40th Oi Tournament, Preliminary (1998-1999)

8 winners advance to the Oi League.

Section 1Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
4-dan Kazuki Kimura Kimura
4-dan Yusuke Ina Shiihashi Ogura
5-dan Kinji Shiihashi
6-dan Hisashi Ogura Ogura Fujii
7-dan Hatasu Ito
6-dan Kazuharu Shoshi Fukaura
6-dan Koichi Fukaura Fujii Fujii
5-dan Takahiro Toyokawa Fujii
Ryuo Takeshi Fujii
8-dan Osamu Nakamura Taki
7-dan Seiichiro Taki Kondo
4-dan Masakazu Kondo Kondo Maruyama
6-dan Katsuhiko Murooka
6-dan Masamitsu Tachi Ishikawa
6-dan Akio Ishikawa Maruyama
7-dan Hideo Yamaguchi Kushida
5-dan Yoichi Kushida Maruyama
8-dan Tadahisa Maruyama

Section 2Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
6-dan Ichiro Hiura Hiura
5-dan Jun'ichi Kase Kase Hiura
7-dan Toratsugu Nomoto
6-dan Eiji Oshima Oshima Namekata
9-dan Shigeru Sekine
8-dan Yoshinori Sato Nakata
6-dan Isao Nakata Namekata Namekata
5-dan Hisashi Namekata Namekata
6-dan Daisuke Nakagawa
7-dan Noboru Sakurai Tomioka
7-dan Eisaku Tomioka Ouchi
4-dan Hirotaka Nozuki Ouchi Horiguchi
9-dan Nobuyuki Ouchi
8-dan Kazuyoshi Nishimura Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
6-dan Haruo Numa Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi

Section 3Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
Eisei Kisei Kunio Yonenaga Yonenaga
6-dan Ryuichi Matsuura Sato
4-dan Shin'ya Sato Sato Miura
7-dan Masaki Izumi
8-dan Yukio Miyasaka Miura
6-dan Hiroyuki Miura Miura Yashiki
6-dan Yoshiyuki Ueyama Tanaka
9-dan Torahiko Tanaka
8-dan Kazuo Manabe Manabe
5-dan Yoshiyuki Kubota Manabe
5-dan Daisuke Suzuki Takada Yashiki
5-dan Shohei Takada
6-dan Toshihiko Kawaguchi Kobayashi
6-dan Hiroshi Kobayashi Yashiki
6-dan Ichiro Tanabe Seto
5-dan Hiroharu Seto Yashiki
7-dan Nobuyuki Yashiki

Section 4Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
4-dan Tadao Kitajima Kitajima
5-dan Yuji Yoda Yamaguchi Kitajima
7-dan Chimine Yamaguchi
4-dan Makoto Chuza Chuza Kitajima
9-dan Kazuo Ishida
5-dan Hiroshi Okazaki Ito
4-dan No Ito Ono Kitajima
5-dan Shoichi Anzai Ono
7-dan Shuichi Ono
7-dan Hiroshi Kamiya Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Kubo
5-dan Toshiaki Kubo Kubo Tosa
6-dan Saburo Takeichi
7-dan Koji Tosa Tosa
4-dan Takeshi Kawakami Tosa
8-dan Shoji Kemmochi Kikuchi
7-dan Tsuneo Kikuchi Kato
9-dan Hifumi Kato

Section 5Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Akira Shima Shima
6-dan Hiroto Kiritani Ikeda Shima
6-dan Shuichi Ikeda
4-dan Kosuke Tamura Sato Shima
5-dan Shuji Sato
6-dan Koji Horiguchi Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka Shima
7-dan Toshio Miyata Tsukada
8-dan Yasuaki Tsukada
8-dan Noboru Tamaru Tamaru
4-dan Kiyokazu Katsumata Tamaru
7-dan Kenji Iino Katsuura Nakahara
9-dan Osamu Katsuura
6-dan Yaichio Ono Sanada
6-dan Keiichi Sanada Nakahara
5-dan Hiroshi Seki Takano
4-dan Hideyuki Takano Nakahara
Eisei Judan Makoto Nakahara

Section 6Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Taku Morishita Morishita
6-dan Mushano Katsumi Mushano Kitahama
7-dan Terutaka Yasue
5-dan Koichi Kinoshita Kitahama Nakata
6-dan Kensuke Kitahama
7-dan Teruhiko Suzuki Nakata
7-dan Hiroki Nakata Nakata Sugimoto
8-dan Yashimasa Saeki Aono
9-dan Teruichi Aono
9-dan Keiji Mori Senzaki
6-dan Manabu Senzaki Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto Sugimoto
7-dan Masahiko Urano
7-dan Kazuo Azuma Yamasaki
4-dan Takayuki Yamasaki Minami
5-dan Hiroshi Homma Shimizu
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Minami
9-dan Kazuyoshi Minami

Section 7Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki
6-dan Noboru Kosaka Fukusaki
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Awaji Ariyoshi
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Koichi Kodama Masuda
4-dan Yuji Masuda Ariyoshi Tanigawa
6-dan Nobuo Mori Ariyoshi
9-dan Michio Ariyoshi
9-dan Kunio Naito Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara Tanigawa
8-dan Kaishu Tanaka
7-dan Yuji Maeda Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama Tanigawa
6-dan Akira Kinoshita Kinoshita
5-dan Kiyoshi Aoki Tanigawa
9-dan Koji Tanigawa

Section 8Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
4-dan Norihiro Yagura Yagura
6-dan Junkichi Sakai Sakai Yagura
6-dan Masakazu Wakamatsu
5-dan Keizo Noda Noda Yagura
7-dan Keiji Nishikawa
6-dan Naruyuki Hatakeyama Hatakeyama
5-dan Shingo Hirafuji Kiriyama Yagura
5-dan Hirobumi Ito Kiriyama
9-dan Kiyosumi Kiriyama
8-dan Kenji Kobayashi Kanki
6-dan Hiromitsu Kanki Kanki
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma Kanzaki
6-dan Kozo Arimori
7-dan Kenji Waki Kanzaki
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
6-dan Masayuki Moriyasu Moriyasu
6-dan Shodo Nakada Inoue
8-dan Keita Inoue

[ Selected Games | Oi Index | Shogi Nexus Index ]


99 January 24

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net