Ryuo Tournament

Ryuo Match History

13th Ryuo Tournament (2000)

11 player knockout, won by Yoshiharu Habu Kisei.

The final mini-match:

Kisei Yoshiharu Habu 1 1  2
9-dan Yasumitsu Sato 0 0  0

[ Crosstable | 1 Selected Game ]

13th Ryuo Ranking Tournament (1999-2000)

CrosstablesSelected GamesQualifiers
Group 12 Games Makoto Nakahara Eisei Judan
Yoshiharu Habu Oi
Koji Tanigawa Kisei
Yasumitsu Sato 9-dan
Group 2- Nobuyuki Yashiki 7-dan
Kunio Yonenaga Eisei Kisei
Group 3- Naruyuki Hatakeyama 6-dan
Teruichi Aono 9-dan
Group 4- Hiroyuki Miura 7-dan
Group 51 Game Shin'ya Yamamoto 4-dan
Group 6- Kosuke Tamura 4-dan


12th Ryuo Match (1999): Fujii 4 - Suzuki 1

Ryuo
Takeshi Fujii
Challenger
Daisuke Suzuki
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 11999 October 14th & 15th, Mie Shikenbisha Notes
Game 21999 October 27th & 28th, Gumma Nakabisha Notes
Game 31999 November 4th & 5th, Yamagata Shikenbisha Notes
Game 41999 November 17th & 18th, Saga Anaguma vs Shikenbisha Notes
Game 51999 November 25th & 26th, Toyama Nakabisha Notes


12th Ryuo Tournament (1999)

11 player knockout.

The final mini-match:

5-dan Daisuke Suzuki   1 0 1  2
8-dan Tadahisa Maruyama 0 1 0  1

[ Crosstable | 1 Selected Game ]

12th Ryuo Ranking Tournament (1998-1999)

CrosstablesSelected GamesQualifiers
Group 113 Games Toshiyuki Moriuchi 8-dan
Yasumitsu Sato Meijin
Tadahisa Maruyama 8-dan
Koji Tanigawa 9-dan
Group 22 Games Daisuke Suzuki 5-dan
Masataka Goda Kisei
Group 31 Game Mamoru Hatakeyama 6-dan
Keita Inoue 8-dan
Group 41 Game Toshiaki Kubo 6-dan
Group 53 Games Koichi Kinoshita 5-dan
Group 611 Games Shin'ya Sato 4-dan


11th Ryuo Match (1998): Fujii 4 - Tanigawa 0

Ryuo
Koji Tanigawa
Challenger
Takeshi Fujii
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 11998 October 15th & 16th, New York Shikenbisha Notes
Game 21998 October 28th & 29th, Morioka Aifuribisha Notes
Game 31998 November 5th & 6th, Gifu Anaguma vs Shikenbisha Notes
Game 41998 November 18th & 19th, Hakodate Shikenbisha Notes


11th Ryuo Tournament (1998)

11 player knockout.

The final mini-match:

6-dan Takeshi Fujii  0 1 1  2
  Oi Yoshiharu Habu 1 0 0  1

[ Crosstable | All 12 Games ]

11th Ryuo Ranking Tournament (1997-1998)

CrosstablesSelected GamesQualifiers
Group 119 Games Yoshiharu Habu Oi
Yoshikazu Minami 9-dan
Michio Takahashi 9-dan
Nobuyuki Yashiki 7-dan
Group 25 Games Keiji Mori 9-dan
Tadahisa Maruyama 8-dan
Group 34 Games Daisuke Suzuki 5-dan
Masataka Goda 7-dan
Group 46 Games Takeshi Fujii 6-dan
Group 56 Games Yaichio Ono 6-dan
Group 611 Games Tadao Kitajima 4-dan


10th Ryuo Match (1997): Tanigawa 4 - Sanada 0

Ryuo
Koji Tanigawa
Challenger
Keiichi Sanada
Notes by
Reijer Grimbergen
Game 11997 October 16th & 17th, Australia Yodo Furibisha Notes
Game 21997 October 28th & 29th, Fukushima Kakugawari Koshikakegin Notes
Game 31997 November 6th & 7th, Ehime Yagura Notes
Game 41997 November 18th & 19th, Ishikawa Yagura Notes


10th Ryuo Tournament (1997)

11 player knockout.
Keiichi Sanada 5-dan will challenge Ryuo Koji Tanigawa.

The final mini-match:

5-dan Keiichi Sanada  0 1 1  2
Kisei Nobuyuki Yashiki 1 0 0  1

[ Crosstable | All 12 Games ]

10th Ryuo Ranking Tournament (1996-1997)

CrosstablesSelected GamesQualifiers
Group 118 Games Yasuaki Tsukada 8-dan
Yasumitsu Sato 8-dan
Toshiyuki Moriuchi 8-dan
Kenji Waki 7-dan
Group 24 Games Nobuyuki Yashiki 7-dan
Manabu Senzaki 6-dan
Group 34 Games Hisashi Namekata 5-dan
Takashi Abe 7-dan
Group 43 Games Keiichi Sanada 5-dan
Group 55 Games Yoshiyuki Matsumoto 4-dan
Group 610 Games Masakazu Kondo 4-dan
9th Ryuo Match (1996): Tanigawa 4 - Habu 1

Challenger Koji Tanigawa  0 1 1 1 1 4
   Ryuo Yoshiharu Habu 1 0 0 0 0 1


9th Ryuo Tournament (1996)

11 player knockout, won by Koji Tanigawa 9-dan, defeating Yasumitsu Sato 8-dan 2-0 in the final.

[ All 11 Games ]

9th Ryuo Ranking Tournament (1995-1996)

Selected GamesQualifiers
Group 117 Games Michio Takahashi 9-dan
Koji Tanigawa 9-dan
Yasumitsu Sato 8-dan
Yoshikazu Minami 9-dan
Group 24 Games Toshiyuki Moriuchi 8-dan
Ichiro Hiura 6-dan
Group 34 Games Tadahisa Maruyama 6-dan
Masahiko Urano 7-dan
Group 47 Games Keita Inoue 7-dan
Group 51 Game Hiroki Iizuka 4-dan
Group 6- Takeshi Kawakami 4-dan

[ Big Seven Titles Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 8

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net