All about shogi at

Shogi-L and 81Dojo

Sponsored by

Shogi.Net
The portal to the wonderful world of shogi.

Webmasters

トーマス &
アンドレアス

Print      Feed 

Last updated

09 Sep 2021
8:22 pm

Tournament results for Spring 2016

One day Shogi tournament in Kiev
2016-01-10

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Dan17144+2+3+5+6+5+23
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu16713+1-5+6+4+4+6
3BelasAndrey1 Kyu15952-6+1-4+5+3-7
4YashchurMykola2 Kyu15081-5+6+3-2-2-23
5MorskayaSofia 874*6+4-2-1-3-1 
6KorobenkovEvgen 1*5-3-4-2-1-0 
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-01-31

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu16954+2+3+5+6+5+22
2BaydenkoBoris1 Dan17593+1-5+6+4+4-8
3YashchurMykola2 Kyu14832-6+1-4+5+3-1
4LaptevaAlina5 Kyu12631-5+6+3-2-2+0
5MorskayaSofia10 Kyu10016+4-2-1-3-1+25
6LaptevErnest8 Kyu9795-3-4-2-1-0-3
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-02-07

NrNameNatGradeELO1234567Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Dan17512=3+4+5+6+7+0+13/2+5
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17171=5+3+6+4+0+7+13/2+9
3YashchurMykola2 Kyu14824+1-2-7+0+5+6+5+0
4MorskayaSofia10 Kyu10263-7+1-0+2-6-5+3+49
5LaptevaAlina5 Kyu12636+2-0+1-7+3-4-3-28
6LaptevErnest8 Kyu9765-0+7+2-1-4+3-3+38
7DanilchukDaria 1*0+4-6-3-5-1-2-1 
 
Promoting Morskaya Sofia to 8 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-02-14

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Dan17564+2+3+5+6+5+13
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17263+1-5+6+4+4-8
3LaptevaAlina5 Kyu12352-6+1-4+5+3+13
4MorskayaSofia8 Kyu10751-5+6+3-2-2+20
5LaptevErnest8 Kyu10146+4-2-1-3-1-21
6DanilchukDaria 1*5-3-4-2-1-0 
 
Promoting Morskaya Sofia to 7 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-03-20

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Dan17692+3+4+3+10
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17181-4+3+2-9
3MorskayaSofia7 Kyu10954+1-2-1+10
4FysunAnastasia 1*3-2-1-0 
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-03-27

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Dan17794+0+7+5+4+1
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17090+9+4+10+4+2
3LitvinenkoDima5 Kyu12448+4-5+6+3-11
4MorskayaSofia7 Kyu11051-3+2-9+2+57
5LaptevErnest8 Kyu9937+6+3-1-2+4
6DanilchukDaria 562*10+5-11+3-2 
7FysunAnastasia 801*5-10+1-8+2 
8LugovskayaNina 667*3-11+10+7-2 
9LaptevaAlina5 Kyu124811+2-0+4-2-22
10LitvinenkoRoma 1*6-7-8-2-0 
11DiachukMaxim 1*9-8-6-0+1 
 
Promoting Danilchuk Daria to 14 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-04-03

NrNameNatGradeELO1234567Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Dan17802+3+4+5+6+7+0+7+11
2RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17111-5+3+6+4+0+7+6-7
3MorskayaSofia7 Kyu11624+1-2-7+0+5+6+5+30
4KoltunovsFedors 1019*3-7+1-0+2-6+5+4 
5FysunAnastasia 8016+2-0+1-7+3-4-3+23
6LitvinenkoRoma 298*5-0+7+2-1-4-3-2 
7DiachukMaxim 1*0+4-6-3-5-1-2-1 
 
Promoting Morskaya Sofia to 6 Kyu
Promoting Fysun Anastasia to 12 Kyu
Promoting Litvinenko Roma to 19 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-04-10

