49th Osho League (1999)

The winner, Meijin Yasumitsu Sato, will challenge Osho Yoshiharu Habu to a best-of-7 match.

1234555 Score
18-dan Taku Morishita 4-2
28-dan Tadahisa Maruyama 3-3
3Meijin Yasumitsu Sato 5-1
4Kisei Koji Tanigawa 2-4
5Eisei Judan Makoto Nakahara 1-5
58-dan Masataka Goda 4-2
56-dan Toshiaki Kubo 2-4

[ Osho Index | Shogi Nexus Index ]


99 December 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net