10th Ryuo Tournament (1997)

Sente: 4-dan Masakazu Kondo Gote: 4-dan Yoshiyuki Matsumoto Event: 10th Ryuo Tournament, Round 1 Opening: Nakabisha 1 P7f P3d 2 P1f P8d 3 P5f P8e 4 R5h G3b 5 P5e P8f 6 P8f R8f 7 G7h S6b 8 P7e K4a 9 K4h S4b 10 K3h R8b 11 P8g P6d 12 K2h S6c 13 S3h K3a 14 R5f P7d 15 R8f P8e 16 R7f P7e 17 R7e G7b 18 R7f G7c 19 R3f B4d 20 S6h P3e 21 R4f G7d 22 S5g G6e 23 S5f R7b 24 B7g G5f 25 R5f S3c 26 G4e K2b 27 P1e P9d 28 G4d P4d 29 B6a R7c 30 P4f S4c 31 P8f S7d 32 P4e S6e 33 P4d S34d 34 R2f N9c 35 P4e S4e 36 P5d P4d 37 P7d S7d 38 B4c+ G4c 39 S6b R8c 40 P5c+ G3c 41 P4f S5f 42 +P5d B6i 43 P4e B7h+ 44 R5f +B6g 45 R4f P4e 46 R2f G*3b 47 S5c+ G4a 48 S4d +B7g 49 N7g G4d 50 +P4d B5e 51 G3d R5c 52 +P5c B7g+ 53 R7b 1-0


Sente: 7-dan Takashi Abe Gote: 5-dan Keiichi Sanada Event: 10th Ryuo Tournament, Round 2 Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 G7h G3b 3 S6h P3d 4 P6f S6b 5 P5f P5d 6 S4h S4b 7 G5h K4a 8 K6i P7d 9 G56g G5b 10 S7g S3c 11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a 16 S4f P8e 17 K8h S5c 18 N3g K2b 19 P1f P1d 20 P2f S2d 21 R5h B7c 22 P5e P5e 23 S5e R5b 24 S4f R5a 25 P9f P9d 26 R5i P3e 27 P5e P3f 28 N2e Gb4b 29 P1e P1e 30 S3e P3g+ 31 S2d P2d 32 L1e L1e 33 P5d S5d 34 B2d P3c 35 N1c+ K3b 36 S1b P5h 37 R5h +P4g 38 P5b G5b 39 +N2c K4b 40 R5d G5d 41 P3d K5c 42 P3c+ R3h 43 P4c S6i 44 S7i P8f 45 P8f P3e 46 +P4b B4f 47 Gh6h +P5g 48 Gg5g B5g+ 49 +P5a +B6h 50 +P5b K6d 51 G6e K7c 52 G7d K7d 53 P7e K6d 54 R8d P7d 55 R7d K5e 56 Sg6h G7f 57 R5d K5d 58 B6e K4e 59 B7f G7h 60 K9g R6h+ 61 S6h S8h 62 K8g G*7g 63 N7g G7g 64 S7g S7g+ 65 K7g R7i 0-1


