46th NHK Cup (1996-1997)

Round 1Round 2Round 3 Round 4Semi-finalFinal
6-dan Daisuke Nakagawa Nakagawa
7-dan Keita Inoue Naito Nakagawa
9-dan Kunio Naito
9-dan Keiji Mori Mori
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Abe Moriuchi
6-dan Takashi Abe Abe
7-dan Eisaku Tomioka
8-dan Toshiyuki Moriuchi Moriuchi
6-dan Naruyuki Hatakeyama N. Hatakeyama Moriuchi Moriuchi
5-dan Toshiaki Kubo
9-dan Yoshikazu Minami Miura
Kisei Hiroyuki Miura Miura
Eisei Judan Makoto Nakahara
9-dan Kunio Yonenaga Yonenaga
5-dan Mamoru Hatakeyama Kiriyama Maruyama
9-dan Kiyosumi Kiriyama
6-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
6-dan Junkichi Sakai Maruyama Maruyama Moriuchi
9-dan Hifumi Kato
9-dan Michio Ariyoshi Goda
4-dan Kosuke Tamura Goda Goda
6-dan Masataka Goda
8-dan Yasuaki Tsukada Kubota
4-dan Yoshiyuki Kubota Kubota
5-dan Koichi Fukaura
5-dan Hisashi Namekata Namekata
6-dan Koji Tosa Tosa Namekata
9-dan Teruichi Aono
9-dan Torahiko Tanaka Tanaka
6-dan Ichiro Hiura Takahashi Shima
9-dan Michio Takahashi
8-dan Akira Shima Shima
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka Shima Yashiki
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu
8-dan Bungo Fukusaki Fukusaki
6-dan Hiroki Nakata Tanigawa
Ryuo Koji Tanigawa
8-dan Taku Morishita Kobayashi
4-dan Takeshi Kawakami Kobayashi Yashiki
8-dan Kenji Kobayashi
7-dan Nobuyuki Yashiki Yashiki
6-dan Masaki Izumi Yashiki Yashiki
8-dan Satoshi Murayama
8-dan Osamu Nakamura Ogura
5-dan Hisashi Ogura Tamaru
7-dan Hideo Yamaguchi Tamaru Sato
8-dan Noboru Tamaru
8-dan Yasumitsu Sato Sato
5-dan Naoya Fujiwara Sato
Meijin Yoshiharu Habu

[ Selected Games | NHK Cup Index | Shogi Nexus Index ]


97 July 4

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net