13th Ryuo Ranking Tournament (1999-2000), Group 6

Kosuke Tamura 4-dan advances to the main tournament.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 5
7-dan Teruhiko Suzuki Suzuki
6-dan Kinji Shiihashi Shiihashi Kitahama
9-dan Shigeru Sekine
6-dan Kensuke Kitahama Kitahama Yagura
7-dan Toratsugu Nomoto
6-dan Junkichi Sakai Masuda
4-dan Yuji Masuda Masuda Yagura Tamura
6-dan Masayuki Moriyasu
4-dan Takanori An'yoji An'yoji
Amateur Ryuo Masato Shinoda Yagura
5-dan Norihiro Yagura
4-dan Kosuke Tamura Tamura
Amateur Takahiro Hayashi Hayashi Tamura
4-dan Chikara Akutsu
7-dan Tsuneo Kikuchi Kikuchi Tamura Tamura
7-dan Chimine Yamaguchi
7-dan Hideo Yamaguchi Yamaguchi
5-dan No Ito Ina
6-dan Hiroharu Seto Shimizu
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Ina
4-dan Yusuke Ina
4-dan Toshiyuki Nakao Kanezawa
Amateur Masaki Endo Kanezawa Mushano
4-dan Takashi Kanezawa
6-dan Katsumi Mushano Mushano Noda
6-dan Hiroto Kiritani
6-dan Nobuo Mori Mori
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki Noda Numa
6-dan Kiyoshi Aoki
7-dan Masakazu Wakamatsu Kinoshita
6-dan Akira Kinoshita Noda
5-dan Keizo Noda
4-dan Hideyuki Takano Takano
5-dan Hiroshi Seki Seki Takano
6-dan Shuichi Ikeda
4-dan Ayumu Matsuo Hayasaki
Amateur Masakazu Hayasaki Kemmochi Numa
8-dan Shoji Kemmochi
7-dan Seiichiro Taki Taki
5-dan Yoichi Kushida Numa
5-dan Shoichi Anzai Anzai
Joryu Osho Sachio Ishibashi Numa
6-dan Haruo Numa

Secondary Tournament

Two winners advance to Group 5.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
5-dan Keizo Noda Kitahama
4-dan Yusuke Ina Ina
4-dan Yuji Masuda Masuda
4-dan Takanori An'yoji Kinoshita Ito Kitahama
6-dan Akira Kinoshita
7-dan Hideo Yamaguchi H
Yamaguchi
6-dan Kinji Shiihashi Ito
5-dan No Ito Ito
9-dan Shigeru Sekine
6-dan Kensuke Kitahama Kitahama
7-dan Tsuneo Kikuchi Kikuchi
4-dan Chikara Akutsu Kikuchi
6-dan Junkichi Sakai Moriyasu Seto
6-dan Masayuki Moriyasu
7-dan Chimine Yamaguchi Seto
6-dan Hiroharu Seto Seto
7-dan Teruhiko Suzuki

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
5-dan Norihiro Yagura -
4-dan Hideyuki Takano Takano
7-dan Seiichiro Taki Anzai
6-dan Shoichi Anzai Anzai
5-dan Yoichi Kushida Kushida Anzai Yamasaki
8-dan Shoji Kemmochi
6-dan Shuichi Ikeda Matsuo
4-dan Ayumu Matsuo Matsuo
4-dan Toshiyuki Nakao Nakao
5-dan Hiroshi Seki
6-dan Katsumi Mushano Yamasaki
7-dan Masakazu Wakamatsu Yamasaki
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki
6-dan Kiyoshi Aoki Mori Yamasaki
6-dan Nobuo Mori
7-dan Toratsugu Nomoto Kiritani
6-dan Hiroto Kiritani Kanezawa
4-dan Takashi Kanezawa

[ Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net