19th All-Japan Pro Tournament (2000-2001)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
5-dan Hiroshi Okazaki Okazaki
4-dan Chikara Akutsu Akutsu
6-dan Saburo Takeichi Akutsu -
6-dan Kensuke Kitahama
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
4-dan Ayumu Matsuo Izumi -
7-dan Masaki Izumi Izumi
9-dan Kazuyoshi Nishimura
7-dan Hiroshi Kamiya Kamiya
4-dan Akira Watanabe Ito -
5-dan No Ito
6-dan Isao Nakata Tsukada -
8-dan Yasuaki Tsukada
6-dan Hisashi Namekata Namekata
5-dan Takeshi Kawakami -
6-dan Shoichi Anzai Kondo
4-dan Masakazu Kondo Morishita
8-dan Taku Morishita

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Kunio Naito Hatakeyama
6-dan Mamoru Hatakeyama Hatakeyama
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
Joryu Oi Ichiyo Shimizu Kobayashi -
7-dan Keiji Nishikawa
9-dan Hitoshige Awaji Awaji
7-dan Kenji Waki Awaji -
6-dan Nobuo Mori Naganuma
6-dan Hiroshi Naganuma Minami
9-dan Yoshikazu Minami
6-dan Koichi Fukaura Fukaura
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura Fukaura
7-dan Terutaka Yasue
5-dan Shohei Takada Takada -
9-dan Kazuo Ishida
9-dan Osamu Katsuura Yamaguchi
6-dan Katsumi Mushano Yamaguchi -
7-dan Hideo Yamaguchi
Meijin Yasumitsu Sato

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
Ryuo Takeshi Fujii -
7-dan Toshihiko Kawaguchi Taki
7-dan Seiichiro Taki Kimura -
5-dan Kazuki Kimura
7-dan Shuichi Ono Katsumata
5-dan Kiyokazu Katsumata - -
7-dan Yuji Maeda Aono
9-dan Teruichi Aono
7-dan Hiroyuki Miura Miura
4-dan Kosuke Tamura -
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Murooka -
6-dan Katsuhiko Murooka
8-dan Bungo Fukusaki Yamasaki
4-dan Takayuki Yamasaki -
6-dan Masayuki Moriyasu Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Kiriyama
9-dan Kiyosumi Kiriyama

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Toshiyuki Moriuchi -
6-dan Yoshiyuki Ueyama Ueyama -
8-dan Yoshinori Sato
5-dan Tadao Kitajima Shoshi -
6-dan Kazuharu Shoshi
6-dan Hisashi Ogura Horiguchi
5-dan Kazushiza Horiguchi - -
4-dan Eiji Iijima Iijima
Amateur Mitsuru Kano -
9-dan Torahiko Tanaka
8-dan Osamu Nakamura Tachi
6-dan Masamitsu Tachi Tachi -
6-dan Hiroto Kiritani
5-dan Takahiro Toyakawa Toyokawa -
7-dan Ichiro Hiura
7-dan Hiroki Nakata Nakata
5-dan Hiroshi Seki Seki Goda
6-dan Yaichio Ono
8-dan Masataka Goda

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
Kisei Koji Tanigawa Tanigawa
5-dan Keizo Noda Yamamoto
4-dan Shin'ya Yamamoto Yamamoto -
7-dan Masahiko Urano
6-dan Naruyuki Hatakeyama Hatakeyama
5-dan Hiroshi Homma Homma Hatakeyama -
6-dan Junkichi Sakai
6-dan Shodo Nakada Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Tanaka
9-dan Kaishu Tanaka
9-dan MIchio Ariyoshi Yagura
5-dan Norihiro Yagura Yagura Yagura
6-dan Hiromitsu Kanki
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto -
7-dan Kazuo Azuma
6-dan Kozo Arimori Arimori
6-dan Kenji Kanzaki Arimori
7-dan Noboru Kosaka Ito
5-dan Hirobumi Ito Ito
8-dan Kenji Kobayashi

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
7-dan Nobuyuki Yashiki -
Amateur Atsumoto Yamada Yamada
4-dan Toshiyuki Nakao Yamada -
9-dan Nobuyuki Ouchi
6-dan Hiroshi Kobayashi Chuza
4-dan Makoto Chuza - -
7-dan Teruhiko Suzuki Suzuki
6-dan Kinji Shiihashi Yonenaga
Eisei Kisei Kunio Yonenaga
8-dan Manabu Senzaki Senzaki
6-dan Haruo Numa Saeki -
8-dan Yoshimasa Saeki
6-dan Shuji Sato Ishikawa -
6-dan Akio Ishikawa
8-dan Kazuo Manabe Oshima
6-dan Shuichi Ikeda Oshima -
7-dan Eiji Oshima
Oi Yoshiharu Habu

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Tadahisa Maruyama -
5-dan Yoichi Kushida Kanezawa
4-dan Takashi Kanezawa - -
6-dan Koji Horiguchi
6-dan Toshiaki Kubo Kubo
6-dan Yuji Yoda Yoda - -
7-dan Toshio Miyata
7-dan Toratsugu Nomoto Kinoshita
5-dan Koichi Kinoshita Kinoshita
6-dan Daisuke Nakagawa
9-dan Michio Takahashi Takahashi
7-dan Kenji Iino Iino -
7-dan Chimine Yamaguchi
4-dan Yuji Masuda Mori -
9-dan Keiji Mori
7-dan Koichi Kodama Abe
7-dan Takashi Abe -
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Tsubouchi
4-dan Takanori An'yoji Inoue
8-dan Keita Inoue

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Hifumi Kato Kato
4-dan Hirotaka Nozuki Kato
9-dan Shigeru Sekine Ito
7-dan Hatasu Ito Sakurai -
7-dan Noburu Sakurai
8-dan Noboru Tamaru Tamaru
5-dan Hiroki Iizuka Nakahara -
6-dan Jun'ichi Kase Kase
5-dan Yoshuyuki Kubota Nakahara
Eisei Judan Makoto Nakahara
8-dan Akira Shima Shima
4-dan Shin'ya Sato Sato -
7-dan Tsuneo Kikuchi
4-dan Hideyuki Takano Takano -
7-dan Koji Tosa
6-dan Daisuke Suzuki Suzuki
4-dan Yusuke Ina Nakai Suzuki
Joryu Meijin Hiroe Nakai
6-dan Keiichi Sanada

[ Selected Games | All-Japan Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net