18th Allstar Kachinuki Tournament (1997-1998)

 Sente: Koichi Fukaura 5-dan
  Gote: Torahiko Tanaka 9-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Bogin

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S4b  4 P5f P5d  5 S4h P8e
 6 G7h S7b  7 G5h S8c  8 B7i S8d  9 P6f S9e 10 B6h S3c
11 G56g B3a 12 S8h P8f 13 P8f B8f 14 N7g P9d 15 S5g B3a
16 P6e K4b 17 S6f K3b 18 P8g S8d 19 K6i P7d 20 B4f R9b
21 P8f P9e 22 S8g N7c 23 P2f G65b 24 P5e P5e 25 S5e P8e
26 P8e N8e 27 P8f N7g+ 28 Gh7g P4d 29 P5d G4c 30 P3f P7e
31 P2e P1d 32 P2d S2d 33 P7e K2b 34 N3g B7e 35 S6f B3a
36 N5e G3c 37 N6c+ P5b 38 P7f P9f 39 P9f P9h 40 L9h P9g
41 L9g P8e 42 P5c+ P8f 43 S8f N8e 44 S8e S8e 45 N9e R9c
46 P8d R6c 47 +P6c B9g+ 48 R6a Ga3b 49 B9a+ S8f 50 L9i S7g+
51 G7g N8e 52 L9g N7g+ 53 S7g G6g 54 S7h L6f 55 S6f G6f
56 L6h G5g 57 P5h S3i 58 R1h G4g 59 +B5e S2g 60 S7g G8g
61 N7i P8f 62 S8h G8h 63 +B8h S1h= 64 K7h G3g 65 L1h S4h+
66 P4c +S5h 67 P4b+ R6i 68 +P3b G3b 69 B7g N8e 70 B8f P7g
71 K8g S7h 72 +B7h P7h+ 73 S4a N9g+ 74 K9g B8h 75 K8g +P7g
76 B7g L8e 77 B8f G3a 78 S5b= P7e 79 S4c+ L8f 80 K8f P4e
81 R3a+ 1-0


 Sente: Shuji Sato 5-dan
  Gote: Koichi Fukaura 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 G7h P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 S3h S6b
 6 P4f P6d  7 S4g S6c  8 P2f B7g+ 9 S7g S4b 10 G5h S5d
11 S5f P1d 12 P1f S3c 13 K6h P6e 14 P9f P9d 15 K7i K4b
16 P3f G5b 17 K8h K3a 18 N3g P7d 19 P2e B6d 20 G4g P4d
21 L1h K2b 22 R2f P7e 23 P7e B7e 24 P3e P3e 25 P4e B6d
26 P7f G54c 27 P4d G4d 28 P4f Gd4c 29 S4e P8f 30 S8f B5e
31 S7g S4e 32 N4e P8f 33 P8f P8e 34 S7d S3d 35 G5f B4d
36 P8e P5d 37 P3c N3c 38 N3c+ B3c 39 N4e B4d 40 P3c Gb4b
41 P2d P2d 42 R2d P2c 43 R2i P8f 44 B6d P7c 45 S6e P9e
46 B8f P9f 47 P1e N9c 48 K7i N8e 49 P8c R8c 50 P8g P9g+
51 L9g L9g+ 52 S5d N7g+ 53 N7g R8f 54 P8f G5d 55 N2f S2e
56 N1d K1c 57 R2a S8g 58 N2b+ S*8h  0-1


 Sente: Koichi Fukaura 6-dan
  Gote: Norihiro Yagura 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Anaguma vs Nakabisha

 1 P2f P3d  2 P7f P4d  3 S4h S4b  4 P5f P5d  5 G45h G3b
 6 P3f R5b  7 K6h K6b  8 K7h K7b  9 S5g K8b 10 B7g S7b
11 K8h P6d 12 L9h P7d 13 P2e B3c 14 K9i N7c 15 B8h S4c
16 R3h P9d 17 P3e P3e 18 P7e P7e 19 R3e S6c 20 R7e P7d
21 R7h P8d 22 B6f G7b 23 S8h G4b 24 Gh5i P6e 25 B7g G5c
26 R3h P7e 27 G7i R3b 28 G56i G6d 29 G67h P9e 30 B5i P4e
31 P7g P7f 32 P3d B4d 33 P7f S3d 34 B1e P3c 35 B5i P5e
36 P5e B5e 37 N3g R5b 38 P5f B4d 39 P4f P4f 40 R4h P9f
41 P9f P9g 42 L9g N8e 43 K9h P7g 44 N7g N9g+ 45 S9g L4g
46 R5h L4i+ 47 S4f +L5i 48 R5i P7e 49 P7e B4h 50 R4i B7e+
51 N5e P7f 52 P8f B5c 53 Gi8h R4b 54 P4c S4c 55 N4e B2f
56 P7c G7c 57 S3g P9e 58 P9e P9f 59 S9f +B8f 60 G78g P9g
61 Gh9g +B9g 62 K9g P7g+ 63 G7g L9e 64 L8i L9f 65 K9f P9e
66 K9e G7e 67 L*8h N8c 68 K9f B3g+ 69 P9e S7d 70 B5c S*8e
71 L8e S8e 72 L8e G8e 73 K9g L7e 74 S7a K9b 75 P7f N9e
76 P7e S9f 77 K8h G8g   0-1


 Sente: Norihiro Yagura 4-dan
  Gote: Hifumi Kato 9-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Sangenbisha

 1 P7f P8d  2 R7h P8e  3 B7g P3d  4 P6f S6b  5 K4h P5d
 6 K3h K4b  7 K2h K3b  8 S6h G65b 9 G65h S4b 10 S3h P7d
11 P5f S45c 12 P4f P1d 13 P1f P7e 14 P7e S6d 15 P6e B7g+
16 R7g S6e 17 R6g S7f 18 R6f S8g+ 19 P8c R8c 20 B6e R8d
21 B8g B8h 22 N7g P8f 23 B9f P8g+ 24 S8e R8b 25 B8g R8e
26 B5d R8b 27 B6e R8d 28 L9h B9i+ 29 P8e R6d 30 P6g P8b
31 P5e P7h 32 B5f R9d 33 R9f S9e 34 R9e R9e 35 P9f R9d
36 P9e R6d 37 S6e P7i+ 38 S6d +P6i 39 S5g +B7g 40 P1e P6d
41 P1d +B5e 42 P1c+ N1c 43 P1d P1h 44 L1h P1g 45 N1g N1f
46 K3i +B5f 47 S5f P5g 48 G5g +P5i 49 P1c+ +P4i 50 K4i N2h+
51 G5h R3i 52 K4h R3h+ 53 K5g B7i 54 N6h S7g   0-1


 Sente: Hifumi Kato 9-dan
  Gote: Nobuyuki Yashiki Kisei
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 P2e G3b  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S2b  7 S3h S7b  8 G7h S3c  9 S2g P7d 10 S2f P1d
11 P1f S7c 12 P1e P1e 13 S1e L1e 14 L1e P1f 15 P1h S4d
16 P2d P2d 17 B1b G2b 18 B3d+ B1i 19 R2f G3c 20 +B1b P3f
21 +B2a P3g+ 22 P3d G3d 23 +B4c G3c 24 +B4d G4d 25 R2d P4h
26 R4d P4i+ 27 K6h +P5i 28 K7i S6i 29 L4f K6b 30 G*6h +P4g
31 R4b+ G*5b 32 +R3a +P5g 33 L4b+ +P6h 34 G6h G4b 35 +R4b K7a
36 P5b B2d   0-1