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1KolomiyetsArtem3 Dan20645+3+4+0+4+3
2BaydenkoBoris1 Dan17918+4-5+7+3-17
3RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17040+1-7+4+3+5
4YashchurMykola2 Kyu14827+2+1-3-2+46
5MorskayaSofia6 Kyu12571-8+2-9+2+15
6MorskayaLilia 1116*9+7-0+8+3 
7LaptevaAlina5 Kyu12124-6+3-2-1+4
8LaptevErnest8 Kyu9992-5-9+6-1-16
9DanilchukDaria14 Kyu5636-0+8-5-1+13
 
Promoting Morskaya Sofia to 5 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-04-17

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1KolomiyetsArtem3 Dan20676+2+5+3+4+6
2BelasAndrey1 Kyu15883+1-7+5-2+9
3RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17092-6+4+1-2-10
4YashchurMykola2 Kyu15285+7-3-8+2+10
5BaydenkoBoris1 Dan17744-8+1-2+2-15
6LaptevaAlina5 Kyu12161-3-8+7+2+10
7LaptevErnest8 Kyu9838+4+2-6-2+115
8DanilchukDaria14 Kyu5767-5-6-4-0+21
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-05-08

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1BaydenkoBoris1 Dan18148+4+2+3+4+46
2KolomiyetsArtem3 Dan20415+3+1-4+3-9
3RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu17006+2-5+1-2-2
4BelasAndrey1 Kyu16677+1-6+2-2-6
5YashchurMykola2 Kyu15292-7+3-8+2-7
6LaptevaAlina5 Kyu12263-8+4-7+2+6
7LaptevErnest8 Kyu10614-5-8+6-1-7
8DanilchukDaria12 Kyu7401-6-7-5-0+13
 
Promoting Laptev Ernest to 7 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-05-15

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1RyasnyanskayaViktoriya1 Kyu16987+4+2+3+4+72
2BaydenkoBoris1 Dan18606+3+1-5+3+7
3KolomiyetsArtem3 Dan20325+2-4+1-2-29
4YashchurMykola2 Kyu15229+1-3-8+2-7
5MorskayaSofia5 Kyu12713-6+8+2-2+24
6LitvinenkoDima5 Kyu12542-5-9+0+2-13
7LaptevErnest7 Kyu10541-8-0+9+2-24
8LitvinenkoRoma16 Kyu4250+7+5-4-2+169
9DanilchukDaria12 Kyu7534-0+6-7-1+7
 
Promoting Ryasnyanskaya Viktoriya to 1 Dan
Promoting Litvinenko Roma to 14 Kyu
Promoting Danilchuk Daria to 11 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-06-05

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1KolomiyetsArtem3 Dan20093+2+4+6+4+11
2RyasnyanskayaViktoriya1 Dan17576+1-5+4+3+12
3YashchurMykola2 Kyu15631-4+6+5+3+42
4BaydenkoBoris2 Dan18605+3-1-2-1-39
5MorskayaSofia5 Kyu12984-6+2-3-1+8
6RudykYuriy 10522-5-3-1-0+7
 
Promoting Rudyk Yuriy to 9 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-06-12

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1KolomiyetsArtem3 Dan20204+2+3+5+4+9
2BaydenkoBoris2 Dan18219+1-4+7+3-3
3RyasnyanskayaViktoriya1 Dan17695+9+1-8+3-3
4MorskayaSofia5 Kyu13061-6+2-0+2+7
5LaptevErnest7 Kyu10543-0+6+1-2+5
6LitvinenkoRoma13 Kyu6130+4-5-9+2+167
7GanuliaMaria 1109*0-0-8+2-1 
8UmiarovaKaterina 1*0-0-7-3-0 
9LaptevaAlina5 Kyu12642-3-0-6-0-33
 
Promoting Litvinenko Roma to 12 Kyu
 

One day Shogi tournament in Kiev
2016-06-19

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1BaydenkoBoris2 Dan18183+2+5+4+0+5+47
2KolomiyetsArtem3 Dan20295+1-4-0+3+3-26
3RyasnyanskayaViktoriya1 Dan17661-4+0+5+2-3+2
4BelasAndrey1 Kyu16220+3-2+1-5+3+54
5YashchurMykola2 Kyu16052-0+1-3-4-1-22