16th All-Japan Pro Tournament (1997-1998)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6Round 7 Round 8
8-dan Taku Morishita Morishita
7-dan Terutaka Yasue Yoda
5-dan Yuji Yoda Kubo Morishita
5-dan Toshiaki Kubo
6-dan Masaki Izumi Izumi
4-dan Kazushiza Horiguchi Izumi Yashiki
7-dan Toratsugu Nomoto Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Shima
8-dan Akira Shima
9-dan Keiji Mori K. Mori
5-dan Hiroshi Seki Yo. Sato Nakagawa
7-dan Yoshinori Sato
5-dan Hiroki Iizuka Nakagawa Yashiki Yashiki
6-dan Daisuke Nakagawa
9-dan Shigeru Sekine Toyokawa
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa Yashiki
7-dan Chimine Yamaguchi
7-dan Nobuyuki Yashiki
8-dan Keita Inoue Inoue
6-dan Hiromitsu Kanki Arimori
6-dan Junkichi Sakai Sakai
5-dan Hirobumi Ito Arimori Arimori
6-dan Kozo Arimori
7-dan Kenji Waki Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Hirafuji Yagura Arimori Moriuchi
6-dan Shodo Nakada
4-dan Norihiko Yagura Yagura
9-dan Michio Ariyoshi
8-dan Bungo Fukusaki Kanzaki
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
5-dan Naoya Fujiwara Kodama Kanzaki
7-dan Koichi Kodama
7-dan Kazuo Azuma Azuma
5-dan Keizo Noda Noda Azuma
6-dan Akira Kinoshita
7-dan Takashi Abe
5-dan Koichi Fukaura Fujii
4-dan No Ito N. Ito
6-dan Ichiro Tanabe Fujii Fujii
6-dan Takeshi Fujii
9-dan Yoshikazu Minami Minami
5-dan Mamoru Hatakeyama Minami Fujii
5-dan Hiroshi Homma Kobayashi 4
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi 4
9-dan Kunio Naito
6-dan Toshihiko Kawaguchi Murooka
6-dan Katsuhiko Murooka Miyata
7-dan Toshio Miyata Miyata Tomioka Moriuchi Habu
7-dan Seiichiro Taki
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Tomioka
6-dan Masamitsu Tachi Tachi
9-dan Kunio Yonenaga
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura Moriuchi
6-dan Hiroto Kiritani
6-dan Hiroki Nakata H. Nakata Moriuchi
6-dan Hiroshi Kobayashi
8-dan Kazuo Manabe Manabe
6-dan Haruo Numa Nishimura Moriuchi
4-dan Takeshi Kawakami Nishimura
8-dan Kazuyoshi Nishimura
9-dan Torahiko Tanaka Kubota
4-dan Yoshiyuki Kubota Ogura
5-dan Hisashi Ogura Ogura Nakahara
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Shimizu
5-dan Shohei Takada
7-dan Shuichi Ono Kimura
5-dan Hiroharu Seto Kimura Nakahara
4-dan Kazuki Kimura
Eisei Judan Makoto Nakahara
Ryuo Koji Tanigawa Tanigawa
6-dan Nobuo Mori N. Mori
5-dan Kiyoshi Aoki K. Tanaka Murayama
8-dan Kaishu Tanaka
7-dan Masahiko Urano Urano
6-dan Keiji Nishikawa Murayama Murayama
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Tsubouchi
6-dan Masayuki Moriyasu Murayama
8-dan Satoshi Murayama
9-dan Osamu Katsuura Katsuura
5-dan Shoichi Anzai Katsuura
6-dan Yaichio Ono Y. Ono Maruyama Ya. Sato
7-dan Teruhiko Suzuki
6-dan Yoshiyuki Ueyama Sanada
5-dan Keiichi Sanada Maruyama
6-dan Katsumi Mushano Kondo
4-dan Masakazu Kondo Maruyama
7-dan Tadahisa Maruyama
8-dan Yasumitsu Sato Ya. Sato
5-dan Jun'ichi Kase Kemmochi Ya. Sato
8-dan Shoji Kemmochi
5-dan Daisuke Suzuki Kamiya Ya. Sato
6-dan Hiroshi Kamiya
5-dan Koichi Kinoshita Kitahama
5-dan Kensuke Kitahama Namekata Ya. Sato Habu
5-dan Hisashi Namekata Namekata
Joryu 5-dan Hiroe Nakai Namekata
9-dan Teruichi Aono
8-dan Noboru Tamaru Tamaru
6-dan Eiji Oshima Hiura
6-dan Masataka Goda Hiura Miura
6-dan Ichiro Hiura
8-dan Yasuaki Tsukada Saeki
6-dan Shuichi Ikeda Saeki Miura
8-dan Yoshimasa Saeki
Kisei Hiroyuki Miura
8-dan Kenji Kobayashi Naganuma
6-dan Noboru Kosaka Naganuma
5-dan Hiroshi Naganuma Naganuma N.
Hatakeyama
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Yuji Maeda N.
Hatakeyama
6-dan Naruyuki Hatakeyama N.
Hatakeyama
N.
Hatakeyama
6-dan Masakazu Wakamatsu Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto
9-dan Kiyosumi Kiriyama
6-dan Manabu Senzaki Senzaki
4-dan Makoto Chuza Chuza Senzaki
5-dan Kinji Shiihashi
4-dan Hiroshi Okazaki Ishida S. Sato Habu
9-dan Kazuo Ishida
7-dan Hatasu Ito Ha. Ito
6-dan Kenji Iino S. Sato
5-dan Shuji Sato S. Sato
9-dan Michio Takahashi
9-dan Hifumi Kato Kikuchi
4-dan Kiyokazu Katsumata Kikuchi Kikuchi
6-dan Tsuneo Kikuchi
6-dan Kazuharu Shoshi Sakurai Ishikawa
7-dan Noboru Sakurai
7-dan Koji Tosa Ishikawa
5-dan Akio Ishikawa Ishikawa Habu
6-dan Saburo Takeichi Takeichi
5-dan Yoichi Kushida Nakamura
8-dan Osamu Nakamura
5-dan Isao Nakata Kitajima
4-dan Tadao Kitajima Tamura
4-dan Kosuke Tamura Tamura Habu
6-dan Koji Horiguchi
9-dan Nobuyuki Ouchi Ouchi
7-dan Hideo Yamaguchi H.
Yamaguchi
Habu
8-dan Yukio Miyasaka
Oi Yoshiharu Habu

[ Selected Games | All-Japan Index | Shogi Nexus Index ]


98 May 5

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net