50th NHK Cup (2000-2001)

PrelimRound 1Round 2Round 3 Round 4Round 5Round 6
9-dan Hifumi Kato -
6-dan Katsuhiko Murooka Kamiya -
7-dan Hiroshi Kamiya
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura
6-dan Koichi Fukaura - -
6-dan Hisashi Namekata Fukusaki
8-dan Bungo Fukusaki
8-dan Toshiyuki Moriuchi -
6-dan Hisashi Ogura Nakamura - -
8-dan Osamu Nakamura
7-dan Koji Tosa Tosa
7-dan Hiroki Nakata -
Meijin Yasumitsu Sato
Kisei Koji Tanigawa -
8-dan Yasuaki Tsukada Tsukada -
9-dan Kiyosumi Kiriyama
7-dan Kenji Waki Kubo
6-dan Toshiaki Kubo - - -
Eisei Judan Makoto Nakahara
9-dan Torahiko Tanaka Tanaka
6-dan Keiichi Sanada -
7-dan Takashi Abe Abe -
9-dan Teruichi Aono
5-dan Kazuki Kimura Kimura
4-dan Yuji Masuda -
8-dan Masataka Goda
6-dan Daisuke Suzuki Suzuki
4-dan Hideyuki Takano Takano -
8-dan Keita Inoue
9-dan Kunio Naito Yagura
5-dan Norihiro Yagura - -
4-dan Kosuke Tamura Tamura
Eisei Kisei Kunio Yonenaga
8-dan Tadahisa Maruyama Maruyama
6-dan Kensuke Kitahama Kobayashi - -
8-dan Kenji Kobayashi
7-dan Nobuyuki Yashiki Horiguchi
5-dan Kazushiza Horiguchi -
Oi Yoshiharu Habu
Ryuo Takeshi Fujii -
7-dan Yuji Maeda Mori -
9-dan Keiji Mori
9-dan Michio Takahashi Takahashi
5-dan Shohei Takada - -
8-dan Akira Shima
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
Joryu Oi Ichiyo Shimizu Nakai Nozuki
Joryu Meijin Hiroe Nakai
7-dan Hiroyuki Miura Miura -
8-dan Manabu Senzaki
9-dan Yoshikazu Minami Hatakeyama
6-dan Naruyuki Hatakeyama -
8-dan Taku Morishita

[ Selected Games | NHK Cup Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net