Shinjin'o Tournament

31st Shinjin'o Tournament (1999-2000)

In progress.
[ Crosstable | 3 Selected Games ]

Meijin vs Shinjin'o (1999)

Meijin Yasumitsu Sato defeats Shinjin'o Takeshi Fujii.

30th Shinjin'o Tournament (1998-1999)

Won by Takeshi Fujii Ryuo over Koji Horiguchi 5-dan
 Ryuo Takeshi Fujii    1 1 2
5-dan Kazushiza Horiguchi 0 0 0
[ Crosstable | 2 Final Match Games | 1 Selected Game ]

Meijin vs Shinjin'o (1998)

Meijin Yasumitsu Sato defeats Shinjin'o Hiroyuki Miura.

29th Shinjin'o Tournament (1997-1998)

Won by Hiroyuki Miura 6-dan over Naruyuki Hatakeyama 6-dan
6-dan Hiroyuki Miura    1 1 2
6-dan Naruyuki Hatakeyama 0 0 0
[ Crosstable | 2 Final Match Games | 39 Selected Games ]

Meijin vs Shinjin'o (1997)

Meijin Koji Tanigawa defeats Shinjin'o Takeshi Fujii.
[ Game Score ]

28th Shinjin'o Tournament (1996-1997)

Won by Takeshi Fujii 6-dan over Mamoru Hatakeyama 5-dan
6-dan Takeshi Fujii   1 1 2
5-dan Mamoru Hatakeyama 0 0 0
[ Crosstable | 2 Final Match Games | 42 Selected Games ]

Meijin vs Shinjin'o (1996)

Shinjin'o Takeshi Fujii defeats Meijin Yoshiharu Habu.
[ Game Score ]

27th Shinjin'o Tournament (1995-1996)

Won by Takeshi Fujii 6-dan over Tadahisa Maruyama 6-dan
6-dan Takeshi Fujii   1 0 1  2
6-dan Tadahisa Maruyama 0 1 0  1
[ 3 Final Match Games | 3 Selected Games ]

[ Shogi Nexus Index ]


2000 August 31

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net