68th Kisei Tournament (1997)

 Sente: Yoshiharu Habu Meijin
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 S6h P3d  4 P6f S6b  5 P5f P5d
 6 S4h K4a  7 G5h S4b  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 S4f S5c 18 N3g S2d 19 P2f K2b 20 P1f P1d
21 R5h P4e 22 N4e S4d 23 P6e B7c 24 R1h S4e 25 S4e N5c
26 P4f N4e 27 P4e B3g+ 28 S4d N7c 29 P3e S3e 30 S3e P3e
31 B3e S5c 32 P1e +B3f 33 B6h S6i 34 P1d S7h+ 35 K7h N6e
36 P1c+ L1c 37 P1d N7g+ 38 K7g L1d 39 R1d P1c 40 R1g S6i
41 N7h G5h 42 P3c G6h 43 P3b+ K3b 44 G6h B9e 45 K6g B6h+
46 K6h +B4f 47 K7g +B7i 48 B6a S7h+ 49 K6f N5b 50 S7c P6d
51 N*7g P6e 52 K6e G6c   0-1


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Koji Tanigawa Ryuo
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 P6f P6d 10 G56g S6c
11 P2f R5b 12 P2e P5e 13 P5e R5e 14 P5f R5a 15 P2d P2d
16 R2d P2c 17 R2h S5d 18 S5g G6b 19 K7i G6c 20 S76h P9d
21 P3f S4e 22 P6e B8h+ 23 K8h P6e 24 B7b S5d 25 P5e R7a
26 B8c+ B3c 27 S7g B5e 28 S4f B6d 29 R5h P5e 30 P5f G6b
31 P5e S6c 32 P5d K3a 33 +B8d R6a 34 +B4h P5c 35 P6f S5d
36 P5e P6f 37 +B6f P6e 38 +B5f S6c 39 P3e N7c 40 P3d R8a
41 R3h P9e 42 S8f K4a 43 K7i P4d 44 Gg6h P9f 45 P9f P9g
46 L9g N8e 47 P6f P6f 48 P6e B7c 49 +B6f B8d 50 P7e N9g+
51 N9g L9f 52 N8e P3f 53 P2b G2b 54 P5d 1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Takeshi Fujii 6-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Shikenbisha

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P5f K7a  7 P9f P9d  8 P6f P6d  9 B9g R6b 10 P6e P4e
11 S8h P9e 12 S5g P9f 13 B6d P9g+ 14 L9g P9f 15 L9f L9f
16 P9g R6d 17 P6d L6e 18 S6h B*3c 19 S67i L9g+ 20 S9g L6i+
21 K6i B9i+ 22 S7h P6g 23 G5h B6f 24 L5g B5g+ 25 G5g G6h
26 R6h P6h+ 27 K6h R2h 28 G*5h L6e 29 L6g L6g+ 30 Gg6g L6e
31 R9b G45b 32 L6c L6g+ 33 S6g G8b 34 R9a+ S6c 35 P6c+ G6c
36 L6f +B6f 37 S6f P6g 38 K6g L6d 39 P6e L6e 40 S6e P6f
41 K5g L6d 42 S6d G6d 43 B4c R2i+ 44 B6a+ K6a 45 B4c N5b
46 G6b K6b 47 +R8b S7b 48 S7a K5a 49 B5b+ K5b 50 +R7b K4c
51 S4d K4d 52 N3f K5d 53 G5e 1-0


 Sente: Nobuyuki Yashiki 7-dan
  Gote: Kunio Yonenaga 9-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Round 1
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f P8e  4 S7g S7b  5 P2f S3b
 6 P2e S3c  7 P5f G3b  8 G7h P7d  9 G5h P6d 10 G56g S6c
11 S4h P5d 12 K6i N7c 13 B7i R5b 14 P4f P9d 15 P9f K6b
16 S4g K7b 17 P3f G6b 18 B6h S4d 19 K7i S5c 20 P2d P2d
21 R2d P2c 22 R2h P1d 23 P1f R5a 24 P4e R4a 25 N3g P4d
26 P4d S4d 27 P4e S5c 28 S4f P4g 29 K8h B3c 30 P3e P3e
31 N2e B2b 32 S3e P6e 33 P3c N3c 34 N3c+ B3c 35 N4d G2b
36 P2d B2d 37 S2d R3a 38 S2c+ R3i+ 39 B4f N3d 40 +S3c P2f
41 +S3d +R3d 42 R2f P2e 43 P3e +R4e 44 R2e P2c 45 B7c+ K7c
46 N5g +R4d 47 N6e K7b 48 N5c+ +R5c 49 P3d +R4c 50 R8e P8d
51 R8d B7c 52 B8c K7a 53 B7d+ S7d 54 R7d S7b 55 S6d B3g
56 S7c+ S7c 57 R7e N8c 58 R6e S*6d 59 R8e S7d 60 R3e B1i+
61 N8f S6c 62 P4d +R4d 63 R8e L8a 64 B1g P3e 65 R3e +R4f
66 P3c+ +R1f 67 S2h +B2h 68 B2h S4d 69 R3h +R2g 70 P3i G3c
71 P6e S7c 72 B5a P5e 73 B5e S7b 74 N7d S7d 75 B9a+ P4h+
76 R3g +R3g 77 +B3g +P4g 78 +B6d P7c 79 P4e P6c 80 B6b+ K6b
81 +B4b 1-0


