69th Kisei Match (1998)

 Sente: Kisei Nobuyuki Yashiki
  Gote: Challenger Masataka Goda
 Event: 69th Kisei Match, Game 1
  Date: 1998 June 13th
  Site: Tochigi
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P4f P6d  9 S4g S6c 10 G5h K4a
11 K6h G5b 12 K7i P9d 13 P9f S5d 14 S5f P7d 15 P3f K3a
16 P1f P1d 17 P4e N7c 18 P6f G6c 19 R4h R6b 20 B4f L9c
21 N3g R9b 22 G4g P9e 23 P9e L9e 24 P9g P6e 25 P3e P6f
26 P3d P3f 27 G3f S6e 28 S6e P6g+ 29 G6g N6e 30 S6f P8f
31 P8f S4g 32 R4g B5h 33 S5f B4g+ 34 S4g R4i 35 B6i P8h
36 K6h P8i+ 37 S6e L9g+ 38 S5h R3i+ 39 P9c R9c 40 B5e P5d
41 B1a+ N5e 42 P5f +P7i 43 P5e +P6i 44 K5g B7i 45 P6h +P6h
46 G6h P6g 47 N3c N3c 48 P3c+ S3c 49 N*2e P6h+ 43 N3c+ +P5h
  0-1
[ Game 1 with notes by Reijer Grimbergen ]

 Sente: Challenger Masataka Goda
  Gote: Kisei Nobuyuki Yashiki
 Event: 69th Kisei Match, Game 2
  Date: 1998 June 23rd
  Site: Hyogo
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 P6f G5b 10 B7i S3c
11 P3f B3a 12 R3h B6d 13 N3g P4d 14 G56g G54c 15 B6h K3a
16 K7i K2b 17 P2f P8e 18 P1f S7c 19 S5g S8d 20 P6e B4b
21 S56f P9d 22 N2e S2d 23 B4f R9b 24 K8h P9e 25 P1e N7c
26 L1g P4e 27 B3g B5c 28 R1h N3c 29 N3c+ Gc3c 30 P5e P5e
31 N2e G4d 32 S5e P5d 33 S4d B4d 34 P4f N6e 35 P4e N7g+
36 N7g B7a 37 N4d N5e 38 B5e P5e 39 N3b+ K3b 40 P5d B2i
41 P6b B6b 42 G5c B1h+ 43 N4d K2b 44 G3b K1b 45 G6b S2a
46 P1d +B1g 47 B3a 1-0
[ Game 2 with notes by Reijer Grimbergen ]

 Sente: Kisei Nobuyuki Yashiki
  Gote: Challenger Masataka Goda
 Event: 69th Kisei Match, Game 3
  Date: 1998 July 3rd
  Site: Kanagawa
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S6b  7 S3h P6d  8 P7f P8f  9 P8f R8f 10 P8g R8b
11 K5h S6c 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g B4d 15 S4f S5d
16 G3h S2b 17 P3d P1d 18 N3g P1e 19 B7g K4b 20 S6h G5b
21 P9f P9d 22 B4d P4d 23 S3e S4c 24 N7g P1f 25 N2e P3c
26 P3c+ N3c 27 N3c+ S3c 28 P1f P3d 29 P2d P2d 30 S2d P2e
31 S3c+ K3c 32 R2i N2f 33 G4h P1h 34 L1h B5d 35 S4a B1h+
36 S3b+ S3b 37 R8i L3e 38 P3i S*2c 39 P8f +B2h 40 P8e L3i+
41 K6i N3h+ 42 G5h +L4i 43 P8d +N4h 44 G4h +L4h 45 P8c+ S5h
46 K7i G6i 47 K8h R8c 48 P8d R8d 49 P8e R8b 50 N3f +B5e
51 P2d S1d 52 B6f +B6f 53 P6f B4e 54 N4d G6h 55 G6h P8g
56 K9g B8i+ 57 N3b+ K3b 58 N4d K4c 59 N5b+ K5b 60 G4d +B8h
  0-1
[ Game 3 with notes by Reijer Grimbergen ]

[ Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 7

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net