Sente: 5-dan Hisashi Namekata Gote: 4-dan Masakazu Kondo Event: 10th Ryuo Tournament, Round 2 Opening: Nakabisha 1 P7f P3d 2 P2f P5d 3 P2e R5b 4 G7h P5e 5 P2d P2d 6 R2d G3b 7 K6i K6b 8 S4h P3e 9 S6h K7b 10 R2h P2c 11 P6f K8b 12 P4f R5d 13 S4g R2d 14 P2e R3d 15 K7i S7b 16 G3h S4b 17 G2g G3c 18 P3f P3f 19 G3f G4d 20 B7g S5a 21 K8h P3e 22 G3g P6d 23 S6g S6b 24 P9f P7d 25 P2d P2d 26 P4e G4e 27 G4f N3c 28 G4e N4e 29 S4f R4d 30 R4h N5g+ 31 S5g G4g 32 P4e R4e 33 R4i R4d 34 S6h G4h 35 R7i R4g+ 36 P6e P6e 37 P7e S66c 38 P7d P7e 39 P5d S5d 40 G8e Sd6c 41 G7e P7c 42 P5d S5d 43 P7c+ S7c 44 P7d S6b 45 S7f P7b 46 G6e S6e 47 S6e P6d 48 S5d G6c 49 S6c+ S6c 50 G5c S6b 51 P5d +R4d 52 N7e S5d 53 S5b +R5c 54 S6a+ G8d 55 G6g G5h 56 N3g +R5b 57 +S6b +R6b 58 N4e S4d 59 S3c B3c 60 N3c+ S3c 61 G*7f S4d 62 R2i S*3c 63 R2h G6i 64 P8f G7d 65 N8c+ K8c 66 P7e G6h 67 R6h G7c 68 P8e K8b 69 B9e P9d 70 B8f P8c 71 G7d S6c 72 B4a S*5b 73 B2c+ S7d 74 P7d G7d 75 S7e P7c 76 P9e P9e 77 L9e P9d 78 P4e P9e 79 P4d G7e 80 G7e G9f 81 P4c+ G8f 82 +P5b +R5b 83 P8d P8d 84 P8c K8c 85 G*7g L8e 86 G8f L8f 87 K7i G7d 88 G*7f L8g+ 89 G7d P7d 90 G7h B9f 91 Gg7g +L7h 92 R7h N5f 93 L8g G6h 94 R6h N6h+ 95 K6h N5f 0-1


Sente: 7-dan Kenji Waki Gote: Kisei Nobuyuki Yashiki Event: 10th Ryuo Tournament, Round 3 Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G6g K4a 8 S7g P7d 9 G7h G5b 10 K6i S3c 11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g P8e 14 P2f G54c 15 P2e B6d 16 B4f S7c 17 K7i K3a 18 K8h K2b 19 B6d S6d 20 S4f P7e 21 P7e S7e 22 P7f S6d 23 P3e P3e 24 S3e P3d 25 S4f B4i 26 B1f B1f+ 27 P1f B4i 28 S5g P7e 29 P6e S6e 30 P7e P5e 31 P5e P8f 32 P8f P8e 33 P8e N7c 34 P8d R8d 35 P8g N8e 36 S8f S7f 37 G7f B7f+ 38 S6g +B6e 39 S55f +B9b 40 P6e P5d 41 S7f P5e 42 S5e P7g 43 N7g N7g+ 44 S7g R8a 45 P3e N8d 46 P3d S3d 47 P2d P2d 48 P2c K3c 49 N4f S2c 50 P2e +B8b 51 P6d +B8c 52 P2d S2d 53 P3d K2c 54 P2e S3e 55 B2d P2g 56 B3e P2h+ 57 P2d K1b 58 S4d R5i 59 P9f +B5f 60 S6g +B6g 61 S2c G2c 62 P2c+ K2c 63 G6g N9f 0-1


Sente: 8-dan Yasumitsu Sato Gote: 4-dan Masakazu Kondo Event: 10th Ryuo Tournament, Round 3 Opening: Nakabisha 1 P7f P3d 2 P2f P5d 3 P2e R5b 4 G7h P5e 5 P2d P2d 6 R2d G3b 7 K6i K6b 8 S4h P3e 9 R2h P2c 10 S6h K7b 11 P9f K8b 12 P6f S7b 13 P4f R5d 14 G3h S4b 15 S4g P6d 16 G7g B4d 17 K7h B6b 18 G6g N3c 19 P9e S5c 20 P8f R3d 21 P5f P5f 22 G5f S5d 23 P5e Sd6c 24 S6g P2d 25 B7i P2e 26 N7g P7d 27 P1f G4b 28 P4e P4d 29 P4d B4d 30 S4f B7a 31 P4e P1d 32 G4g P1e 33 P1e P1g 34 P2d R2d 35 S3e R2a 36 S3d R4a 37 P6e P6e 38 B4f N7c 39 P5d R5a 40 P6d S5d 41 P5e P6f 42 G6f S4e 43 S4e N4e 44 P7e P6e 45 G5f S6f 46 P7d S6g= 47 K6g S6f 48 K6h R5c 49 P5d P5e 50 P5c+ P5f 51 P7c+ S7c 52 P6c+ P5g+ 53 K7i S7g+ 54 +P7c 1-0