 Sente: Masataka Goda 6-dan
  Gote: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Semifinal
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 P6f P6d 10 G56g S6c
11 P2f R5b 12 P2e P5e 13 P5e R5e 14 P5f R5a 15 P2d P2d
16 R2d S5d 17 R2h P2c 18 S5g G6b 19 S76h K3a 20 S4f G6c
21 Sh5g N7c 22 P3f P4d 23 P5e S5e 24 S5e R5e 25 P6e R5b
26 P3e S4c 27 S5f N6e 28 N7g P4e 29 N6e B8h+ 30 G8h P6e
31 N5e P6f 32 N4c= G4c 33 G6f P6h 34 K7i S3b 35 B6a R5c
36 B4c+ R4c 37 S5b R5c 38 P2b B3i 39 P2a+ S2a 40 S4b K4b
41 G4c K3a 42 R2c+ P6i+ 43 K8i R4c 44 S4c= S7h 45 G7h G7i
46 G7i +P7i 47 K7i 1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Nobuyuki Yashiki 7-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Semifinal
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 P1f P1d  8 S3h P6d  9 P7f P8f 10 P8f R8f
11 P8g R8b 12 P3f P3d 13 P3e P3e 14 S3g B8h+ 15 S8h S2b
16 P3d S6c 17 S4f S5d 18 G3h G5b 19 K5h K4b 20 P7e P4d
21 N7g P9d 22 S3e S4c 23 R7f P9e 24 P7d P7d 25 P7c N7c
26 R7d G6c 27 R7f B5d 28 B7d G6b 29 R7e R8a 30 S4f P7f
31 N8e N8e 32 R8e P8d 33 R3e S1c 34 P7c N4e 35 N6f B6e
36 S4e P4e 37 B6e P6e 38 N7d G7c 39 N6b+ S2d 40 R3f B6d
41 B3g P4f 42 B4f S2e 43 B6d G6d 44 R5f Se3d 45 P3c N3c
46 +N6c G6c 47 B7b N6f 48 P6f B8e 49 B8a+ P7g+ 50 K4h +P7h
51 P8f P3g 52 P8e P3h+ 53 K3h P3g 54 N3g N4e 55 R7b G*6b
56 R7h+ P3f 57 R3f N3g+ 58 R3g N4e 59 R1g P3f 60 K4h P6f
61 P6h S6i 62 +R6i P3g+ 63 R3g N3g+ 64 K3g P3f 65 K3f R3e
66 K2g G3g 67 K1h R2e   0-1


 Sente: Nobuyuki Yashiki 7-dan
  Gote: Masataka Goda 6-dan
 Event: 68th Kisei Tournament, Final
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 G56g S3c 10 S7g B3a
11 P3f P4d 12 B7i G54c 13 S3g B6d 14 B6h K3a 15 K7i P7d
16 K8h P9d 17 P2f P9e 18 P2e K2b 19 P1f B7c 20 P1e S5c
21 L1g R5b 22 R1h P5e 23 P5e S6d 24 S2f S5e 25 P1d P1d
26 L1d L1d 27 P1e P4e 28 P1d P1b 29 S1e P5f 30 P2d P2d
31 S2d P4f 32 S3c+ K3c 33 P4f L2c 34 P4e P4f 35 S4a R8b
36 S3b+ K3b 37 L4d G5c 38 P5d G5b 39 G5c K3c 40 G5b L2g+
41 P2d P3e 42 R1e S3d 43 G2c 1-0

[ Crosstable | Kisei Index | Shogi Nexus Index ]


97 October 19

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net