 Sente: Nobuyuki Yashiki Kisei
  Gote: Keita Inoue 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h G3b  5 G7h B7g+
 6 S7g S2b  7 S3h S7b  8 P4f S8c  9 S4g S8d 10 P9f K4b
11 P3f S3c 12 G5h P9d 13 P1f P7d 14 P6f G5b 15 P2e P6d
16 S5f P7e 17 S6g P7f 18 S67f P7e 19 S6g S7c 20 K6h S7d
21 N3g G6c 22 P1e N7c 23 K7i P6e 24 P6e S6e 25 N4e S4d
26 P2d P2d 27 P6d G6b 28 R2d P2c 29 R2e P8f 30 P8f B4i
31 P7d S7d 32 B4g N6e 33 S76f P8h 34 K8h P9e 35 P9e S4e
36 R4e R8f 37 S8g R8a 38 P8f P8e 39 P8e P8f 40 S8f N7c
41 P8d N3c 42 R5e P5d 43 R5d G5c 44 R5f G6d 45 P3e P8g
46 G8g R8d 47 P3d P5d 48 P7f P7f 49 S7f P7e 50 P8e N8e
51 S78e S8e 52 S8e R8e 53 P8f R8c 54 P3c+ G3c 55 N4e G4d
56 S3c K5a 57 S4d+ P4d 58 S6e S6g 59 B2e P3d 60 B3d S4c
61 S6d P4e 62 N6c 1-0


 Sente: Nobuyuki Yashiki Kisei
  Gote: Hirotaka Nozuki 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P7f P8d  2 P2f P3d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d B3c  9 R3f S2b 10 P8g R8e
11 R2f K4a 12 K5h P7d 13 G3h G5a 14 S4h S6b 15 P1f P1d
16 P9f P9d 17 B7g N7c 18 S8h P2e 19 R5f S2c 20 P3f P2f
21 N3g P1e 22 P1e R6e 23 R4f K5b 24 P2g P1f 25 P2f R1e
26 P1h P9e 27 P2e P9f 28 P7e N8e 29 B3c+ N3c 30 L9f P9e
31 R8f P8d 32 B8b P9f 33 B9a+ P9g+ 34 N9g N9g+ 35 S9g N2e
36 N3e S3d 37 P2d N6d 38 P2c+ S2c 39 N2e L7f 40 G8h R2e
41 P2g S3d 42 P7d S3e 43 P7c+ S3f 44 +P6b G6b 45 N7d G6a
46 P3c G3c 47 L3g S3g+ 48 S3g N4e 49 S4f P3g 50 G3i N6e
51 S6f L5d 52 S6h N45g+ 53 Sh5g L5g+ 54 S45g N5g+ 55 S5g B7e
56 +B6d S6i 57 K6i B5g+  0-1


 Sente: Hirotaka Nozuki 4-dan
  Gote: Kenji Waki 7-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 P1f P1d  3 P6f S6b  4 G7h P6d  5 P5f S6c
 6 S4h S5d  7 S5g R6b  8 G5h P6e  9 G56g P6f 10 S6f G65b
11 R5h P6e 12 S5e S4e 13 P4f S5d 14 G5g K4b 15 P3f K3b
16 P3e S5e 17 P5e P3e 18 R3h R6d 19 R3e P3c 20 R3h R2d
21 S2f R6d 22 S6h P5d 23 P5d R5d 24 P5f P7d 25 S3e Ga4b
26 N1g N7c 27 P1e P6f 28 K5h N6e 29 G6f P5g 30 K4h S6i
31 G6e P5h+ 32 K4g S7h+ 33 R5h +S8h 34 G5d B6i 35 S5i B1c
36 P3f B5h+ 37 S5h R2h 38 K5g R2g+ 39 N4g P6e 40 P6f P6f
41 R6a B3e 42 P3e +R2h 43 P2d P5a 44 P2c+ K2c 45 R6d+ S6h
46 K6f +R5h 47 B4e K2b 48 G6c S3b 49 G5b P5b 50 P2c 1-0


 Sente: Makoto Nakahara Eisei Judan
  Gote: Hirotaka Nozuki 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yodofuribisha

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P6d  5 G7h S6c
 6 S4h S4b  7 G5h P4d  8 K6i S4c  9 P2f P7d 10 S7g B3c
11 B7i R2b 12 P3f K6b 13 P9f P9d 14 S3g G45b 15 P2e K7a
16 P1f P1d 17 P3e P3e 18 B3e B4b 19 B5g P5d 20 S3f R3b
21 S3e S7b 22 K7i K8b 23 K8h P4e 24 P2d P2d 25 G56g P3f
26 R2f B5c 27 R2d B3e 28 B3e R3e 29 B2f R3a 30 R2b+ S4b
31 +R1a P2e 32 B1g P3g+ 33 L3e B4d 34 L3a+ B1a 35 +L2a +P2g
36 +L1a +P1g 37 P7e R3i 38 P7d R2i+ 39 S7f +R3h 40 B1c G6c
41 B2d+ S5c 42 +B2e N5a 43 R2b G7d 44 P7e G7c 45 P3i +R3c
46 R2a+ P3a 47 +B2f S5b 48 +B1g B5h 49 +L1b N6c 50 +B2h B4g+
51 P4c P5e 52 P5e P4f 53 +R2g +R4c 54 P6e P5f 55 P5d +R5d
56 N6f P5g+ 57 N5d +P6g 58 S6g +B6e 59 +B4f +B5d 60 P4e P7f
61 P5e +B5e 62 +B5e N5e 63 S6f B4i 64 B3h B3h+ 65 P3h G5f
66 S5g N6g+ 67 S5f B6f 68 K7i B5g+ 69 +R5g +N5g 70 S6g N7g
71 S7f R4i 72 K8h N8i+ 73 K7g R6i+ 74 B2e P4g 75 P6b N8e
76 S8e P8e 77 P6a+ S6f   0-1


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Makoto Nakahara Eisei Judan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P1f P3d  3 P6f P1d  4 S7h S6b  5 R6h K4b
 6 S3h K3b  7 K4h P5d  8 G65h G65b 9 P4f S4b 10 K3i P7d
11 K2h S45c 12 L9h P7e 13 P7e S6d 14 P7d S7e 15 S6g P8e
16 P6e B8h+ 17 R8h P8f 18 R7h B5c 19 P8f S8f 20 B6f P4d
21 R8h S8g+ 22 P8c R8c 23 P8d R8d 24 B8d +S8h 25 R8b R8g
26 R8a+ +S9h 27 P6d P6d 28 P7c+ S7c 29 +R4a K4a 30 B7c+ R8i+
31 S6a L6b 32 N7d G5a 33 G4c G6a 34 G5c R7i 35 +B6b G6b
36 N6b+ K3b 37 L2f 1-0