Sente: 5-dan Keiichi Sanada Gote: 8-dan Yasuaki Tsukada Event: 10th Ryuo Tournament, Round 3 Opening: Yokofudori 1 P7f P3d 2 P2f P8d 3 P2e P8e 4 G7h G3b 5 P2d P2d 6 R2d P8f 7 P8f R8f 8 R3d B3c 9 R3f R8d 10 R2f S2b 11 P8g K4a 12 K5h G5a 13 G3h S6b 14 S4h P5d 15 P3f P5e 16 S6h P7d 17 P3e N7c 18 S7g P9d 19 S6f P7e 20 P7e P9e 21 N3g R5d 22 P1f B4d 23 R3f S2c 24 P5f P5f 25 P5e R8d 26 R5f P9f 27 P9f P9g 28 L9g N8e 29 S6e B3e 30 P5d P7g 31 N7g N9g+ 32 B9g B4d 33 R7f L5e 34 S5f P3f 35 N4e L5f 36 R5f S3d 37 N5c= K3a 38 P7d S4e 39 R7f P7e 40 B7e R7d 41 N6a+ S6d 42 B6d R6d 43 +N5a R5d 44 P5g R5a 45 N2d B*3e 46 N3b+ K3b 47 P2d P5f 48 P5f N6d 49 R7b+ P5g 50 K6i R5f 51 P5i P2b 52 P3c B3c 53 G2e Bc4d 54 P3d N*7f 55 L3c N3c 56 P3c+ K3c 57 N4f L6h 58 K7i P5h+ 59 P3d K4b 60 S3c B3c 61 P3c+ K3c 62 P3d K4b 63 B3c K3a 64 B2b+ K2b 65 +R6b 1-0


Sente: 6-dan Manabu Senzaki Gote: 8-dan Toshiyuki Moriuchi Event: 10th Ryuo Tournament, Round 3 Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 S7g S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 P6f K4a 8 G6g P7d 9 B7i P6d 10 P2f S6c 11 P2e R5b 12 G7h P5e 13 P5e B5e 14 P5f B2b 15 K6i S5d 16 P2d P2d 17 B2d P2c 18 B4f P5e 19 P3f N7c 20 N3g B4d 21 S5g K3a 22 K7i P1d 23 P1f P5f 24 S5f P5e 25 S4e S4e 26 N4e S5d 27 P5c R8b 28 R2e N1c 29 B1c+ L1c 30 N4f P2d 31 N5d P2e 32 P2d S5c 33 N5c+ B5c 34 S1b N1a 35 S1a+ B4e 36 +S1b R2i 37 K8h B5d 38 +S1c K4a 39 P2c+ G4b 40 N4f B4e 41 S5d B6g+ 42 G6g N9e 43 S9f G7i 44 S6h G8i 45 K7g R6i+ 46 N3d G7i 47 N4b+ K4b 48 B2d 1-0


