8th Ginga Tournament (1999-2000)

Best 8FinalistsWinner
8-dan Taku Morishita Kimura
5-dan Kazuki Kimura Habu
4-dan Hirotaka Nozuki Habu Habu
Kisei Yoshiharu Habu
9-dan Yasumitsu Sato Horiguchi
5-dan Kazushiza Horiguchi Horiguchi
5-dan Kiyokazu Katsumata Moriuchi
8-dan Toshiyuki Moriuchi

[ Selected Games | Ginga Index | Shogi Nexus Index ]


2000 September 8

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net