47th Osho Tournament, 1st Preliminary

The winner of each section advances to the 2nd Preliminary tournament

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Torahiko Tanaka Tanaka
4-dan Kiyokazu Katsumata Seto Nakagawa
5-dan Hiroharu Seto
9-dan Shigeru Sekine Ogura
5-dan Hisashi Ogura Nakagawa Nakagawa
6-dan Daisuke Nakagawa Nakagawa
7-dan Toshio Miyata
8-dan Kazuo Manabe Manabe
4-dan No Ito Kitahama
5-dan Kensuke Kitahama Kitahama Ono
5-dan Hiroki Iizuka
7-dan Hatasu Ito H. Ito
5-dan Koichi Kinoshita Ono
6-dan Yaichio Ono Ono
6-dan Masaki Izumi

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Yasuaki Tsukada Tsukada
4-dan Tadao Kitajima Kitajima Namekata
7-dan Toratsugu Nomoto
6-dan Yoshiyuki Ueyama Kobayashi
6-dan Hiroshi Kobayashi Namekata Horiguchi
5-dan Hisashi Namekata Namekata
7-dan Nobuyuki Yashiki
8-dan Yoshimasa Saeki Goda
6-dan Masataka Goda Goda
6-dan Katsuhiko Murooka Murooka Horiguchi
6-dan Kenji Iino
5-dan Yuji Yoda Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
4-dan Hirotaka Nozuki Kamiya
6-dan Hiroshi Kamiya

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Kazuo Ishida Ishida
5-dan Jun'ichi Kase Ishida
5-dan Isao Nakata Nakata Fukaura
6-dan Ichiro Tanabe
6-dan Toshihiko Kawaguchi Fukaura
5-dan Koichi Fukaura Fukaura Fukaura
5-dan Hiroshi Seki Ouchi
9-dan Nobuyuki Ouchi
8-dan Shoji Kemmochi Kubo
5-dan Toshiaki Kubo Kubo
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Matsumoto Kubo
6-dan Manabu Senzaki
6-dan Hiroto Kiritani Kawakami
4-dan Takeshi Kawakami Aono
9-dan Teruichi Aono

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Shuichi Ono Ono
4-dan Makoto Chuza S. Sato
5-dan Shuji Sato S. Sato S. Sato
6-dan Haruo Numa
7-dan Noboru Sakurai Sakurai
6-dan Katsumi Mushano Toyokawa S. Sato
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
7-dan Teruhiko Suzuki
5-dan Shoichi Anzai Sanada
5-dan Keiichi Sanada Sanada
5-dan Akio Ishikawa Ishikawa Sanada
7-dan Yoshinori Sato
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura
5-dan Kinji Shiihashi Matsuura
4-dan Daisuke Suzuki D. Suzuki
8-dan Noboru Tamaru

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Michio Ariyoshi Abe
6-dan Takashi Abe Abe Abe
6-dan Masayuki Moriyasu
7-dan Yuji Maeda Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama Hatakeyama Abe
6-dan Shodo Nakada Nakada
8-dan Kaishu Tanaka
7-dan Keita Inoue Inoue
5-dan Shingo Hirafuji Inoue
6-dan Masakazu Wakamatsu Wakamatsu Inoue
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
9-dan Hitoshige Awaji Awaji
5-dan Hiroshi Naganuma Minami
5-dan Hirobumi Ito Minami
9-dan Yoshikazu Minami

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki
5-dan Masataka Sugimoto Homma Fukusaki
5-dan Hiroshi Homma
7-dan Kazuo Azuma Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara Naito
6-dan Hiromitsu Kanki Waki
7-dan Kenji Waki
9-dan Kunio Naito Naito
6-dan Akira Kinoshita Naito
6-dan Keiji Nishikawa Mori Naito
6-dan Nobuo Mori
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
4-dan Norihiro Yagura Kanzaki
5-dan Kiyoshi Aoki Kiriyama
9-dan Kiyosumi Kiriyama

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Kenji Kobayashi Kodama
6-dan Junkichi Sakai Kodama Urano
7-dan Yuichi Kodama
6-dan Naruyuki Hatakeyama Hatakeyama
5-dan Keizo Noda Urano Tomioka
6-dan Noboru Kosaka Urano
7-dan Masahiko Urano
7-dan Seiichiro Taki Kubota
4-dan Yoshiyuki Kubota Kubota
7-dan Hideo Yamaguchi Nishimura Tomioka
8-dan Kazuyoshi Nishimura
8-dan Yukio Miyasaka Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi Tomioka
6-dan Eiji Oshima Tomioka
7-dan Eisaku Tomioka

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Koji Tosa Tamura
4-dan Kosuke Tamura Kikuchi
6-dan Tsuneo Kikuchi Kikuchi Hiura
6-dan Shuichi Ikeda
6-dan Ichiro Hiura Hiura
4-dan Hiroshi Okazaki Hiura Hiura
6-dan Masamitsu Tachi Tachi
9-dan Osamu Katsuura
6-dan Koji Horiguchi Horiguchi
5-dan Shohei Takada Horiguchi
5-dan Saburo Takeichi Takeichi Kondo
6-dan Hiroki Nakata
7-dan Terutaka Yasue Kondo
4-dan Masakazu Kondo Kondo
7-dan Chimine Yamaguchi Nakamura
8-dan Osamu Nakamura

[ Selected Games | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


97 July 3

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net