19th Allstar Kachinuki Tournament (1998-1999)

 Sente: Yoshiharu Habu Oi
  Gote: Kazuki Kimura 4-dan
 Event: 19th Allstar Kachinuki Tournament
  Date: 1998 October 16th
  Site: Tokyo
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 R6h P3d  3 P6f S6b  4 S3h K4b  5 P1f K3b
 6 S7h P1d  7 S6g P5d  8 G65h G65b 9 K4h S4b 10 K3i P7d
11 K2h P8e 12 B7g S45c 13 P5f P6d 14 P4f P6e 15 G4g N7c
16 P3f P8f 17 P8f P6f 18 S6f P6e 19 S6e N6e 20 R6e B7g+
21 N7g B8g 22 N4e S4b 23 P6c S6c 24 P6d S7b 25 B6c P6b
26 B5d+ B7f+ 27 R8e +B5d 28 R8b+ P4d 29 +R9a P8a 30 L5e +B6d
31 L5b+ G5b 32 +R9c P4e 33 R7a L4c 34 G6e +B5c 35 +R5c G5c
36 B4a K2b 37 R7b+ S5b 38 S3b S4a 39 S4a+ P4f 40 Gg4h P4g+
41 S4g L4g+ 42 G4g B9d 43 +R6b B4i+ 44 +R4b G3b 45 S3a K1c
46 S*2b K2d 47 L2f N2e 48 L2e K2e   0-1


 Sente: Hirotaka Nozuki 4-dan
  Gote: Osamu Nakamura 8-dan
 Event: 19th Allstar Kachinuki Tournament
  Date: 1999 March 1st
  Site: Tokyo
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P1f P1d  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 P8g R8b  9 S3h P2c 10 R2h P3d
11 S2g B3c 12 P7f S2b 13 K6h K4b 14 S2f R8d 15 P9f G5b
16 P9e S6b 17 B3c+ N3c 18 S8h P2d 19 S7g S2c 20 P3f P4d
21 K7i P6d 22 P3e P6e 23 P1e P1e 24 P3d S3d 25 P1b L1b
26 B2a L1d 27 P3e S2c 28 L1e B6d 29 R3h L1e 30 S1e B1i+
31 P3d +B2i 32 P3c+ G3c 33 R3c+ K3c 34 N3e N3a 35 L3f P3d
36 N2c+ N2c 37 S4c 1-0


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 19th Allstar Kachinuki Tournament
  Date: 1999 November 22nd
  Site: Tokyo
Opening: Yokofudori

 1 P2f P3d  2 P7f P8d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 P8g R8e
11 R2f K4a 12 K6h S6b 13 S3h G5a 14 P3f P7d 15 N3g N7c
16 P4f P5d 17 P4e P2e 18 R2e P5e 19 S4g P7e 20 P6f R8d
21 P7e B4b 22 G4h B7e 23 K5h R7d 24 R2i B6d 25 P6e B4b
26 B5e B3c 27 B3c+ N3c 28 P7g P2d 29 B8b N2e 30 N2e P2e
31 N6f R8d 32 B9a+ P8f 33 S8h N7e 34 P8f R8f 35 S5f P5e
36 S6g N6g+ 37 K6g S4g 38 G4g B3h 39 R2e B4g+ 40 L3e N6e
41 L3b+ K3b 42 R2b+ K2b 43 +B5e G4d   0-1

[ Results Table | Allstar Index | Shogi Nexus Index ]


2000 March 9

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net