50th Osho Tournament, 1st Preliminary (2000)

The winner of each section advances to the 2nd Preliminary tournament

Section 1Round 1 Round 2Round 3Round 4
7-dan Hiroshi Kamiya Chuza
4-dan Makoto Chuza Chuza Fukaura
5-dan No Ito
8-dan Yoshimasa Saeki Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi Fukaura Fukaura
4-dan Chikara Akutsu Fukaura
6-dan Koichi Fukaura
6-dan Yaichio Ono Ogura
6-dan Hisashi Ogura Ogura
5-dan Hiroshi Seki Nakata Ogura
6-dan Isao Nakata
6-dan Hiroharu Seto Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Takada
5-dan Shohei Takada Takada
7-dan Koji Tosa

Section 2Round 1 Round 2Round 3Round 4
7-dan Manabu Senzaki Tamura
4-dan Kosuke Tamura Tamura Kimura
9-dan Shigeru Sekine
5-dan Kazuki Kimura Kimura
4-dan Masakazu Kondo Kimura Kimura
5-dan Yoichi Kushida Nakata
7-dan Hiroki Nakata
6-dan Haruo Numa Kitahama
6-dan Kensuke Kitahama Kitahama
6-dan Keiichi Sanada Sanada Kitahama
6-dan Yoshiyuki Ueyama
6-dan Saburo Takeichi Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka
7-dan Toratsugu Nomoto Izumi
7-dan Masaki Izumi

Section 3Round 1 Round 2Round 3Round 4
8-dan Yasuaki Tsukada Tsukada
5-dan Takahiro Toyokawa Tsukada
4-dan Yusuke Ina Ina Tsukada
6-dan Hiroshi Kobayashi
7-dan Chimine Yamaguchi Tachi
6-dan Masamitsu Tachi Tachi Miura
6-dan Shuji Sato Shu
Sato
7-dan Kenji Iino
8-dan Shoji Kemmochi Miura
6-dan Hiroyuki Miura Miura
4-dan Takashi Kanezawa Kanezawa Miura
5-dan Hiroshi Okazaki
8-dan Yoshinori Sato Katsumata
5-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata
9-dan Teruichi Aono

Section 4Round 1 Round 2Round 3Round 4
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
6-dan Toshihiko Kawaguchi Tomioka
6-dan Hiroto Kiritani Ito Namekata
7-dan Hatasu Ito
7-dan Tsuneo Kikuchi Namekata
6-dan Hisashi Namekata Namekata Takahashi
5-dan Yoshiyuki Kubota Katsuura
9-dan Osamu Katsuura
7-dan Ichiro Hiura Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Sakurai
7-dan Noboru Sakurai Sakurai Takahashi
7-dan Hideo Yamaguchi
7-dan Seiichiro Taki Kawakami
5-dan Takeshi Kawakami Takahashi
9-dan Michio Takahashi

Section 5Round 1 Round 2Round 3Round 4
8-dan Noboru Tamaru Tamaru
6-dan Koji Horiguchi Horiguchi Sato
7-dan Toshio Miyata
5-dan Jun'ichi Kase Sato
4-dan Shin'ya Sato Sato Yashiki
4-dan Ayumu Matsuo Matsuo
9-dan Nobuyuki Ouchi
7-dan Nobuyuki Yashiki Yashiki
6-dan Shuichi Ikeda Yashiki
5-dan Shoichi Anzai Ishikawa Yashiki
6-dan Akio Ishikawa
5-dan Koichi Kinoshita Kinoshita
5-dan Tadao Kitajima Yoda
6-dan Yuji Yoda Yoda
6-dan Daisuke Nakagawa

Section 6Round 1 Round 2Round 3Round 4
8-dan Osamu Nakamura Horiguchi
4-dan Hideyuki Takano Horiguchi Murooka
5-dan Kazushiza Horiguchi
6-dan Ryuichi Matsuura Murooka
6-dan Katsuhiko Murooka Murooka Hatakeyama
6-dan Katsumi Mushano Mushano
9-dan Kazuo Ishida
6-dan Daisuke Suzuki Yagura
5-dan Norihiro Yagura Urano
6-dan Junkichi Sakai Urano Hatakeyama
7-dan Masahiko Urano
6-dan Mamoru Hatakeyama Hatakeyama
5-dan Keizo Noda Hatakeyama
5-dan Hiroshi Homma Mori
9-dan Keiji Mori

Section 7Round 1 Round 2Round 3Round 4
7-dan Shuichi Ono Ono
7-dan Terutaka Yasue Ono
6-dan Eiji Oshima Suzuki Ono
7-dan Teruhiko Suzuki
9-dan Kazuyoshi Nishimura Nishimura
4-dan Toshiyuki Nakao Nishimura Nishikawa
6-dan Kinji Shiihashi Manabe
8-dan Kazuo Manabe
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Nishikawa
7-dan Keiji Nishikawa Nishikawa
6-dan Akira Kinoshita Maeda Nishikawa
7-dan Yuji Maeda
6-dan Kozo Arimori Arimori
6-dan Hiromitsu Kanki Arimori
8-dan Keita Inoue

Section 8Round 1 Round 2Round 3Round 4
9-dan Kiyosumi Kiriyama Wakamatsu
7-dan Masakazu Wakamatsu Wakamatsu
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara Masuda
6-dan Nobuo Mori
7-dan Kazuo Azuma Masuda
4-dan Yuji Masuda Masuda Kobayashi
5-dan Hirobumi Ito Naito
9-dan Kunio Naito
9-dan Michio Ariyoshi Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
6-dan Masayuki Moriyasu Moriyasu Kobayashi
8-dan Kaishu Tanaka
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto
5-dan Shingo Hirafuji Sugimoto
9-dan Yoshikazu Minami

Section 9Round 1 Round 2Round 3Round 4
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki
6-dan Kiyoshi Aoki Naganuma
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma Kodama
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Noboru Kosaka Kodama
7-dan Koichi Kodama Kodama Yamasaki
6-dan Naruyuki Hatakeyama Nakada
6-dan Shodo Nakada
7-dan Takashi Abe Yamasaki
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki
4-dan Takanori An'yoji An'yoji Yamasaki
7-dan Kenji Waki
6-dan Kenji Kanzaki Yamamoto
4-dan Shin'ya Yamamoto Kobayashi
8-dan Kenji Kobayashi

[ Selected Games | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


2000 July 27

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net