49th Oza Tournament, 1st Preliminary (2000-2001)

5 winners advance to the 2nd preliminary.

Section 1Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
7-dan Nobuyuki Yashiki Yashiki
5-dan Yoshiyuki Kubota Kase -
6-dan Jun'ichi Kase
4-dan Shin'ya Sato Horiguchi -
5-dan Kazushiza Horiguchi
6-dan Masamitsu Tachi -
4-dan Hideyuki Takano - -
7-dan Toshihiko Kawaguchi Kawaguchi
5-dan Hiroshi Seki -
6-dan Eisaku Tomioka
7-dan Hiroki Nakata -
7-dan Terutaka Yasue Sekine -
9-dan Shigeru Sekine
4-dan Kosuke Tamura Tamura -
5-dan Kiyokazu Katsumata
6-dan Shoichi Anzai Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto -
6-dan Haruo Numa Matsuura
6-dan Ryuichi Matsuura -
6-dan Hisashi Namekata

Section 2Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
6-dan Kazuharu Shoshi -
6-dan Hiroto Kiritani Taki -
7-dan Seiichiro Taki
4-dan Ayumu Matsuo Matsuo -
7-dan Eiji Oshima
6-dan Yoshiyuki Ueyama Kitajima
5-dan Tadao Kitajima - -
8-dan Yoshinori Sato -
6-dan Yuji Yoda -
9-dan Nobuyuki Ouchi
7-dan Noboru Sakurai -
Joryu Osho Ichiyo Shimizu - -
4-dan Chikara Akutsu
4-dan Masakazu Kondo - -
7-dan Yuji Maeda
6-dan Akio Ishikawa -
5-dan Takahiro Toyokawa -
7-dan Toratsugu Nomoto Ito
7-dan Hatasu Ito -
6-dan Shuji Sato

Section 3Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
4-dan Yusuke Ina -
7-dan Kenji Iino -
4-dan Makoto Chuza Chuza -
5-dan No Ito
5-dan Hiroki Iizuka Nakao
4-dan Toshiuki Nakao - -
4-dan Akira Watanabe -
Joryu 3-dan Sachio Ishibashi -
5-dan Hiroshi Okazaki
6-dan Hisashi Ogura Shiihashi
6-dan Kinji Shiihashi Shiihashi -
7-dan Hideo Yamaguchi
5-dan Shohei Takada Nakata -
6-dan Isao Nakata
5-dan Koichi Kinoshita -
5-dan Takeshi Kawakami -
7-dan Toshio Miyata Kushida
5-dan Yoichi Kushida Hiura
7-dan Ichiro Hiura

Section 4Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
6-dan Hiroshi Kobayashi -
6-dan Shuichi Ikeda Saeki -
8-dan Yoshimasa Saeki
4-dan Hirotaka Nozuki - -
6-dan Yaichio Ono
7-dan Teruhiko Suzuki -
6-dan Saburo Takeichi - -
6-dan Katsumi Mushano Iijima
4-dan Eiji Iijima -
6-dan Koji Horiguchi
6-dan Masataka Sugimoto -
6-dan Shodo Nakada Nakada -
6-dan Masayuki Moriyasu
4-dan Yuji Masuda Masuda -
5-dan Naoya Fujiwara
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma
5-dan Norihiro Yagura -
6-dan Junkichi Sakai Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji -
6-dan Mamoru Hatakeyama

Section 5Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Hitoshige Awaji Awaji
5-dan Hirobumi Ito Tsubouchi -
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki -
4-dan Shin'ya Yamamoto
7-dan Noboru Kosaka Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi - -
6-dan Hiromitsu Kanki Kanki
5-dan Hiroshi Homma -
7-dan Koichi Kodama
6-dan Kenji Kanzaki -
Joryu Meijin Hiroe Nakai - -
4-dan Takanori An'yoji
5-dan Keizo Noda Mori -
6-dan Nobuo Mori
9-dan Kazuyoshi Nishimura Kanezawa
4-dan Takashi Kanezawa -
7-dan Chimine Yamaguchi Yamaguchi
7-dan Tsuneo Kikuchi Sanada
6-dan Keiichi Sanada

[ Oza Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net