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Kiyosumi Kiriyama 9-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P1f P1d  3 P6f P3e  4 S7h R3b  5 B7g K6b
 6 S6g K7b  7 P8f G6b  8 P8e P3f  9 P3f R3f 10 R8h R3d
11 S2h P2d 12 G65h B5e 13 P3g P2e 14 K4h B3c 15 K3h S4b
16 P7e S8b 17 G44h G45b 18 P4f R2d 19 G54g P4d 20 P3f P2f
21 P3e P4e 22 P4e P1e 23 P1e P2g+ 24 S2g B5e 25 N3g S4c
26 P2e R2b 27 S5f B3c 28 G3f P5d 29 P8d P8d 30 P8e P8e
31 P8d P5e 32 S4g G55c 33 P4d B4d 34 R8e G5d 35 P1d P1g
36 L1g P1b 37 P5f R5b 38 P4e B3c 39 P2d P2b 40 P5e G5e
41 P5f G5d 42 G4f P8c 43 P8c+ S8c 44 P8d S9d 45 R8h P8f
46 R8f G6d 47 P6e B7g+ 48 N7g G7e 49 R8i B7h 50 R7i B8g+
51 P9f +B8h 52 P9e +B7i 53 P9d K6a 54 B1f P3d 55 P3d +B4f
56 S4f R5f 57 S*5g P4g 58 K4g R7f 59 P3c+ 1-0


 Sente: Masakazu Kondo 4-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P7e P3e  3 R7h R3b  4 S2h S8b  5 K4h K6b
 6 K3h P3f  7 P3f R3f  8 P3g R3d  9 G4h K7b 10 P1f P1d
11 G65h G6b 12 S6h P2d 13 P8f P3f 14 P6f P3g+ 15 G3g P1e
16 P1e R3g+ 17 S3g G8g 18 S6g G7h 19 S7h L1e 20 P1h N3c
21 S2h N2e 22 P3g P3f 23 P3f B5e 24 G3i R1c 25 P4f B4d
26 P2f B2f 27 K2g B4d 28 P2f P1g 29 P1g N1g+ 30 S1g L1g+
31 L1g P1f 32 L1f P1e 33 P5f P2e 34 P3e P1f 35 K3f P1g+
36 P4e B2b 37 K4f R1f 38 K5g R2f 39 P2d +P2h 40 P2c+ B5e
41 K6g B4f 42 G34h +P3h 43 G3h R2i+ 44 G34g L8g 45 B7g B7i+
46 S8g +R6i 47 L6h +B8i 48 K5g N5d 49 P6e N*6f 50 L6f S6g
  0-1


 Sente: Manabu Senzaki 6-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h S7b
 6 P4f K7a  7 S4g S3b  8 S5f S4c  9 R4h K8b 10 B7g P9d
11 K8h P9e 12 L9h B3c 13 K9i G45b 14 S8h P6d 15 P3f P7d
16 G7i N7c 17 G5i P8d 18 G56i S8c 19 P4e P4e 20 B3c+ N3c
21 P3e P3e 22 S5e G6c 23 N3g S5b 24 B3d B1d 25 G67h P5d
26 N4e R4e 27 R4e N4e 28 R2b R7b 29 B4e P5e 30 R2a+ B3f
31 B3f P3f 32 N4d S*4c 33 N5b+ S5b 34 S4c R7a 35 S5b= G5b
36 +R7a K7a 37 R4a N6a 38 S8b K8b 39 R6a+ R7b 40 B8a R6b
41 +R5b K8a 42 +R5a S7a 43 G6a R7b 44 N5c S*6b 45 G6b G6b
46 N6a+ G6a 47 +R6a G6b 48 +R1a P5f 49 P7e B3c 50 +R3a B*2b
51 +R3c B3c 52 B5d P9f 53 P7d N8e 54 P9f P9g 55 N9g N9g+
56 L9g P9h 57 K9h N8e 58 N6f N9g+ 59 S9g N8e 60 N7c G7c
61 P7c+ N9g+ 62 K9g L9f 63 K8h R9h 64 K7g N6e 65 B6e R7c
66 P7d L7e 67 L7f L7f 68 K8f P8e 69 K7f P7e 70 K8e L8d
71 K7e R7h+ 72 G7h G8e 73 K6d S5c   0-1


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Koji Tanigawa Meijin
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Sangenbisha vs Anaguma

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 R7h K4b  4 K4h K3b  5 K3h P6d
 6 G65h S6c  7 K2h S5d  8 S3h R6b  9 S6h B3c 10 P7e K2b
11 P5f L1b 12 S5g K1a 13 P7d P7d 14 R7d P6e 15 R7f S2b
16 B7g P6f 17 S6f G3a 18 P6g P7c 19 P5e S6c 20 S6e B2d
21 B8f G5b 22 P9f P4d 23 B9g G4c 24 N7g P9d 25 P1f P6d
26 P5d P5d 27 P7d P6e 28 P7c+ N7c 29 R7c+ R6a 30 B3a+ S3a
31 G6b B8d 32 +R6c R6b 33 +R4c G3b 34 +R8c P6f 35 +R8d P6g+
36 Gh5i +P6h 37 G54h S5i 38 +R7c P6a 39 B7e S4h+ 40 G4h G5h
41 P6c G4h 42 B4h G5g 43 B3i R4b 44 S2e +P5h 45 S2d P2d
46 B5g +P5g 47 B7e S4h 48 P6b+ 1-0


 Sente: Toshiaki Kubo 5-dan
  Gote: Yoshiyuki Matsumoto 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P1f P3d  3 P6f S6b  4 S7h P5d  5 R6h K4b
 6 S3h K3b  7 P4f B3c  8 S6g P8e  9 B7g B4b 10 R8h S5c
11 K4h S4d 12 G65h K2b 13 P6e G3b 14 S5f K1b 15 K3i S2b
16 P3f G5a 17 N3g G4a 18 P2f P2d 19 Sf4g P7d 20 K2h Ga3a
21 P5f N7c 22 R6h P9d 23 P4e Sd3c 24 R6g P8f 25 P8f B8f
26 B6f B5c 27 P8d P3e 28 P5e P3f 29 S3f P3e 30 Sf4g B4b
31 R8g P8f 32 R5g N6e 33 R5f B6d 34 P5d P5b 35 R5e B5e
36 B5e P6d 37 B6d R8a 38 B7c+ P8g+ 39 B5f S2c 40 +B5e N7g=
41 N7g +P7g 42 P3f P3f 43 S3f P3d 44 N1e Ga2b 45 P2e P2e
46 N2e N2d 47 Sf2g R8d 48 P3g R8e 49 P6e R8h+ 50 N3c+ N3c
51 P2e P2f 52 S2f N2e 53 S*2g N3e 54 N2c+ G32c 55 S3e P3e
56 N1e P3f 57 N2c+ G2c 58 S3b P3g+ 59 S3g N3g+ 60 +B3g R5g
61 S2c= K2c 62 N3e K3d 63 G2e K2e 64 +B1e K3e 65 P3f K3d
66 G2e K3c 67 +B2d K3b 68 +B5g N3c 69 N3g S5e 70 P5c+ P5c
71 G2d S*4f 72 R7b N4b 73 G3c K3c 74 N*2e K2c 75 P4d P3d
76 P2d K2d 77 +B4f S4f 78 S3c 1-0


 Sente: Daisuke Suzuki 5-dan
  Gote: Toshiaki Kubo 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Aifuribisha