Sente: Kisei Nobuyuki Yashiki Gote: 8-dan Yasumitsu Sato Event: 10th Ryuo Tournament, Semifinal Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G7h K4a 8 K6i G5b 9 G56g S3c 10 S7g B3a 11 P3f P4d 12 B7i G54c 13 S3g P8e 14 B6h P7d 15 K7i S7c 16 S4f S6d 17 P3e P3e 18 S3e B4b 19 P2f P3d 20 S4f K3a 21 K8h K2b 22 N3g P7e 23 P7e P8f 24 S8f S7e 25 S7e B7e 26 N2e S2d 27 S7f B6d 28 P6e B4b 29 P7e P6d 30 P6d B6d 31 R3h P6e 32 B5g P4e 33 S4e B1i+ 34 P3c S3c 35 N3c+ G33c 36 P3e G3b 37 P3d S3g 38 R6h N5c 39 B3e N4e 40 B7a+ R4b 41 S5c R4a 42 +B6b S6a 43 +B6c R5a 44 S6b+ S6b 45 +B6b R3a 46 S5b G3d 47 +B5c P4b 48 Gg7g N5g+ 49 R6e S4h= 50 R6c+ +B7c 51 +R5d S4e 52 P3c Gb3c 53 P3e S5d 54 P3d G4c 55 S4c= S4c 56 +B4b S3b 57 P3c+ S3c 58 +B3a K3a 59 P3d S4b 60 G5b P4a 61 G4b P4b 62 S3c G3b 63 R5c L4c 64 R5b+ N3c 65 G4a K2a 66 G4b R2b 67 G3b R3b 68 G4b 1-0


Sente: 6-dan Manabu Senzaki Gote: 5-dan Keiichi Sanada Event: 10th Ryuo Tournament, Semifinal Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 S7g S6b 4 G7h P5d 5 S4h S4b 6 P4f G3b 7 S4g K4a 8 P4e S65c 9 G5h P7d 10 P2f N7c 11 P2e P6d 12 P6f B3c 13 K6i R6b 14 G56g P6e 15 P6e N6e 16 S6f S6d 17 P4d P4d 18 P2d P2d 19 P3f P7e 20 P3e S4c 21 P3d S3d 22 P2b B2b 23 R2d S2c 24 R2h P2d 25 S3f G5b 26 P2e P2e 27 S2e P2d 28 S2d S2d 29 R2d P2c 30 R2f P4e 31 S3d B4d 32 P3e S5e 33 S2c= P2e 34 R2e S6f 35 B6f B6f 36 S3b+ K3b 37 S4a K4b 38 G6f B4g 39 B5h B5h+ 40 K5h B3f 41 B4g B2e 42 S5b+ B5b 43 P6c N5g+ 44 K5g S4f 45 K6g R5g 46 K6h R4g+ 47 P4c B4c 48 P6b+ S7g 49 G7g B5g 50 K6i S7h 0-1


Sente: Kisei Nobuyuki Yashiki Gote: 5-dan Keiichi Sanada Event: 10th Ryuo Tournament Final Match, Game 1 Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G7h K4a 8 K6i P7d 9 G56g G5b 10 S7g S3c 11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a 16 K8h P8e 17 P1f K2b 18 P2f P9d 19 P1e S7c 20 S4f P4e 21 S3g S8d 22 P2e S9e 23 P4f P4f 24 B4f P8f 25 S8f S8f 26 P8f B4f 27 S4f B6d 28 P5e B8f 29 P8g B5i+ 30 B7a R7b 31 B2f+ +B2f 32 R2f P7e 33 P7e N9c 34 B8c R8b 35 B6e+ N8e 36 P8f B5i 37 N3g B8f+ 38 P8g +B5i 39 R2i +B5h 40 Gh6h +B3f 41 S4g P6d 42 +B7d P7c 43 S3f P7d 44 P2d P2d 45 P2c G2c 46 B7c R8a 47 B6d+ P9e 48 P5d P5b 49 P2e P9f 50 P9f P9h 51 L9h P9g 52 N9g N9g+ 53 L9g L9f 54 L9f P8f 55 P8f R8f 56 P8g R9f 57 P2d S2d 58 P2e N7f 59 G7f S7i 60 K7i R9i+ 61 L8i P8h 62 K7h B5f 63 K7g B2i+ 64 P2d G2d 65 S3a K1b 66 N1f 1-0


