56th Jun'i-sen (1997-1998) B2 Group

Masataka Goda 6-dan and Hiroshi Kamiya 7-dan advance to B1.

1234 5678910ScorePlace
17-dan
Masahiko Urano

9

17

10

16

14

19

8

20

12

21
5-5-
28-dan
Yasuaki Tsukada

14

18

15

22

5

13

7

4

17

6
7-3-
36-dan
Koji Tosa

11

9

21

13

12

14

15

18

16

5
4-6-
46-dan
Masataka Goda

5

15

17

10

22

7

19

2

18

16
9-11st
57-dan
Eisaku Tomioka

4

20

13

6

2

21

18

10

19

3
6-4-
66-dan
Takeshi Fujii

7

21

14

5

15

20

17

9

22

2
5-5-
77-dan
Shuichi Ono

6

10

22

20

21

4

2

19

9

12
8-2-
86-dan
Hiroshi Kamiya

19

22

18

14

20

16

1

11

21

13
9-11st
96-dan
Keiji Nishikawa

1

3

16

19

13

12

10

6

7

18
4-6-
107-dan
Kazuo Azuma

22

7

1

4

17

15

9

5

20

19
1-9-
116-dan
Naruyuki Hatakeyama

3

13

19

17

16

22

12

8

15

20
6-4-
127-dan
Kenji Waki

18

14

20

21

3

9

11

22

1

7
3-7-
137-dan
Koichi Kodama

15

11

5

3

9

2

20

17

14

8
3-7-
149-dan
Kazuo Ishida

2

12

6

8

1

3

16

15

13

22
4-6-
158-dan
Kaishu Tanaka

13

4

2

18

6

10

3

14

11

17
3-7-
169-dan
Nobuyuki Ouchi

17

19

9

1

11

8

14

21

3

4
3-7-
179-dan
Hitoshige Awaji

16

1

4

11

10

18

6

13

2

15
6-4-
186-dan
Masaki Izumi

12

2

8

15

19

17

5

3

4

9
4-6-
196-dan
Daisuke Nakagawa

8

16

11

9

18

1

4

7

5

10
7-3-
207-dan
Takashi Abe

21

5

12

7

8

6

13

1

10

11
4-6-
218-dan
Kazuo Manabe

20

6

3

12

7

5

22

16

8

1
5-5-
226-dan
Kozo Arimori

10

8

7

2

4

11

21

12

6

14
4-6-

and are unplayed games.

[ Selected Games | Meijin & Jun'i-sen Index | Shogi Nexus Index ]


98 June 21

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net