 1 P7f P3d  2 P9f P9d  3 P7e P3e  4 R7h R3b  5 K4h S8b
 6 S2h K6b  7 G65h G45b 8 R7f R3d  9 K3h K7b 10 Gi4h Ga6b
11 P8f P1d 12 P1f P2d 13 P8e P2e 14 R8f R2d 15 B7g B3c
16 S6h S4b 17 P5f P4d 18 S5g S4c 19 S4f S3d 20 P8d P8d
21 R8d P8c 22 R8f P2f 23 P2f R2f 24 P2g R2d 25 P5e P4e
26 S5g S2e 27 S5f S3d 28 P6f P5d 29 P5d S4c 30 P6e S5d
31 P5e S4c 32 S4e B4b 33 B6f N3c 34 S5f P1e 35 P1e P1f
36 B5g L1e 37 P1h R8d 38 P8e R3d 39 N7g P5d 40 P5d S5d
41 P4f P5e 42 S4g B5c 43 R7f B3a 44 P2f B5c 45 S2g R1d
46 K2h P4e 47 G3h P4f 48 B4f S4e 49 B5e P4f 50 B3c+ P4g+
51 G54g P3f 52 P3f S6g 53 R6f S5h= 54 G4f B4d 55 +B4d R4d
56 B3e B3c 57 P6d S4f 58 R4f R4f 59 B4f S4i= 60 P6c+ G56c
61 P6d G6d 62 N7f G*6c 63 R3b S3h+ 64 S3h G4b 65 R3a+ R4a
66 +R4a G4a 67 N6d G6d 68 B6d B7g+ 69 R4g P2g 70 K2g R6g
71 R6g +B6g 72 R4g +B8e 73 S7d P7d 74 P6c G6c 75 S6a K6a
76 B8b+ P4f 77 R4f R5g 78 G4g R5b+ 79 S7b K5a 80 G6a 1-0


 Sente: Takashi Abe 7-dan
  Gote: Daisuke Suzuki 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f K8b  7 G45h S3b  8 P9f L9b  9 P8f K9a 10 K8g S8b
11 S7h S4c 12 S5g G7a 13 P2e B3c 14 S6f G5b 15 B7i P4e
16 Sf7g Gb6b 17 P3f Gb7b 18 P2d P2d 19 B2d R2b 20 P2e B4d
21 B5a+ N3c 22 P3e P3e 23 +B4a P3f 24 +B3a R6b 25 R3h S3d
26 P2d P2f 27 P2c+ P2g+ 28 R3f S3e 29 R3e B3e 30 +P3c +P3h
31 +P3d B2f 32 P2g +P4h 33 P2f +P5h 34 G5h R2h 35 G6h R2i+
36 +P4c N6e 37 B3c G7i 38 S8h G7h 39 G7h +R1i 40 +P5c R6a
41 +B2b S6i 42 G7i L7h 43 G7h S7h= 44 K7h P5g 45 B5e+ +R4i
46 +B6e P5h+ 47 +P5b G6h 48 K8g +R8i 49 +P6a G6a 50 R3a P5a
51 R3b+ N7d 52 K9g P9d 53 P7e P9e 54 P9e G7h 55 G8g +P6h
56 P7d P7d 57 L9f G8h 58 +B8h S7h 59 N9d Ga7a 60 N8e S8g+
61 +Be8g +R8h 62 K8h +P6g 63 P6h G7h 64 +B7h +P7h 65 K7h B6i
66 K6i B8g 67 S7h B3b+ 68 B5e +B6e 69 P7c S7c 70 N7c+ N7c
71 B7c+ G7c 72 S8b G8b 73 R6a 1-0


 Sente: Takashi Abe 7-dan
  Gote: Kazushiza Horiguchi 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 P2f P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P1f P1d  9 P9f P9d 10 P4f P6d
11 S4g S6c 12 K6h S5d 13 S5f S3c 14 G5h K4b 15 K7i P6e
16 P3f R6b 17 N3g P7d 18 K8h G5b 19 P2e K3a 20 N4e S4b
21 P2d P2d 22 R2d P2c 23 R3d P4d 24 P2d Sd4c 25 R3b+ S3b
26 B5e P7e 27 P7e R2h 28 G56h P4e 29 G2b K4a 30 B9a+ B3c
31 G3b K3b 32 K9h R2d+ 33 P4e P9e 34 +B8a P9f 35 N4d K2b
36 +B7a R6d 37 +B8b +R2i 38 +B6d G9g 39 N9g P9g+ 40 K9g +R9i
41 L9h N8d 42 G9e P9f 43 G9f N9f 44 R3b K1c 45 P1e L9e
46 P1d K2d 47 +B4f K3d 48 +B3e K4c 49 R3c+ S3c 50 B3b K4b
51 N5b+ K5b   0-1


 Sente: Kazushiza Horiguchi 4-dan
  Gote: Taku Morishita 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament, Sennichite Replay
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 G56g B3a
11 P3f P4d 12 B7i P7d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P9d 17 S4f B7c 18 N3g S5c 19 P1f P1d 20 P2f S2d
21 R3h K2b 22 L1h P9e 23 B5g N9c 24 S8f N8e 25 P7e P7e
26 S7e R9b 27 P8f N9g+ 28 K9g P9f 29 K8h P9g+ 30 N9g P9f
31 P9h P9g+ 32 P9g P8e 33 P9f P8f 34 S8f S6d 35 P8g R8b
36 P7d B5a 37 N7f N9d 38 N6d N8f 39 P8f P6d 40 N7e R8f
41 P8g R8a 42 S8c L9f 43 L9f P9e 44 P7c+ P9f 45 +P8b N8e
46 L9i L9c 47 K7i P9g+ 48 +P8a P7g 49 Gh6h +P8g 50 K6i L9i+
51 R9b +L8i 52 N2e +L7i 53 K5h P7h+ 54 P3e +P6h 55 G6h G2g
56 R3f +P7g 57 P3d +P6h 58 K6h S6i   0-1


 Sente: Taku Morishita 8-dan
  Gote: Tadao Kitajima 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P1f S3c  9 P3f P9d 10 P9f P7d
11 P4f S7c 12 S4g S6d 13 P6f P7e 14 R6h P7f 15 S7f P8f
16 P8f R8f 17 G8g R8b 18 P8f K4b 19 P6e S7c 20 P7e G5b
21 N7g P1d 22 K6i R7b 23 B6f B4d 24 B4d P4d 25 B6f K3a
26 K7h G54c 27 N3g P5d 28 G4h P1e 29 S5f P1f 30 N2e P1g+
31 P4e P4e 32 N3c+ N3c 33 P3e P3e 34 N8e S6b 35 P6d P6d
36 S4d K4b 37 S4c+ G4c 38 S4e N4e 39 B1a+ P4d 40 P4f B5e
41 P4e N6f 42 K6i S7h 43 K5i S*7i 44 R6g S6g= 45 S6g P7g
46 P4d G4d 47 N3d G3d 48 +B5e P5e 49 B6a S6h+ 50 K6h P7h+
51 S7h N7h+ 52 K7h N6f 53 K8h B7i 54 K9h S9g   0-1


