49th Osho Tournament, 1st Preliminary (1999)

The winner of each section advances to the 2nd Preliminary tournament

Section 1Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Keiji Mori Nozuki
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
6-dan Hiroshi Kobayashi Tanabe Tosa
6-dan Ichiro Tanabe
7-dan Noboru Sakurai Sakurai
6-dan Masamitsu Tachi Tosa Miura
6-dan Hiroto Kiritani Tosa
7-dan Koji Tosa
7-dan Teruhiko Suzuki Kitajima
4-dan Tadao Kitajima Kitajima
5-dan Kinji Shiihashi Sekine Miura
9-dan Shigeru Sekine
6-dan Hiroyuki Miura Miura
5-dan Shoichi Anzai Miura
6-dan Daisuke Nakagawa Iino
7-dan Kenji Iino

Section 2Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Michio Takahashi Namekata
5-dan Hisashi Namekata Namekata
4-dan Toshiyuki Nakao Nakao Namekata
7-dan Hatasu Ito
6-dan Hisashi Ogura Tamura
4-dan Kosuke Tamura H
Nakata
Namekata
7-dan Hiroki Nakata H
Nakata
7-dan Toratsugu Nomoto
6-dan Kensuke Kitahama Kitahama
4-dan Takeshi Kawakami Kitahama
6-dan Isao Nakata I
Nakata
Matsumoto
6-dan Haruo Numa
6-dan Saburo Takeichi Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Matsumoto
5-dan Hiroshi Seki Manabe
8-dan Kazuo Manabe

Section 3Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Teruichi Aono Aono
5-dan Yuji Yoda Seto Aono
5-dan Hiroharu Seto
4-dan Kazushiza Horiguchi Ueyama Kimura
6-dan Yoshiyuki Ueyama
8-dan Yoshimasa Saeki Sanada
6-dan Keiichi Sanada Kimura Kimura
4-dan Kazuki Kimura Kimura
7-dan Masaki Izumi
9-dan Osamu Katsuura Katsuura
7-dan Terutaka Yasue Katsuura
4-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata Kondo
6-dan Akio Ishikawa
5-dan Shuji Sato Kondo
4-dan Masakazu Kondo Kondo
5-dan Shohei Takada Tsukada
8-dan Yasuaki Tsukada

Section 4Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Noboru Tamaru Kikuchi
7-dan Tsuneo Kikuchi Ito
4-dan No Ito Ito Kubo
6-dan Katsuhiko Murooka
8-dan Yoshinori Sato Sato
5-dan Hiroshi Okazaki Kubo Kubo
5-dan Jun'ichi Kase Kubo
6-dan Toshiaki Kubo
9-dan Nobuyuki Ouchi Ouchi
5-dan Yoshiyuki Kubota Oshima
6-dan Eiji Oshima Oshima Oshima
7-dan Seiichiro Taki
6-dan Kazuharu Shoshi Chuza
4-dan Makoto Chuza Chuza
8-dan Shoji Kemmochi Kemmochi
6-dan Katsumi Mushano Ono
7-dan Shuichi Ono

Section 5Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Kunio Naito Kobayashi
4
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
4
6-dan Nobuo Mori Azuma Kodama
7-dan Kazuo Azuma
7-dan Koichi Kodama Kodama
4-dan Shin'ya Yamamoto Kodama K
Kobayashi
6-dan Shodo Nakada Ariyoshi
9-dan Michio Ariyoshi
6-dan Hiromitsu Kanki Hatakeyama
6-dan Naruyuki Hatakeyama Hatakeyama
6-dan Masakazu Wakamatsu Maeda K
Kobayashi
7-dan Yuji Maeda
6-dan Kozo Arimori Naganuma
6-dan Hiroshi Naganuma K
Kobayashi
6-dan Masayuki Moriyasu K
Kobayashi
8-dan Kenji Kobayashi

Section 6Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki
5-dan Naoya Fujiwara Abe
5-dan Kiyoshi Aoki Abe Abe
7-dan Takashi Abe
8-dan Kaishu Tanaka K
Tanaka
4-dan Yuji Masuda Noda Abe
5-dan Keizo Noda Noda
7-dan Masahiko Urano
9-dan Kazuo Ishida Ishida
7-dan Chimine Yamaguchi Ishida
4-dan Shin'ya Sato Sato Ishida
8-dan Kazuyoshi Nishimura
6-dan Shuichi Ikeda Toyokawa
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura
9-dan Torahiko Tanaka

Section 7Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
7-dan Hiroshi Kamiya Kamiya
4-dan Yusuke Ina Kushida Fukaura
5-dan Yoichi Kushida
6-dan Koichi Fukaura Fukaura Fukaura
6-dan Yaichio Ono
6-dan Toshihiko Kawaguchi Horiguchi
6-dan Koji Horiguchi Horiguchi Fukaura
4-dan Hideyuki Takano Takano
6-dan Ichiro Hiura
7-dan Hideo Yamaguchi Senzaki
6-dan Manabu Senzaki Senzaki
5-dan Hiroki Iizuka Miyata Suzuki
7-dan Toshio Miyata
8-dan Yukio Miyasaka Suzuki
5-dan Daisuke Suzuki Suzuki
5-dan Koichi Kinoshita Tomioka
7-dan Eisaku Tomioka

Section 8Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
9-dan Kiyosumi Kiriyama Kiriyama
5-dan Shingo Hirafuji Kiriyama
7-dan Kenji Waki Waki Awaji
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
5-dan Hirobumi Ito Yagura
4-dan Norihiro Yagura Awaji Awaji
6-dan Akira Kinoshita Awaji
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Keiji Nishikawa Nishikawa
6-dan Kosaka Noboru Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto Sugimoto
5-dan Mamoru Hatakeyama
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
4-dan Takayuki Yamasaki Minami
6-dan Junkichi Sakai Sakai
5-dan Hiroshi Homma Minami
9-dan Yoshikazu Minami

[ Selected Games | Osho Index | Shogi Nexus Index ]


99 August 15

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net