Sente: 5-dan Keiichi Sanada Gote: Kisei Nobuyuki Yashiki Event: 10th Ryuo Tournament Final Match, Game 2 Opening: Yokofudori 1 P7f P3d 2 P2f P8d 3 P2e P8e 4 G7h G3b 5 P2d P2d 6 R2d P8f 7 P8f R8f 8 R3d B3c 9 R3f R8d 10 R2f S2b 11 P8g K5b 12 K5h P1d 13 P1f B8h+ 14 S8h N3c 15 G3h P2e 16 R6f G7b 17 P7e R2d 18 P2g S8b 19 S4h S2c 20 R8f S8c 21 N7g S8d 22 N6e R6d 23 S7g B8c 24 P7d R7d 25 R5f P5d 26 B8f G6b 27 R7f P6d 28 P7e S7e 29 R7e R7e 30 B7e B6e 31 B6d R8i 32 R3i R3i+ 33 G3i R8i 34 R8b P6a 35 S8h P3h 36 G4i N7f 37 G7i R8h+ 38 G8h N8h+ 39 S5c K6c 40 S6b+ P6b 41 R5c K6d 42 R6b+ K5e 43 +R6e K6e 44 R6c+ K7f 45 +R6f K8e 46 G7e K9d 47 B7b 1-0


Sente: 5-dan Keiichi Sanada Gote: Kisei Nobuyuki Yashiki Event: 10th Ryuo Tournament Final Match, Game 3 Date: 1997 September 22nd Site: Tokyo Opening: Yagura 1 P7f P8d 2 S6h P3d 3 P6f S6b 4 P5f P5d 5 S4h S4b 6 G45h G3b 7 G7h K4a 8 K6i G5b 9 S7g S3c 10 P3f B3a 11 B7i P4d 12 P1f G54c 13 P1e P7d 14 L1g S7c 15 R1h P8e 16 N3g S8d 17 P2f N7c 18 N2e S2d 19 N1c= S1c 20 P1d S2d 21 P1c+ L1c 22 P1d L1d 23 L1d P1c 24 L1c+ N1c 25 P1d L1e 26 R3h L1g+ 27 R3g +L1f 28 P1c+ S1c 29 P3e P3e 30 R3e S2d 31 R3i P3d 32 N9f S9e 33 B4f P6d 34 P7e P8f 35 P8f P4e 36 B6h P7e 37 P7d R7b 38 P2e S2e 39 G56g P8h 40 G8h N7f 41 S7f P7f 42 N7e N6e 43 N6c+ R7d 44 P7e R7e 45 P3c Gb3c 46 P6e P6e 47 N8g R7d 48 N9e K3b 49 S8e R7a 50 S7f B2b 51 P1c P1a 52 N8c+ P2d 53 +N87b R2a 54 B7g K2c 55 K7h G3b 56 S6e B7g+ 57 G87g B1g 58 R2i B2f+ 59 S5g +B3g 60 K8g P8h 61 K8h +B4g 62 R4i +B5h 63 R1i P4f 64 P4h P9d 65 P2f +L2f 66 B6d P9e 67 N8d P8c 68 +N5c Gc3c 69 +N4b P8d 70 L4e N2g 71 R7i K1d 72 G76f K1e 73 R7c+ R2c 74 +R8d K1f 75 B9a+ N1i+ 76 +B4f +N1h 77 P1b+ P1b 78 +N3b G3b 79 +R7e S3f 80 +R7i S3g= 81 +B6d P7h 82 +R7h +B3f 83 P1i +N2h 84 P2i +N2i 85 G4g +B2g 86 L1h N1g 87 L1g K1g 88 G3g +B3g 89 P4g S3h 90 S4f +B2h 91 S*3g +B2g 92 S2f K2f 93 S3g +B3g 94 +B3g K3g 95 B4a R2b 96 N1d G3a 97 N2b+ G4a 98 R3f K3f 99 +R3h S3g 100 S2g K4e 101 +R3g K4d 102 +R4f K3c 103 +R4a K2b 104 G3b K2c 105 +R4c 1-0

[ Crosstable | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


98 May 7

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net