 Sente: Tadao Kitajima 4-dan
  Gote: Bungo Fukusaki 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h P6d  7 P2f P6e  8 P2e G3b  9 S6g P8e 10 G7h P6f
11 B6f B6f 12 S6f P8f 13 P8f R8f 14 P8g R8b 15 G56g S3c
16 P5e P5e 17 S5e P8f 18 P8f P8e 19 P6d P8f 20 P8h B4e
21 K6h R8e 22 G6f P6e 23 G7e R7e 24 P7e G2g 25 B8e P7d
26 B7d P5b 27 R2g B2g+ 28 P5c R4i 29 P5b+ G5b 30 P5c R4h+
31 G5h +R5h 32 K5h S5c 33 R8b 1-0


 Sente: Osamu Nakamura 8-dan
  Gote: Tadao Kitajima 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari Bogin

 1 P7f P8d  2 P2f P8e  3 B7g P3d  4 S8h B7g+ 5 S7g S4b
 6 S3h S3c  7 P4f S7b  8 S4g K4b  9 P9f G65b 10 P3f S8c
11 P6f S8d 12 P6e P9d 13 R6h P9e 14 P9e S9e 15 L9e L9e
16 P3e P3e 17 P3d S2b 18 G65h K3a 19 P6d P6d 20 R6d P6c
21 R6e L9h+ 22 N3g P3f 23 S3f +L8i 24 N4e +L7i 25 B7a L6d
26 R7e R7b 27 B5c+ G5c 28 N5c= G4b 29 R8e P8b 30 R9e B3g
31 Gi4h +L6i 32 K4i B1i+ 33 R9a+ N3g 34 K3h B2i 35 K3i B9b+
  0-1

  
 Sente: Hisashi Ogura 5-dan
  Gote: Tadao Kitajima 4-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f P8d  3 R6h S6b  4 P1f P1d  5 K4h P5d
 6 S7h K4b  7 S3h K3b  8 G65h G65b 9 P4f S5c 10 K3i B3c
11 P3f P4d 12 N3g G4c 13 P6e P8e 14 B7g K2b 15 S6g L1b
16 N2e B4b 17 P4e K3b 18 S5f P2d 19 P6d P6d 20 P4d S4d
21 P4e S5c 22 B1a+ K2c 23 +B2a S3b 24 +B7a P2e 25 +B7g B3c
26 N4d S2a 27 Sf4g P1e 28 P1e P1g 29 L1g P1f 30 L1f N2d
31 R6f P8f 32 P8f S4d 33 P4d B4d 34 R6d B7g+ 35 N7g N5e
36 B7a R8f 37 R6c+ G3b 38 S4d P4b 39 S4c= G4c 40 B4d+ S3c
41 +B1g B4d 42 P3e R8h+ 43 G4e P6b 44 +R5b B3e 45 G3e P3e
46 B5f K2b 47 N6e N4g+ 48 G4g N1f 49 +B1f G1h 50 N5h L5e
51 P3d S4d 52 S2i G2i 53 K2i L5f 54 P5f +R9i 55 L2d L2c
56 L2c+ K2c 57 +R4c P4c 58 G3c S3c 59 P3c+ K3c 60 N4e K2c
61 L2d 1-0


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Hisashi Ogura 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f K6b  5 K6h S7b
 6 K7h S3b  7 B7g G45b 8 K8h K7a  9 S5g B3c 10 G45h P6d
11 P6f P4e 12 P2e P9d 13 L9h P7d 14 K9i N7c 15 S8h S4c
16 G7i S4d 17 P3f K8b 18 G6g G6c 19 P1f P5d 20 N3g P9e
21 B6h P5e 22 P5e S5e 23 P5f S4d 24 P4f P4f 25 S4f P4e
26 P2d P2d 27 S5e S5e 28 P5e P9f 29 P9f P9g 30 L9g N8e
31 S5d G7c 32 N4e B5e 33 R2d R4d 34 N5c+ P5b 35 P4e R4a
36 +N4b R4b 37 R2a+ R2b 38 +R2b B2b 39 P7e R2g 40 P7d G7d
41 N8f G7e 42 P7c K7c 43 G7f G7f 44 R7d K6b 45 R7f S6g
46 R7b+ G7b 47 P7c K7c 48 G7d K8b 49 P7c G7c 50 S7a K7b
51 G7c K7c 52 G7d K7b 53 S6c+ K7a 54 G7c R9b 55 N7d K8a
56 P7b S6a 57 +S6b S6b 58 N6b+ S8b 59 S9c 1-0


 Sente: Yasumitsu Sato 8-dan
  Gote: Masataka Sugimoto 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Anaguma vs Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 P5f P9d  5 K6h S7b
 6 K7h S3b  7 B7g S4c  8 S5g P7d  9 P2e B3c 10 K8h P6d
11 L9h N7c 12 B5e S6c 13 K9i P9e 14 B8h G3b 15 G7h K4a
16 P6f P8d 17 G5h R8b 18 G56g G5b 19 B7g N8e 20 B8f N9g+
21 B9g P8e 22 B8h P9f 23 B7g P9g+ 24 N9g P9f 25 S8h P5d
26 P4f P3e 27 P9e B5a 28 N8e R8e 29 L9f R8a 30 K8i N8d
31 S9g S3d 32 K8h G54c 33 P8f N9f 34 S9f L9e 35 S9e B9e
36 G8g B6b 37 P4e S4e 38 L4i P9f 39 L4e S9g 40 K7h L8d
41 N8e N3c 42 S9b R5a 43 G9f N4e 44 S4f S9h= 45 K8h L8e
46 K9h L9c 47 P8e L9f 48 K8g G9c 49 N4g G9b 50 N3e Gc3c
51 P6e K5b 52 P6d S6d 53 P6e S5c 54 S4e N9e 55 K7h P6c
56 N8d L9g+ 57 B9e P4e 58 B7g S4b 59 P4c B3e 60 P4b+ G4b
61 L3f S8g 62 K6i S*7h 63 K5h S6g+ 64 K6g S7f+ 65 K5h +S7g
66 L3e N4f 67 K4h P3h 68 S4i +S6g 69 S6h B3i 70 K4g B2h+
71 L3c+ G3c 72 P4d G4d 73 B3c N5h+ 74 G4b K5c 75 S6b K6b
76 B4d+ K7c 77 K3f L3a 78 N3c L3c 79 +B3c S4f 80 G2f R4g
81 K4e R5c 82 K3d S5e 83 P4e N2a 84 G4c N3c 85 G5c R4e+
86 K2c B1d 87 K2b G1b   0-1


 Sente: Masataka Sugimoto 5-dan
  Gote: Hiroki Nakata 7-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 P1f P3d  3 P6f S6b  4 R6h K4b  5 S3h K3b
 6 S7h P1d  7 K4h P5d  8 K3i G65b 9 G65h S5c 10 P4f P8e
11 B7g P7d 12 K2h P2d 13 P3f K2c 14 P2f S3b 15 N3g S4d
16 S6g B3a 17 P6e Sd3c 18 S5f K1b 19 P4e B5c 20 S2g P8f
21 P8f P7e 22 P7e B7e 23 R7h P7f 24 B6h B8f 25 R8h P8e
26 G3h Gb4b 27 S4g B6h+ 28 R6h P7g+ 29 R6f B5e 30 R9f R7b
31 P5f +P6g 32 P5e +P5h 33 P7g +P5g 34 S4f G8f 35 S5g G9f
36 P6d P6d 37 P9f R5i 38 B8c R5b 39 B4g+ R8i+ 40 G6c R5a
41 B8b +R9i 42 B9a+ P5e 43 +B6d P5f 44 S5f +R5i 45 P5d P5g
46 P5c+ P5h+ 47 P5b R6a 48 +P4b G4b 49 P6b R7a 50 P3e +P5g
51 +B3f P3e 52 +B3e N2c 53 +B5g +R5g 54 P1e P3f 55 S3f +R5f
56 P1d +R3f 57 G*2g S4g 58 G3f S3f+ 59 L1c K2b 60 L1a+ L2g
61 G2g +S2g 62 K2g N3e 63 K1g P1f   0-1


