39th Oi Tournament, Preliminary (1997-1998)

8 winners advance to the Oi League.

Section 1Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
7-dan Shuichi Ono S. Ono
5-dan Hiroharu Seto Seto Nishimura
7-dan Hideo Yamaguchi
6-dan Tsuneo Kikuchi Nishimura Horiguchi
8-dan Kazuyoshi Nishimura
5-dan Isao Nakata Nakata
4-dan Yoshiyuki Kubota Horiguchi Yashiki
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
9-dan Kazuo Ishida
9-dan Teruichi Aono Aono
8-dan Yoshimasa Saeki Aono
4-dan Kiyokazu Katsumata Izumi Yashiki
6-dan Masaki Izumi
5-dan Daisuke Suzuki Suzuki
4-dan Takeshi Kawakami Yashiki
6-dan Yaichio Ono Yashiki
Kisei Nobuyuki Yashiki

Section 2Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Osamu Nakamura Yoda
5-dan Yuji Yoda Yoda Kubo
7-dan Toratsugu Nomoto
5-dan Toshiaki Kubo Kubo Kitajima
5-dan Jun'ichi Kase
5-dan Kensuke Kitahama Kitahama
4-dan Hirotaka Nozuki Kitajima Kitajima
4-dan Tadao Kitajima Kitajima
9-dan Torahiko Tanaka
8-dan Yasuaki Tsukada Namekata
5-dan Hisashi Namekata Namekata
6-dan Hiroki Nakata Nakata Namekata
7-dan Teruhiko Suzuki
9-dan Osamu Katsuura Katsuura
7-dan Toshio Miyata Katsuura
5-dan Shoichi Anzai Kato
9-dan Hifumi Kato

Section 3Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
8-dan Akira Shima Shima
8-dan Yukio Miyasaka Shima
5-dan Akio Ishikawa Ishikawa Shima
6-dan Yoshiyuki Ueyama
7-dan Noboru Sakurai Sakurai
7-dan Seiichiro Taki Sakurai Shima
6-dan Haruo Numa Mori
9-dan Keiji Mori
8-dan Noboru Tamaru Ito
4-dan No Ito Shoshi
6-dan Kazuharu Shoshi Shoshi Shoshi
9-dan Shigeru Sekine
9-dan Nobuyuki Ouchi Oshima
6-dan Eiji Oshima Fukaura
5-dan Hiroshi Seki Seki
Joryu Oi Ichiyo Shimizu Fukaura
6-dan Koichi Fukaura

Section 4Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
Eisei Judan Makoto Nakahara Nakahara
6-dan Kenji Iino Nakahara
6-dan Katsuhiko Murooka Murooka Nakahara
6-dan Ryuichi Matsuura
5-dan Shohei Takada Takada
5-dan Keiichi Sanada Takada Takahashi
4-dan Kosuke Tamura Yonenaga
9-dan Kunio Yonenaga
9-dan Michio Takahashi Takahashi
7-dan Terutaka Yasue Takahashi
6-dan Toshihiko Kawaguchi Kawaguchi Takahashi
8-dan Kazuo Manabe
6-dan Daisuke Nakagawa Toyokawa
5-dan Takahiro Toyokawa Fujii
6-dan Shuichi Ikeda Ikeda
6-dan Ichiro Tanabe Fujii
6-dan Takeshi Fujii

Section 5Round 2Round 3 Round 4Round 5
7-dan Yoshinori Sato S. Sato
5-dan Shuji Sato S. Sato
4-dan Masakazu Kondo Kondo Hiura
5-dan Hisashi Ogura
6-dan Saburo Takeichi Hiura
6-dan Ichiro Hiura Hiura Hiura
7-dan Koji Tosa Tosa
7-dan Chimine Yamaguchi
7-dan Eisaku Tomioka Kinoshita
5-dan Koichi Kinoshita Kinoshita
6-dan Manabu Senzaki Senzaki Moriuchi
6-dan Katsumi Mushano
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
4-dan Makoto Chuza Moriuchi
8-dan Shoji Kemmochi Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi

Section 6Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
4-dan Hiroshi Okazaki Matsumoto
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Matsumoto
5-dan Yoichi Kushida Ha. Ito Kimura
7-dan Hatasu Ito
6-dan Koji Horiguchi Kimura
4-dan Kazuki Kimura Kimura Kimura
6-dan Masamitsu Tachi Kamiya
6-dan Hiroshi Kamiya
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki
5-dan Hirobumi Ito Fukusaki
5-dan Keizo Noda Nishikawa Naito
6-dan Keiji Nishikawa
9-dan Kunio Naito Naito
5-dan Naganuma Naito
6-dan Junkichi Sakai Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi Inoue
8-dan Keita Inoue

Section 7Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
7-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
5-dan Kinji Shiihashi Shiihashi Iizuka
6-dan Hiroto Kiritani
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka Urano
6-dan Hiroyuki Miura
7-dan Masahiko Urano Urano
5-dan Shingo Hirafuji Urano Yagura
7-dan Yuji Maeda Minami
9-dan Yoshikazu Minami
9-dan Michio Ariyoshi Yagura
4-dan Norihiro Yagura Yagura
6-dan Kenji Kanzaki Azuma Yagura
7-dan Kazuo Azuma
8-dan Kaishu Tanaka Kanki
6-dan Hiromitsu Kanki Tanigawa
6-dan Masakazu Wakamatsu Nakada
6-dan Shodo Nakada Tanigawa
Ryuo Koji Tanigawa

Section 8Round 1Round 2Round 3 Round 4Round 5
6-dan Naruyuki Hatakeyama N. Hatakeyama
5-dan Hiroshi Homma Homma N. Hatakeyama
6-dan Akira Kinoshita
6-dan Noboru Kosaka Waki Fujiwara
7-dan Kenji Waki
7-dan Koichi Kodama Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara Murayama
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Kobayashi
8-dan Kenji Kobayashi
9-dan Kiyosumi Kiriyama Sugimoto
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto
6-dan Nobuo Mori Awaji Murayama
9-dan Hitoshige Awaji
6-dan Kozo Arimori Arimori
5-dan Mamoru Hatakeyama Murayama
6-dan Masayuki Moriyasu Moriyasu
5-dan Kiyoshi Aoki Murayama
8-dan Satoshi Murayama

[ Selected Games | Oi Index | Shogi Nexus Index ]


98 January 25

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net