41st Oi Tournament, Preliminary (1999-2000)

8 winners advance to the Oi League.

Section 1Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
8-dan Akira Shima Shima
5-dan Hiroshi Seki Seki Shima
6-dan Katumi Mushano
7-dan Hatasu Ito Ito Miura
7-dan Noboru Sakurai
8-dan Yoshinori Sato Miura
6-dan Hiroyuki Miura Miura Nakata
4-dan Hideyuki Takano Takano
9-dan Teruichi Aono
7-dan Hiroshi Kamiya Kawakami
5-dan Takeshi Kawakami Nakata
6-dan Isao Nakata Nakata Nakata
6-dan Saburo Takeichi
6-dan Katsuhiko Murooka Murooka
4-dan Shin'ya Sato Kato
6-dan Kinji Shiihashi Kushida
5-dan Yoichi Kushida Kato
9-dan Hifumi Kato

Section 2Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
Ryuo Takeshi Fujii Fujii
6-dan Haruo Numa Numa Fujii
8-dan Shoji Kemmochi
8-dan Yoshimasa Saeki Ouchi Fujii
9-dan Nobuyuki Ouchi
9-dan Kazuo Ishida Ishida
5-dan Hiroshi Okazaki Ishida Maruyama
7-dan Koji Tosa Iino
7-dan Kenji Iino
7-dan Shuichi Ono Ono
6-dan Toshihiko Kawaguchi Kinoshita
5-dan Kiyokazu Katsumata Kinoshita Maruyama
5-dan Koichi Kinoshita
9-dan Osamu Katsuura Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka Maruyama
4-dan Yusuke Ina Shimizu
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Maruyama
8-dan Tadahisa Maruyama

Section 3Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
9-dan Michio Takahashi Nakao
4-dan Toshiyuki Nakao Nakao Shoshi
6-dan Hiroharu Seto
6-dan Kazuharu Shoshi Shoshi Kubo
7-dan Seiichiro Taki
6-dan Yoshiyuki Ueyama Kubo
6-dan Toshiaki Kubo Kubo Morishita
6-dan Yoshiyuki Kubota Senzaki
7-dan Manabu Senzaki
8-dan Yasuaki Tsukada Tachi
6-dan Masamitsu Tachi Chuza
4-dan Makoto Chuza Chuza Morishita
6-dan Koji Horiguchi
7-dan Ichiro Hiura Hiura
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Morishita
7-dan Hideo Yamaguchi Kase
5-dan Jun'ichi Kase Morishita
8-dan Taku Morishita

Section 4Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
Meijin Yasumitsu Sato Ya
Sato
4-dan Takashi Kanezawa Kanezawa Ya
Sato
7-dan Tsuneo Kikuchi
5-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi Nakata
6-dan Kensuke Kitahama
7-dan Hiroki Nakata Nakata
5-dan Shohei Takada Nakata D
Suzuki
4-dan Kosuke Tamura Yonenaga
Eisei Kisei Kunio Yonenaga
9-dan Shigeru Sekine Tamaru
8-dan Noboru Tamaru D
Suzuki
6-dan Daisuke Suzuki D
Suzuki
D
Suzuki
7-dan Toshio Miyata
7-dan Teruhiko Suzuki Shu
Sato
6-dan Shuji Sato Nakahara
6-dan Hiroto Kiritani Kiritani
6-dan Yuji Yoda Nakahara
Eisei Judan Makoto Nakahara

Section 5Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
7-dan Takashi Abe Abe
5-dan Hiroshi Homma Aoki Abe
6-dan Kiyoshi Aoki
7-dan Yuji Maeda Naito Nakagawa
9-dan Kunio Naito
6-dan Kenji Kanzaki Hatakeyama
6-dan Naruyuki Hatakeyama Nakagawa Nakagawa
6-dan Daisuke Nakagawa Nakagawa
6-dan Hiroshi Kobayashi
7-dan Masaki Izumi Izumi
6-dan Ryuichi Matsuura Izumi
5-dan No Ito Nishimura Tanaka
9-dan Kazuyoshi Nishimura
6-dan Yaichio Ono Ono
6-dan Hisashi Ogura Tanaka
7-dan Chimine Yamaguchi Yamaguchi
7-dan Terutaka Yasue Tanaka
9-dan Torahiko Tanaka

Section 6Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
5-dan Norihiro Yagura Yagura
5-dan Hirobumi Ito Moriyasu Arimori
6-dan Masayuki Moriyasu
5-dan Shingo Hirafuji Arimori Arimori
6-dan Kozo Arimori
9-dan Hitoshige Awaji Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara Minami
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma
9-dan Kiyosumi Kiriyama
8-dan Kenji Kobayashi Mori
6-dan Nobuo Mori Mori
4-dan Hiroshi Kobayashi Ariyoshi Minami
9-dan Michio Ariyoshi
7-dan Kazuo Azuma Azuma
7-dan Noboru Kosaka Minami
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Tsubouchi
6-dan Junkichi Sakai Minami
9-dan Yoshikazu Minami

Section 7Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
5-dan Masataka Sugimoto Sugimoto
4-dan Shin'ya Yamamoto Yamamoto Tanaka
6-dan Akira Kinoshita
6-dan Hiromitsu Kanki Tanaka Tanaka
8-dan Kaishu Tanaka
7-dan Masahiko Urano Masuda
4-dan Yuji Masuda Kodama Inoue
7-dan Koichi Kodama Kodama
8-dan Bungo Fukusaki
9-dan Keiji Mori Mori
4-dan Takayuki Yamasaki Mori
5-dan Keizo Noda Noda Inoue
7-dan Kenji Waki
7-dan Keiji Nishikawa Hatakeyama
6-dan Mamoru Hatakeyama Inoue
7-dan Masakazu Wakamatsu Nakada
6-dan Shodo Nakada Inoue
8-dan Keita Inoue

Section 8Round 1Round 2 Round 3Round 4Round 5
8-dan Toshiyuki Moriuchi Matsuo
4-dan Ayumu Matsuo Matsuo
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa Matsuo
8-dan Kazuo Manabe
6-dan Keiichi Sanada Kimura
5-dan Kazuki Kimura Nozuki Fukaura
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
8-dan Osamu Nakamura
7-dan Eisaku Tomioka Tomioka
5-dan Shoichi Anzai Tomioka
4-dan Masakazu Kondo Ishikawa Fukaura
6-dan Akio Ishikawa
6-dan Eiji Oshima Fukaura
6-dan Koichi Fukaura Fukaura
7-dan Toratsugu Nomoto Nomoto
6-dan Shuichi Ikeda Kitajima
5-dan Tadao Kitajima

[ Selected Games | Oi Index | Shogi Nexus Index ]


2000 February 12

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net