 Sente: Hiroki Nakata 7-dan
  Gote: Keiji Mori 9-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h R4b  4 K6h K6b  5 K7h K7b
 6 P5f K8b  7 G45h S7b  8 P9f P9d  9 S5g G45b 10 P8f P6d
11 K8g S3b 12 S7h S4c 13 P2e B3c 14 P3f P1d 15 P1f P7d
16 S6f P4e 17 N3g S5d 18 S5g B8h+ 19 K8h P3e 20 P3e P1e
21 P2d P2d 22 P5e S5e 23 R2d P3f 24 N2e P3g+ 25 R2a+ +P4g
26 G4g P4f 27 P4c R4c 28 G5f S5f 29 S5f B1b 30 +R1a B5f
31 N5e R4b 32 L6c S6b 33 L6b+ G56b 34 S5a R5b 35 S6b+ R6b
36 P5b L6e 37 G5g B4e 38 P5a+ P4g+ 39 +P6a R6a 40 +R6a S6a
41 B6c 1-0


 Sente: Hiroki Nakata 7-dan
  Gote: Kenji Kobayashi 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha Anaguma

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S3b  4 P5f R4b  5 K6h K6b
 6 K7h K7b  7 G45h K8b  8 P9f L9b  9 S5g S4c 10 B7g K9a
11 K8h S8b 12 S7h G7a 13 P8f G5b 14 S8g P6d 15 G7h P7d
16 P2e B3c 17 P6f G6c 18 G56g P4e 19 P6e S4d 20 P6d G6d
21 P3f R6b 22 P2d P2d 23 P3e G5d 24 P3d B5a 25 P8e P3f
26 B9e N7c 27 R3h P9d 28 B6h N8e 29 P8f R6g+ 30 G6g B7c
31 P2h P3g+ 32 R3g P6f 33 S6f B3g+ 34 N3g R3h 35 P8e G6i
36 B*8f G6h 37 G6h B4h 38 S7g B3g+ 39 N6c G8a 40 R6a +B7c
41 G6b +B6b 42 R6b+ N6e 43 S6f G*7b 44 +R6a P6b 45 N5a+ P4f
46 P4f R6h+ 47 B6h G6g 48 P6c P6c 49 R2b S7a 50 S6e G6h
51 S7d P7c 52 S6c+ B7i 53 K9h G6c 54 B8b 1-0


 Sente: Hiroyuki Miura 6-dan
  Gote: Hiroki Nakata 7-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 G7h G3b  3 P2f P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P9f P9d  9 P4f P6d 10 S4g S6c
11 G5h S3c 12 K6h K4b 13 K7i G5b 14 P3f S5d 15 N3g P6e
16 K8h P7d 17 P2e P4d 18 S5f K3a 19 R4h B6d 20 R4i N7c
21 G56h P1d 22 P1f K2b 23 L1h G54b 24 L9h S6c 25 K9i P5d
26 G8h R8a 27 S4g P7e 28 P7e B7e 29 P7f B6d 30 G67h S7d
31 S5h G5c 32 P5f P9e 33 P9e P8f 34 S8f S8e 35 S7e B7e
36 P7e S*7f 37 B7b R8b 38 B7a R7b 39 B5c+ P8f 40 P8f S8f
41 P7d P8g 42 +B8f P8h+ 43 G8h G8e 44 +B6d L9e 45 P8g L9h+
46 G9h P8f 47 P8f B8g 48 L8h B9h+ 49 K9h L9a 50 P9g L9g+
51 N9g G9f 52 B6i P8g 53 B8g G8g 54 L8g G7g 55 L8i B7h
  0-1
  

 Sente: Hiroshi Okazaki 5-dan
  Gote: Hiroki Nakata 7-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Kakugawari Koshikakegin

 1 P7f P8d  2 P2f G3b  3 G7h P8e  4 B7g P3d  5 S8h B7g+
 6 S7g S4b  7 S3h S7b  8 P4f P6d  9 S4g S6c 10 G5h S3c
11 K6h K4b 12 P9f P9d 13 P1f P1d 14 P3f G5b 15 K7i P7d
16 S5f S5d 17 N3g P6e 18 K8h K3a 19 R4h N7c 20 S4e S6c
21 S3d S3d 22 B5e R8c 23 B1a+ S2b 24 +B1b B4d 25 K7i P7e
26 P7e S1a 27 +B1a B1a 28 P3e S3e 29 P3c B3c 30 L3d B4d
31 L3b+ K3b 32 N4e P7f 33 S7f P3f 34 P3c K4b 35 S7d S7d
36 P7d P3g+ 37 R4i B3f 38 G56h +P3h 39 P7c+ R7c 40 P7g +P4i
41 S6d R9c 42 N3d K5a 43 P3b+ +P5i 44 G4b G4b 45 N4b+ K6b
46 +P2a +P5h 47 N7d K7b 48 G8b K6a 49 G5h B5h+ 50 S5c= G6h
51 G6h +B6h 52 K6h G5h 53 K5h R2h 54 B4h S4i 55 K4i G3h
56 K5h G4h 57 K6i G5h 58 K7i G6h 59 K8h B7i   0-1


 Sente: Hiroki Nakata 7-dan
  Gote: Michio Ariyoshi 9-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g B6d 14 B6h G54c 15 K7i K3a
16 K8h P8e 17 S4f B7c 18 N3g S5c 19 P2f S2d 20 P1f P1d
21 R5h S6d 22 R3h S5c 23 P9f P9d 24 N2e P4e 25 S3g S4d
26 P4f P4f 27 R4h S4e 28 B5g P9e 29 P9e P9f 30 P6e L9e
31 B6f P5e 32 P7e P9g+ 33 N9g P9f 34 P7d P9g+ 35 L9g L9g+
36 K9g B8d 37 K8h B6f 38 G6f P5f 39 P4d Gc4b 40 B5e R9b
41 L9i P9f 42 P9c R9c 43 S4f P4g 44 R4g B6i 45 R6g S4f
46 R6i S5e 47 G5e L7e 48 P9h B5h 49 R6f P5g+  0-1


 Sente: Michio Ariyoshi 9-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f P4d 12 P3e B6d 13 R1h P7d 14 P6e B4b 15 R3h P3e
16 B3e G54c 17 B4f S7c 18 S5g K3a 19 K7i P6d 20 P6d B6d
21 P5e B5e 22 B5e P5e 23 S4f K2b 24 B6c P5f 25 B3f+ P8e
26 G56g P7e 27 R5h S7d 28 R5f P5d 29 P7e S6e 30 R5h P6f
31 G5g P8f 32 P8f P8e 33 R6h P8f 34 P8h R6b 35 +B3g P5e
36 G6f S6f 37 S6f B9d 38 P6g R6f 39 P6f G5h 40 S6g G6h
41 K6h S5f 42 G5h S6g+ 43 G56g R4i 44 R7i R7i+ 45 G7i P8g+
46 P8g R4i 47 R6i R6i+ 48 G6i S5f 49 S7h P8h 50 N7g P8i+
51 P5g S6g+ 52 S6g G7i 53 S8e R8h 54 G7h G7h 55 S7h G7i
  0-1


