18th Allstar Kachinuki Tournament (1997-1998)

5-dan Koichi Fukaura Torahiko Tanaka 9-dan
Shuji Sato 5-dan
Norihiro Yagura 4-dan
9-dan Hifumi Kato
Nobuyuki Yashiki Kisei
8-dan Keita Inoue
4-dan Hirotaka Nozuki
Kenji Waki 7-dan
Makoto Nakahara Eisei Judan
5-dan Toshiaki Kubo
Kiyosumi Kiriyama 9-dan
Masakazu Kondo 4-dan
Manabu Senzaki 6-dan
Koji Tanigawa Ryuo
Yoshiyuki Matsumoto 4-dan
Daisuke Suzuki 5-dan
7-dan Takashi Abe
Kazushiza Horiguchi 4-dan
8-dan Taku Morishita
Tadao Kitajima 4-dan
8-dan Bungo Fukusaki
8-dan Osamu Nakamura
5-dan Hisashi Ogura
Yasumitsu Sato 8-dan
5-dan Masataka Sugimoto
Hiroki Nakata 7-dan
9-dan Keiji Mori
8-dan Kenji Kobayashi
6-dan Hiroyuki Miura
5-dan Hiroshi Okazaki
9-dan Michio Ariyoshi
Tadahisa Maruyama 8-dan
5-dan Hiroki Iizuka
8-dan Toshiyuki Moriuchi
8-dan Noboru Tamaru
6-dan Takeshi Fujii
Yoshikazu Minami 9-dan
Hisashi Namekata 5-dan
Eisei Kisei Kunio Yonenaga
6-dan Keiichi Sanada
Michio Takahashi 9-dan
9-dan Kunio Naito
6-dan Ichiro Hiura
Akira Shima 8-dan
Daisuke Nakagawa 6-dan
9-dan Teruichi Aono
Masataka Goda Kisei
Oi Yoshiharu Habu

[ Selected Games | Allstar Index | Shogi Nexus Index ]


99 July 12

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net