All about shogi at

Shogi-L and 81Dojo

Sponsored by

Shogi.Net
The portal to the wonderful world of shogi.

Webmasters

トーマス &
アンドレアス

Print      Feed 

Last updated

09 Sep 2021
8:22 pm

Tournament results for Spring 2010

Minsk shogi club tournament
2010-02-06

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1LysenkaSergey3 Kyu13663-4+2+2-24
2KozakovVictor9 Kyu9174+3+1-2+14
3IkonnikovValery15 Kyu6071+2-4-1+24
4AkimovDenis12 Kyu7752-1-3+1+0
 
Promoting Akimov Denis to 11 Kyu
 

Minsk shogi club tournament
2010-02-13

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KorchitskySergey1 Dan18058+2+3+3+4
2LysenkaSergey3 Kyu13424+1-7+2-1
3LysenkaAndrey4 Kyu134411+8+1-2+1
4IkonnikovValery15 Kyu6312-7+8+2+129
5StrelkovskyVsevolod 381*10+0-0-1 
6LesnikovichDmitry18 Kyu2199+0-0-1+423
7LukashevichYan 4810+4-2-1-13
8KozakovVictor9 Kyu9311-3-4-0-29
9LoktevichSvetlana8 Kyu9896-0-0-0-32
10AhmadSamir 1*5-0-0-0 
11AkimovDenis11 Kyu7753-0-0-0-1
 
Promoting Ikonnikov Valery to 12 Kyu
Promoting Lesnikovich Dmitry to 13 Kyu
Promoting Lukashevich Yan to 17 Kyu
 

Minsk shogi club tournament
2010-02-20

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KorchitskySergey1 Dan18094+3+2+3+2
2LysenkaSergey3 Kyu13416+4+1-2-1
3KozakovVictor9 Kyu9025+1-6+2+3
4IkonnikovValery12 Kyu7601-2-5+1+4
5LukashevichYan17 Kyu4683-6+4-1+4
6BobkoSemen 412*2-5-3-0 
 
Promoting Ikonnikov Valery to 11 Kyu
 

Minsk shogi club tournament
2010-04-10

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1LysenkaSergey3 Kyu13260+2+4+3+5
2KozakovVictor9 Kyu9244+1-5+2+14
3LukashevichYan15 Kyu4855+4-0+2+4
4IkonnikovValery10 Kyu8982-3+1-1-16
5KondratovYaroslav 1*3-0+2-1 
 

Minsk shogi club tournament
2010-04-17

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KozakovVictor9 Kyu9384+2+3+3+21
2LoktevichSvetlana8 Kyu9320+1-4+2-15
3KondratovYaroslav 535*5+4+1-2 
4VesnecheokAlexey19 Kyu2621-3-2-0-6
5LukashevichYan15 Kyu4893-0-0-0-11
 
Promoting Vesnecheok Alexey to 18 Kyu
 

Minsk shogi club tournament
2010-04-24

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1MishutinMikhail4 Kyu13574+5+2+0+3+5+2
2KondratovYaroslav 5353+4+1-5+0+4+274
3PanasenkoSergey12 Kyu7022-0+5+4+1-3+7
4ZinkovichAnton 1*1-2-0+3-0+2 
5LesnikovichDmitry13 Kyu6560+1-3-2-0-1-27
 
Promoting Kondratov Yaroslav to 12 Kyu
 

Minsk shogi club tournament
2010-05-15

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KorchitskySergey1 Dan18150+3+2+3+3
2MishutinMikhail4 Kyu13596+5+1-2+1
3LysenkaSergey3 Kyu13317+1-5+2+1
4KozakovVictor9 Kyu9595-6+7+2+7
5KondratovYaroslav12 Kyu8094+2-3-1+34
6KolesnikovichAndrey10 Kyu8872-4-0+1-16
7IkonnikovValery10 Kyu8703-0+4-1-15
 

Minsk shogi club tournament
2010-05-22

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KorchitskySergey1 Dan18184+3+2+3+2
2LysenkaSergey3 Kyu13326+4+1-2+1
3LysenkaAndrey4 Kyu13275+1-6+2-1
4IkonnikovValery10 Kyu8551-2-5+1+2
5LukashevichYan15 Kyu4783-6+4-1+28
6KondratovYaroslav12 Kyu8432-5-3-0-42