 Sente: Tadahisa Maruyama 8-dan
  Gote: Hiroki Iizuka 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
  Date: 1998 May 21st
  Site: Tokyo
Opening: Aigakari

 1 P2f P8d  2 P2e P8e  3 G7h G3b  4 P2d P2d  5 R2d P2c
 6 R2f S7b  7 K5h S8c  8 P7f S7d  9 B7g K4a 10 S3h P3d
11 P3f P5d 12 P3e P3e 13 S3g P5e 14 S4f P5f 15 S6h S6e
16 N3g B7g+ 17 N7g S7f 18 N4e S4b 19 B6f B4d 20 S5e B5e
21 B5e S4d 22 B4d P4d 23 P3c N3c 24 N3c+ G3c 25 R5f N6d
26 R2f B3g 27 R2i P5f 28 P3d G3b 29 B5d R5b 30 B3b+ K3b
31 S2a K4a 32 R2c+ S7g+ 33 S3b+ K5a 34 +S4b R4b 35 N5d N4f
36 K6i S5h 37 K7i 1-0


 Sente: Toshiyuki Moriuchi 8-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yokofudori

 1 P2f P8d  2 P7f P3d  3 P2e P8e  4 G7h G3b  5 P2d P2d
 6 R2d P8f  7 P8f R8f  8 R3d N3c  9 S4h K6b 10 R2d P1d
11 K6h R7f 12 P9f R7d 13 R7d P7d 14 G3i P2h 15 G2h P2f
16 P8b S8b 17 R8f G7b 18 R2f N7c 19 K5h S8c 20 G3h P1e
21 S6h S4b 22 B6f P7e 23 R2d P6d 24 P3f P2c 25 R2f P4d
26 P3e S4c 27 R3f B1c 28 B7e S5d 29 B9g S7d 30 P3d N4e
31 P3c+ N5g+ 32 S65g S4e 33 R8f P8e 34 R6f G3c 35 B6d P7g
36 N7g P6c 37 B2h R8i 38 R7f G8c 39 N6f S6e 40 B7c+ G7c
41 N6e B4i 42 K6h B3h+ 43 R7c+ K5b 44 N4f S4f 45 N5c+ K5c
46 S5d K4b 47 +R7b K3a 48 P4f N7f 49 +R7f N5f 50 S5f B4f
51 S5g B5g+ 52 K5g R5i+  0-1


 Sente: Noboru Tamaru 8-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 S4h P5d  5 P5f S4b
 6 G7h G65b 7 G5h P4d  8 P3f G4c  9 P4f G3b 10 S4g K4a
11 N3g S65c 12 K6i S6d 13 P9f P8e 14 P2f P1d 15 G56h P7d
16 S6f P8f 17 P8f R8f 18 P8g R8b 19 P2e B3c 20 P1f K3a
21 K7i N7c 22 P5e P7e 23 P5d P7f 24 P4e G5d 25 P3e S4c
26 P3d S3d 27 P7d N8e 28 P2d B2d 29 P4d P5f 30 P7c+ S7c
31 S5f B4f 32 P3h P3f 33 R2f B6h+ 34 G6h P8f   0-1


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Tadahisa Maruyama 8-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P3d  2 P6f S6b  3 S6h K4b  4 S6g K3b  5 P1f P1d
 6 R6h P5d  7 S3h S5c  8 P4f P7d  9 K4h R7b 10 K3i G65b
11 G65h S6d 12 R7h P7e 13 G6h P7f 14 S7f P7e 15 S6g P5e
16 K2h Gb4b 17 P9f P9d 18 P2f P2d 19 S2g K2c 20 G3h S3b
21 P3f R7d 22 N3g N7c 23 P4e P4d 24 P4d B4d 25 R7i G4c
26 P4e B2b 27 P7b S5c 28 P7a+ S5d 29 R4i P7f 30 +P7b N8e
31 +P6b P4d 32 P4d B4d 33 P7e P7g+ 34 N7g N7g+ 35 P7d +N6h
36 P4b Ga4b 37 R4d G4d 38 B9g P7e 39 B7e N6d 40 +P6c S6c
41 P7c+ R7i 42 +P6c R7e+ 43 B3a S3c 44 P2e G*3b 45 P2d S2d
46 P2e G3a 47 P2d K2d 48 P4e Gd4c 49 R6a 1-0


 Sente: Yoshikazu Minami 9-dan
  Gote: Takeshi Fujii 6-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Irregular

 1 P7f P3d  2 S4h P8d  3 P6f P8e  4 B7g S3b  5 G7h P5d
 6 G5h S6b  7 G56g B3a  8 S8h S3c  9 K6i G3b 10 P5f K4a
11 S5g G5b 12 S4f P4d 13 P5e S5c 14 R5h G54c 15 K7i P5e
16 S5e P4e 17 P6e P5d 18 S6f R6b 19 G5f S34d 20 P5e P6d
21 P5d S5d 22 S5e P5g 23 R5g S45e 24 G5e B4b 25 R5f B2d
26 P5g P4f 27 G5d P4g+ 28 S5b R5b 29 S5c G5c 30 G5c R5c
31 R5c+ S5b 32 +R4d P4c 33 +R4g S4f 34 +R4f B4f 35 G*6h R4i
36 S6i G5i 37 R7a K4b 38 B1a+ G6i 39 G6i S5h 40 G*6h S6i+
41 G6i B5g+ 42 Gh6h R6i+ 43 K6i G5i 44 K7h S6i 45 K7g G7h
  0-1


 Sente: Takeshi Fujii 6-dan
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Shikenbisha

 1 P7f P8d  2 S7h P3d  3 P6f S6b  4 P1f K4b  5 R6h K3b
 6 S3h P5d  7 S6g P1d  8 K4h G65b 9 G65h S5c 10 P4f B3c
11 P3f P8e 12 B7g K2b 13 N3g P4d 14 S5f G4c 15 P6e G3b
16 P2f K1b 17 S2g S2b 18 G3h P2d 19 R6i S2c 20 P2e P2e
21 P1e P1e 22 N2e B4b 23 P6d P6d 24 P4e P8f 25 P4d S4d
26 P4e S5e 27 P1c K2b 28 P8f N3c 29 S5e P5e 30 N3c+ G43c
31 N2e N4f 32 P1b+ L1b 33 P1c L1c 34 B5e N5h+ 35 K5h S*2d
36 N3c+ S3c 37 N2e G5d 38 N3c+ B3c 39 B3c+ G3c 40 B6c N4f
41 K6h B3b 42 G4g G5e 43 P5f B7f 44 K7g B5h+ 45 R6d N6e
46 K8g G6f 47 B4a+ N7g+ 48 K9f +B6i  0-1


