23rd Kio Tournament, Preliminary

The winner of each section plays in the main tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Hiroshi Kamiya Kamiya
5-dan Hiroharu Seto Okazaki Goda
4-dan Hiroshi Okazaki
7-dan Noboru Sakurai Sakurai
6-dan Kenji Iino Goda Goda
4-dan Kazushiza Horiguchi Goda
6-dan Masataka Goda
5-dan Isao Nakata Chuza
4-dan Makoto Chuza Ito
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Ito Ito
4-dan No Ito
5-dan Koichi Kinoshita Kinoshita
6-dan Hiroto Kiritani Kinoshita
7-dan Shuichi Ono

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Osamu Nakamura Nakamura
5-dan Shoichi Anzai Anzai Nakamura
6-dan Yaichio Ono
9-dan Shigeru Sekine Kase
5-dan Jun'ichi Kase Yashiki Nakamura
7-dan Chimine Yamaguchi Yashiki
7-dan Nobuyuki Yashiki
7-dan Seiichiro Taki Taki
8-dan Yoshimasa Saeki Taki
4-dan Daisuke Suzuki Suzuki Taki
5-dan Kensuke Kitahama
4-dan Kosuke Tamura Tamura
6-dan Masamitsu Tachi Katsuura
9-dan Osamu Katsuura

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Takeshi Fujii Iizuka
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka Iizuka
7-dan Hatasu Ito
5-dan Shuji Sato Sato
8-dan Shoji Kemmochi Sato Iizuka
5-dan Hisashi Ogura Nakagawa
6-dan Daisuke Nakagawa
5-dan Toshiaki Kubo Kubo
4-dan Yoshiyuki Matsumoto Kubo
5-dan Yuji Yoda Yoda Kubo
6-dan Toshihiko Kawaguchi
7-dan Terutaka Yasue Katsumata
4-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata
9-dan Nobuyuki Ouchi

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Yuji Maeda Sakai
6-dan Junkichi Sakai Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara Nishikawa
6-dan Noboru Kosaka
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki
6-dan Masakazu Wakamatsu Nishikawa Waki
5-dan Masataka Sugimoto Nishikawa
6-dan Keiji Nishikawa
6-dan Naruyuki Hatakeyama Hatakeyama
7-dan Toshiyuki Tsubouchi Hatakeyama
5-dan Kiyoshi Aoki Noda Waki
5-dan Keizo Noda
5-dan Hirobumi Ito Moriyasu
6-dan Masayuki Moriyasu Waki
7-dan Kenji Waki

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Koji Tosa Senzaki
6-dan Eiji Oshima Senzaki Senzaki
6-dan Manabu Senzaki
5-dan Takahiro Toyokawa Toyokawa
7-dan Toratsugu Nomoto Takada Tomioka
5-dan Shohei Takada Takada
7-dan Teruhiko Suzuki
6-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
6-dan Katsumi Mushano Takeichi
5-dan Saburo Takeichi Takeichi Tomioka
5-dan Akio Ishikawa
4-dan Hirotaka Nozuki Nozuki
4-dan Yoshiyuki Kubota Tomioka
7-dan Eisaku Tomioka

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Kazuo Manabe Numa
5-dan Kinji Shiihashi Numa Nishimura
6-dan Haruo Numa
6-dan Kazuharu Shoshi Kikuchi
6-dan Tsuneo Kikuchi Nishimura Nishimura
4-dan Takeshi Kawakami Nishimura
8-dan Kazuyoshi Nishimura
6-dan Ichiro Hiura Hiura
6-dan Ichiro Tanabe Hiura
7-dan Toshio Miyata Miyata Seki
6-dan Hiroki Nakata
5-dan Hiroshi Seki Seki
4-dan Tadao Kitajima Seki
9-dan Kazuo Ishida

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Masaki Izumi Izumi
4-dan Masakazu Kondo Kondo Sanada
7-dan Yoshinori Sato
5-dan Koichi Fukaura Fukaura
7-dan Hideo Yamaguchi Sanada Maruyama
6-dan Yoshiyuki Ueyama Sanada
5-dan Keiichi Sanada
6-dan Koji Horiguchi Horiguchi
8-dan Yukio Miyasaka Horiguchi
6-dan Shuichi Ikeda Murooka Maruyama
6-dan Katsuhiko Murooka
6-dan Ryuichi Matsuura Matsuura
5-dan Hisashi Namekata Maruyama
6-dan Tadahisa Maruyama

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Kodama Yuichi Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama Hatakeyama
6-dan Akira Kinoshita Mori Awaji
6-dan Nobuo Mori
5-dan Hiroshi Naganuma Naganuma
Amateur Meijin Masakazu Hayasaki* Awaji Awaji
5-dan Shingo Hirafuji Awaji
9-dan Hitoshige Awaji
7-dan Kazuo Azuma Azuma
5-dan Shodo Nakada Abe
4-dan Norihiro Yagura Abe Tanaka
6-dan Takashi Abe
6-dan Hiromitsu Kanki Homma
5-dan Hiroshi Homma Tanaka
8-dan Kaishu Tanaka

* Possibly garbled name. The editor apologizes.

[ Selected Games | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


97 July 1

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net