13th Ryuo Ranking Tournament (1999-2000), Group 5

The winner of Group 5 advances to the main tournament.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
6-dan Yaichio Ono Tamaru
8-dan Noboru Tamaru Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki Naganuma
6-dan Toshihiko Kawaguchi
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Naganuma
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma Naganuma
5-dan Hiroshi Homma Homma
6-dan Hiromitsu Kanki
8-dan Yoshimasa Saeki Iino
7-dan Kenji Iino Sato
4-dan Shin'ya Sato Sato Oshima Yamamoto
7-dan Masaki Izumi
6-dan Eiji Oshima Oshima
6-dan Isao Nakata Oshima
7-dan Toshio Miyata Ogura
6-dan Hisashi Ogura
6-dan Hiroshi Kobayashi Katsumata
5-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata
5-dan Jun'ichi Kase Takeichi Yamamoto
6-dan Saburo Takeichi
5-dan Hirobumi Ito Yamamoto
4-dan Shin'ya Yamamoto Yamamoto Yamamoto
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara
6-dan Shodo Nakada
6-dan Yuji Yoda Yoda
4-dan Makoto Chuza Horiguchi
4-dan Masakazu Kondo Horiguchi Kitajima
5-dan Kazushiza Horiguchi
6-dan Ryuichi Matsuura Kitajima
5-dan Tadao Kitajima Kitajima
6-dan Akio Ishikawa Ishikawa
6-dan Yoshiyuki Ueyama

Secondary Tournament

Two winners advance to Group 4.

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
5-dan Tadao Kitajima -
4-dan Shin'ya Sato Ishikawa
6-dan Akio Ishikawa Ishikawa
6-dan Yaichio Ono Ono Ishikawa -
6-dan Toshihiko Kawaguchi
6-dan Yuji Yoda Yoda
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Kanki
6-dan Hiromitsu Kanki
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
5-dan Naoya Fujiwara Izumi
8-dan Yoshimasa Saeki Izumi Izumi
7-dan Masaki Izumi
6-dan Saburo Takeichi Nakata
6-dan Isao Nakata Nakata
7-dan Toshio Miyata

Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
7-dan Eiji Oshima -
5-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
6-dan Hisashi Ogura Ogura
6-dan Hiroshi Kobayashi Kase Ito -
5-dan Jun'ichi Kase
7-dan Kenji Iino Ito
5-dan Hirobumi Ito Ito
6-dan Shodo Nakada
5-dan Kiyokazu Katsumata Ueyama
5-dan Hiroshi Homma Kondo
4-dan Makoto Chuza Kondo Ueyama
4-dan Masakazu Kondo
8-dan Noboru Tamaru Ueyama
6-dan Ryuichi Matsuura Ueyama
6-dan Yoshiyuki Ueyama

Relegation Games

3 players are relegated to Group 6.

7-dan Toshihiko Kawaguchi Kawaguchi
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
8-dan Yoshimasa Saeki Miyata
7-dan Toshio Miyata
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
6-dan Shodo Nakada
4-dan Makoto Chuza Chuza
6-dan Ryuichi Matsuura

Round 1Round 2
8-dan Yoshimasa Saeki Tsubouchi
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
6-dan Shodo Nakada Matsuura
6-dan Ryuichi Matsuura

[ Selected Games | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net