 Sente: Kunio Yonenaga Eisei Kisei
  Gote: Hisashi Namekata 5-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 P6f S3c 10 G56g B3a
11 B7i P4d 12 P3f P7d 13 S3g P8e 14 S4f G54c 15 N3g P6d
16 B6h S6c 17 K7i N7c 18 P2f S2d 19 P1f P1d 20 K8h B4b
21 P2e S3c 22 P3e P3e 23 R2f P6e 24 P6e N6e 25 S6f K3a
26 S3e P8f 27 B8f B8f 28 P8f P8g 29 K8g P8e 30 P8e B5i
31 B7c R8e 32 K9h N5g+ 33 S5g R3e 34 P3f R6e 35 P6f R8e
36 P8g P5e 37 B9a+ B3g+ 38 R2i +B4g 39 R2h P3g 40 +B7c P3h+
41 R1h S5h 42 +B6c S6g+ 43 G6g P5f 44 S5f +B6i 45 L8h R8g+
  0-1


 Sente: Hisashi Namekata 5-dan
  Gote: Keiichi Sanada 6-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 S7g S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h G5b  9 B7i S3c 10 P6f B3a
11 P3f P4d 12 G56g P7d 13 S3g P8e 14 B6h G54c 15 K7i S7c
16 S4f S6d 17 N3g B5c 18 P2f S2d 19 P1f K3a 20 B5g P1d
21 K8h K2b 22 P9f P9d 23 R3h P7e 24 P6e S6e 25 P7e P7f
26 S7f P6d 27 N2e S7f 28 G7f S6e 29 S6g P4e 30 G6e P6e
31 S3g B4d 32 S7g P8f 33 P8f R8f 34 P8g R8d 35 R4h P5e
36 P4f P5f 37 B6h G5g 38 P4e B5c 39 R4f G6h 40 G6h P6f
41 S66f P7f 42 S7f B5i 43 R4h P8f 44 G5h B4h+ 45 S4h B2f
46 B5e N3c 47 S7g P8g+ 48 S8g P7f 49 S77f P8f 50 S7h B4h+
51 G4h S8g 52 K7g S7f+ 53 K7f R6h 54 P8e R7h+ 55 G7g S6g
  0-1


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Keiichi Sanada 6-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g P8e 14 P3e B6d 15 P3d S3d
16 R1h B7c 17 B6h S5c 18 K7i P6d 19 P1f P9d 20 K8h B8d
21 R3h N7c 22 S4f P3c 23 S3e S4c 24 N1g P5e 25 P5e P6e
26 P6e P3d 27 S4f N6e 28 S6f P6d 29 P9f N3c 30 P3e P3e
31 S3e P3d 32 S4f P1d 33 P2f P4e 34 S3g P1e 35 P1e P9e
36 P9e L1e 37 S4h P5f 38 P5d S54d 39 P9d R8a 40 B1c+ P5g+
41 Sh5g N5g+ 42 S5g L1g= 43 L1g N5e 44 S5f N6g+ 45 S6g P6e
46 N3f P6f 47 S5f L9d 48 N4d S4d 49 N3f L9i+ 50 N4d R9a
51 P9g P6g+ 52 S6g G9h 53 K7i +L8i 54 K6i N5g 55 K5i L5e
56 L6f 1-0


 Sente: Michio Takahashi 9-dan
  Gote: Kunio Naito 9-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P3d  2 P2f P4d  3 S4h S4b  4 P5f P5d  5 G45h G3b
 6 S7h S6b  7 P6f K4a  8 G6g G5b  9 S7g S3c 10 B7i B3a
11 P3f B6d 12 N3g P9d 13 G7h K3a 14 K6i G54c 15 P1f P9e
16 P1e P8d 17 L1g K2b 18 R1h S2d 19 P4f P7d 20 S4g N7c
21 B5g S5a 22 K7i S5b 23 B4h R8a 24 B5g Gc4b 25 B6h S4c
26 P6e B5c 27 P2e S3c 28 P4e P6d 29 P6d B6d 30 S4f R6a
31 P6e N6e 32 S6f B8b 33 K8h P7e 34 P4d S44d 35 P1d P1d
36 P1c L1c 37 P3e S3e 38 S3e B3g+ 39 L1d L1d 40 R1d P1c
41 R3d S3d 42 S3d P3c 43 L4e P3d 44 L4b+ G4b 45 P4c G3b
46 S5b P9f 47 P9f P9h 48 S*4a R4i 49 S6a= P9i+ 50 S6e +P8i
51 K7g R4c+ 52 S3b+ +R3b 53 P3c +R3c 54 R7b P4b 55 N4e N8e
56 K8f S9g 57 K7e L7c 58 K6f +R4d 59 G4f +P8h 60 R7c+ L7a
61 +R5c +R5c 62 N5c+ P6d 63 S5d S4d 64 G3b 1-0


 Sente: Ichiro Hiura 6-dan
  Gote: Michio Takahashi 9-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G7h G3b  7 K6i K4a  8 G5h P7d  9 P2f G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 B4f N7c 14 P2e G54c 15 G56g R7b
16 K7i P9d 17 K8h P9e 18 S3g S5c 19 S2f P4e 20 B6h S54d
21 N3g N8e 22 S8f B6d 23 P6e B7c 24 P7e B8b 25 P7d R7d
26 P7f P5e 27 S7e R5d 28 P8f P7g 29 G7i N9g+ 30 K9g P5f
31 K8g K3a 32 N6f R5a 33 P6d P6d 34 N7d B7a 35 S1e P3e
36 P2d P2d 37 S2d S2d 38 R2d S5h 39 G7g P5g+ 40 P5b R5b
41 S4a K4a 42 R2a+ G3a 43 +R1a +P6h 44 G6h S5i= 45 G6i S*6h
46 N2c P2a 47 N3a+ K3a 48 P5c R5c 49 +R1b N3b 50 G2c S7g+
51 N7g G2b 52 G2b P2b 53 P2c R5g+ 54 L5h 1-0


 Sente: Akira Shima 8-dan
  Gote: Ichiro Hiura 6-dan
 Event: 18th Allstar Kachinuki Tournament
Opening: Yagura

 1 P7f P8d  2 S6h P3d  3 P6f S6b  4 P5f P5d  5 S4h S4b
 6 G45h G3b  7 G7h K4a  8 K6i P7d  9 G56g G5b 10 S7g S3c
11 B7i B3a 12 P3f P4d 13 S3g P8e 14 B6h G54c 15 K7i S7c
16 S4f P7e 17 P7e B7e 18 P5e P4e 19 S4e P5e 20 P3e P3e
21 B3e P4d 22 P3d S2d 23 B4d G4d 24 S4d R4b 25 G4e B3f
26 P4f P4c 27 S5e B4g+ 28 K8h R8b 29 S5d P5f 30 P5h S7d
31 P2f K3a 32 P7b R7b 33 G7f B4b 34 P7e S7e 35 G7e B7e
36 P7f B8d 37 P2e S2e 38 G3e P7e 39 P7e R7e 40 R2e P7f
41 S4c+ P7g+ 42 N7g +B2e 43 +S3b K3b 44 S4d R7g+ 45 G7g S7i
46 K7i R4i 47 S6i S6h   0-1

[ Results Table | Allstar Index | Shogi Nexus Index ]


99 November 27

Patrick Davin
davin [at] shogi [dot] net