25th Kio Tournament, Preliminary (1999)

The winner of each section plays in the main tournament.

Section 1Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Shuichi Ono Ono
5-dan Shohei Takada Takada Ono
6-dan Eiji Oshima
9-dan Shigeru Sekine Sekine
5-dan Hiroharu Seto Sekine Ono
6-dan Isao Nakata Nakata
6-dan Masamitsu Tachi
7-dan Toratsugu Nomoto Hiura
6-dan Ichiro Hiura Hiura
4-dan Hideyuki Takano Takano Tomioka
6-dan Yoshiyuki Ueyama
4-dan Kiyokazu Katsumata Katsumata
4-dan Kosuke Tamura Tomioka
5-dan Yuji Yoda Tomioka
7-dan Eisaku Tomioka

Section 2Round 1Round 2Round 3Round 4
8-dan Yoshinori Sato Kitahama
6-dan Kensuke Kitahama Kitahama
5-dan Yoshiyuki Kubota Kubota Kitahama
7-dan Seiichiro Taki
7-dan Noboru Sakurai Sakurai
5-dan Hiroshi Seki Sakurai Kitahama
6-dan Hiroyuki Miura Miura
7-dan Toshio Miyata
5-dan Daisuke Suzuki Kitajima
4-dan Tadao Kitajima Kitajima
6-dan Shuichi Ikeda T
Suzuki
Horiguchi
7-dan Teruhiko Suzuki
6-dan Haruo Numa Horiguchi
4-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
4-dan Hirotaka Nozuki Manabe
8-dan Kazuo Manabe

Section 3Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Daisuke Nakagawa Nakagawa
5-dan Jun'ichi Kase Nakagawa
4-dan Masakazu Kondo Kondo Nakagawa
4-dan Yoshiyuki Matsumoto
5-dan Hiroki Iizuka Iizuka
4-dan No Ito Iizuka Nakagawa
5-dan Kinji Shiihashi Nakata
7-dan Hiroki Nakata
6-dan Toshihiko Kawaguchi Ishikawa
6-dan Akio Ishikawa Ishikawa
6-dan Koji Horiguchi Horiguchi Izumi
8-dan Shoji Kemmochi
6-dan Saburo Takeichi Takeichi
5-dan Takahiro Toyokawa Izumi
7-dan Masaki Izumi Izumi
7-dan Tsuneo Kikuchi

Section 4Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Manabu Senzaki Senzaki
5-dan Koichi Kinoshita Senzaki
5-dan Yoichi Kushida Kushida Ogura
6-dan Kazuharu Shoshi
8-dan Yukio Miyasaka Ogura
6-dan Hisashi Ogura Ogura Sato
6-dan Keiichi Sanada Sanada
7-dan Terutaka Yasue
7-dan Nobuyuki Yashiki Yashiki
6-dan Ryuichi Matsuura Kimura
4-dan Kazuki Kimura Kimura Sato
7-dan Chimine Yamaguchi
5-dan Shuji Sato Sato
4-dan Takeshi Kawakami Sato
8-dan Yasuaki Tsukada

Section 5Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Nobuyuki Ouchi Ina
4-dan Yusuke Ina Ina
5-dan Hisashi Namekata Ono Iino
6-dan Yaichio Ono
8-dan Kazuyoshi Mishimura Iino
7-dan Kenji Iino Iino Kubo
6-dan Hiroto Kiratani Katsuura
9-dan Osamu Katsuura
6-dan Toshiaki Kubo Kubo
4-dan Toshiyuki Nakao Kubo
6-dan Katsumi Mushano Mushano Kubo
7-dan Hatasu Ito
6-dan Koichi Fukaura Chuza
4-dan Makoto Chuza Chuza
7-dan Koji Tosa Tosa
7-dan Hideo Yamaguchi

Section 6Round 1Round 2Round 3Round 4
9-dan Kazuo Ishida Ishida
4-dan Shin'ya Sato Okazaki
5-dan Hiroshi Okazaki Okazaki Okazaki
6-dan Ichiro Tanabe
8-dan Yoshimasa Saeki Murooka
6-dan Katsuhiko Murooka Murooka Okazaki
5-dan Shoichi Anzai Anzai
6-dan Hiroshi Kobayashi
7-dan Keiji Nishikawa Nishikawa
6-dan Hiromitsu Kanki Nishikawa
Amateur Takashi Tajiri Ito Yagura
5-dan Hirobumi Ito
6-dan Shodo Nakada Yagura
4-dan Norihiro Yagura Yagura
6-dan Hiroshi Naganuma Naganuma
9-dan Hitoshige Awaji

Section 7Round 1Round 2Round 3Round 4
6-dan Akira Kinoshita N
Hatakeyama
6-dan Naruyuki Hatakeyama Kanzaki
6-dan Kenji Kanzaki Kanzaki Azuma
7-dan Toshiyuki Tsubouchi
7-dan Kazuo Azuma Azuma
4-dan Yuji Masuda Azuma Hirafuji
6-dan Kozo Arimori Arimori
6-dan Masakazu Wakamatsu
7-dan Koichi Kodama Kodama
4-dan Shin'ya Yamamoto Maeda
5-dan Keizo Noda Maeda Hirafuji
7-dan Yuji Maeda
5-dan Kiyoshi Aoki M
Hatakeyama
5-dan Mamoru Hatakeyama Hirafuji
5-dan Shingo Hirafuji Hirafuji
9-dan Michio Ariyoshi

Section 8Round 1Round 2Round 3Round 4
7-dan Masahiko Urano Urano
5-dan Hiroshi Homma Mori
5-dan Masataka Sugimoto Mori Fujiwara
6-dan Nobuo Mori
4-dan Takayuki Yamasaki Yamasaki
Joryu Meijin Ichiyo Shimizu Fujiwara Fujiwara
5-dan Naoya Fujiwara Fujiwara
7-dan Kenji Waki
7-dan Takashi Abe Abe
6-dan Masayuki Moriyasu Abe
6-dan Noboru Kosaka Tanaka Kobayashi
8-dan Kaishu Tanaka
6-dan Junkichi Sakai Kobayashi
4-dan Hiroshi Kobayashi Kobayashi
9-dan Kunio Naito

[ Selected Games | Kio Index | Shogi Nexus Index ]


99 July 4

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net