47th Oza Tournament, 1st Preliminary (1998-1999)

5 winners advance to the 2nd preliminary.

Section 1Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
5-dan Hiroharu Seto Kiritani Okazaki
6-dan Hiroto Kiritani
5-dan Hiroshi Okazaki Okazaki Okazaki
6-dan Saburo Takeichi
7-dan Noboru Sakurai Kawakami
4-dan Takeshi Kawakami Ina Hiura
7-dan Seiichiro Taki Ina
4-dan Yusuke Ina Ina
6-dan Koji Horiguchi
6-dan Keiichi Sanada Sanada
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Kimura Sanada
4-dan Kazuki Kimura
4-dan Makoto Chuza Chuza Hiura
5-dan Takahiro Toyokawa
7-dan Toshio Miyata Tamura
4-dan Kosuke Tamura Hiura
7-dan Toratsugu Nomoto Seki
5-dan Hiroshi Seki Hiura
6-dan Ichiro Hiura

Section 2Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
5-dan Toshiaki Kubo Kubo
5-dan Yuji Yoda Yoda Namekata
7-dan Hideo Yamaguchi
4-dan Masakazu Kondo Namekata Namekata
5-dan Hisashi Namekata
7-dan Yoshinori Sato Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka Namekata
5-dan Yoichi Kushida Kushida
4-dan Hideyuki Takano Nishimura
8-dan Kazuyoshi Nishimura
6-dan Akio Ishikawa Ishikawa
4-dan No Ito Ishikawa
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki Ishikawa
4-dan Yoshiyuki Matsumoto
5-dan Shoichi Anzai Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
6-dan Katsumi Mushano Mushano
8-dan Shoji Kemmochi

Section 3Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
7-dan Hiroki Nakata Nakata
6-dan Ichiro Tanabe Tanabe Nakata
7-dan Tsuneo Kikuchi
6-dan Yoshiyuki Ueyama Ueyama Ogura
6-dan Ryuichi Matsuura
7-dan Hatasu Ito Kitajima
4-dan Tadao Kitajima Ogura Ogura
7-dan Terutaka Yasue Numa
6-dan Haruo Numa Ogura
6-dan Hisashi Ogura
6-dan Katsuhiko Murooka Tachi
6-dan Masamitsu Tachi Tachi
5-dan Yoshiyuki Kubota Kubota Shi Sato
8-dan Yoshimasa Saeki
7-dan Kenji Iino Iino
5-dan Shuji Sato Shi Sato
5-dan Kinji Shiihashi Shi Sato
4-dan Shin'ya Sato Shi Sato
7-dan Teruhiko Suzuki

Section 4Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
5-dan Daisuke Suzuki Kase
5-dan Jun'ichi Kase Kase Sekine
6-dan Shuichi Ikeda
5-dan Koichi Kinoshita Sekine Nakata
9-dan Shigeru Sekine
6-dan Eiji Oshima Katsumata
4-dan Kiyokazu Katsumata Nakata Nakata
8-dan Yukio Miyasaka Miyasaka
7-dan Chimine Yamaguchi Nakata
6-dan Isao Nakata
6-dan Toshihiko Kawaguchi Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi Shoshi
5-dan Shohei Takada Takada Shoshi
6-dan Yaichio Ono
6-dan Hiroshi Naganuma Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara
6-dan Akira Kinoshita Yamasaki
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki
7-dan Yuji Maeda

Section 5Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
5-dan Hiroshi Homma Wakamatsu Mori
6-dan Masakazu Wakamatsu
6-dan Nobuo Mori Mori Masuda
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
5-dan Keizo Noda Noda
5-dan Shingo Hirafuji Masuda Ito
4-dan Yuji Masuda Masuda
Joryu 5-dan Hiroe Nakai Masuda
5-dan Masataka Sugimoto
4-dan Norihiro Yagura Moriyasu
5-dan Kiyoshi Aoki Moriyasu Kanki
6-dan Masayuki Moriyasu
4-dan Hiroshi Kobayashi Kanki Ito
6-dan Hiromitsu Kanki
6-dan Noboru Kosaka Ito
5-dan Hirobumi Ito Ito
6-dan Junkichi Sakai Nakada
6-dan Shodo Nakada Nakada
5-dan Mamoru Hatakeyama

[ Selected Games | Oza Index | Shogi Nexus Index ]


99 January 15

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net