46th Oza Tournament, 2nd Preliminary (1997-1998)

The winner of each section advances to the main tournament

Round 1Round 2Round 3
1 9-dan Michio Takahashi Takahashi
7-dan Koji Tosa Takahashi
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
8-dan Noboru Tamaru
2 Kisei Nobuyuki Yashiki Yashiki
7-dan Hiroshi Kamiya Manabe Yashiki
8-dan Kazuo Manabe
8-dan Osamu Nakamura Nakamura
Eisei Judan Makoto Nakahara
3 8-dan Yasumitsu Sato Sato
7-dan Tadahisa Maruyama Fukaura
6-dan Daisuke Nakagawa Fukaura
6-dan Koichi Fukaura Fukaura
5-dan Kensuke Kitahama
4 6-dan Koji Horiguchi Fujii
6-dan Takeshi Fujii Fujii Fujii
9-dan Osamu Katsuura
8-dan Torahiko Tanaka Yonenaga
9-dan Kunio Yonenaga
5 8-dan Toshiyuki Moriuchi Ono
7-dan Shuichi Ono Ono Ono
9-dan Nobuyuki Ouchi
8-dan Yasuaki Tsukada Tsukada
9-dan Teruichi Aono
6 9-dan Hifumi Kato Kato
9-dan Keiji Mori Kato
9-dan Kazuo Ishida Ishida
7-dan Masaki Izumi Katsumata
4-dan Kiyokazu Katsumata
7 9-dan Kiyosumi Kiriyama Abe
7-dan Takashi Abe Abe Abe
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Kenji Waki Kobayashi
8-dan Kenji Kobayashi
8 9-dan Kunio Naito Naito
8-dan Satoshi Murayama Naito
8-dan Kaishu Tanaka Arimori
6-dan Kozo Arimori Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto
9 9-dan Michio Ariyoshi Ariyoshi
7-dan Kazuo Azuma Ariyoshi
7-dan Koichi Kodama Kodama
8-dan Bungo Fukusaki
10 9-dan Yoshikazu Minami Minami
7-dan Keiji Nishikawa Minami
7-dan Masahiko Urano Inoue
8-dan Keita Inoue

[ Selected Games | Oza Index | Shogi Nexus Index ]


98 March 24

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net