10th Ryuo Ranking Tournament, Group 3

Two players from Group 3 advance to the main tournament.

SemifinalistsFinalistsWinner
7-dan Koichi Kodama Kato
9-dan Hifumi Kato Kato
7-dan Keita Inoue Ariyoshi Abe
9-dan Michio Ariyoshi
6-dan Takashi Abe Abe
5-dan Mamoru Hatakeyama Abe Namekata
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
6-dan Keiji Nishikawa
6-dan Naruyuki Hatakeyama Namekata
5-dan Hisashi Namekata Namekata
7-dan Terutaka Yasue Yasue Namekata
8-dan Kenji Kobayashi
9-dan Hitoshige Awaji Awaji
6-dan Koji Tosa Awaji
9-dan Nobuyuki Ouchi Ouchi
9-dan Kunio Naito

Secondary Tournament

The winner of the secondary tournament moves to Group 2 next cycle.

Round 1Round 2Round 3Round 4Winner
7-dan Koichi Kodama Inoue
7-dan Keita Inoue Inoue
5-dan Takahiro Toyokawa M Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama M Hatakeyama
6-dan Keiji Nishikawa M Hatakeyama Awaji
9-dan Michio Ariyoshi
9-dan Hitoshige Awaji Kato
6-dan Naruyuki Hatakeyama N Hatakeyama
8-dan Kenji Kobayashi N Hatakeyama
9-dan Nobuyuki Ouchi N Hatakeyama
6-dan Koji Tosa Tosa
9-dan Kunio Naito Tosa Kato
7-dan Terutaka Yasue
9-dan Hifumi Kato

Relegation Games

3 players are relegated to Group 4.

Round 1Round 2
6-dan Koichi Kodama Nishikawa
6-dan Keiji Nishikawa Nishikawa
8-dan Kenji Kobayashi Naito
9-dan Kunio Naito

[ Selected Games | Ryuo Index | Shogi Nexus Index ]


97 November 4

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net