ernest to 9 Kyu
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-05-17

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu16704+2+3+5+0-4+13
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu16210-1-4+3+5+3-6
3LitvinenkoDima5 Kyu11395+0-1-2-4+2+21
4LaptevErnest9 Kyu9771-5+2-0-3-1+31
5LaptevaAlina6 Kyu11253-4-0-1-2-0-24
 

One day Shogi tournament, Kiev
2015-06-13

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Kyu17054+2+3+5+0-4+10
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu16240-1-4+3+5+3-7
3LaptevaAlina6 Kyu10825+0-1-2-4+2+26
4LaptevErnest8 Kyu10361-5+2-0-3-1+1
5StrebkovaJulia 1*3-4-0-1-2-0